REYN

associatesTitle

PROVEDENA EDUKACIJA 'PREPOZNAVANJE, PODRŠKA I POMOĆ DJECI KOD STRESA I TRAUME'

Sredinom listopada smo u Centrima igre po prvi puta proveli edukaciju PREPOZNAVANJE, PODRŠKA I POMOĆ DJECI KOD STRESA I TRAUME. Dijelimo nekoliko fotografija iz Centra igre u Orehovici.

Inicijativu (Psychological First Aid and trauma-informed practices) je pokrenula Međunarodna Korak po korak asocijacija ISSA, u suradnji s Amna i War Child Holland, koristeći pristup usmjeren na dijete, terapiju igrom i ekspresivnu terapiju, a naša je edukacija dodatno obogaćena i sadržajima pristupa Evidence-Based Trauma Stabilisation.

Manjak informiranosti i osposobljenosti pri pružanju ove vrste podrške djeci, nažalost su osvijestili ratovi, pandemija, potresi, druge grupne i individualne traume. Od posebne je važnosti da praktičari koji rade s djecom u riziku budu educirani ponuditi strategije za intervencije i usluge podrške djeci i skrbnicima te brinuti o vlastitoj dobrobiti i prevenirati sagorijevanje.

FOTOGALERIJA