REYN

associatesTitle

KORAKOVA PONUDA EDUKACIJA ZA ŠKOLE KOJE SE JAVLJAJU NA AKTUALNI NATJEČAJ MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je raspisalo dva javna Poziva za osnovne i srednje škole te učeničke domove kako bi odgojno-obrazovne ustanove prijavile školske projekte s ciljem razvoja školskih preventivnih programa te izvannastavnih projekata. Škole na natječajima Ministarstva mogu dobiti do 8.000 eura za svoje aktivnosti.

Ovdje možete vidjeti Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. s rokom prijave 30. rujna 2023. godine.

Ovdje možete vidjeti Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. s rokom prijave 30. rujna 2023. godine.

Neki od ciljeva koje škole projektnim prijedlozima trebaju ostvariti su:

  • razvoj socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima te stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima
  • poboljšanje razredne klime i osnaživanje privrženosti školi
  • interaktivne i raznolike metode i oblici rada s učenicima, projekatna mentorstva i grupa podrške
  • suradnja odgojno-obrazovnih ustanova s drugim ustanovama koje su važne za preventivni rad s učenicima
  • prevencija svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja učenika

Pučko otvoreno učilište Korak po korak promiče ideju škole usmjerene na dijete i njegovo aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu. Također prepoznajemo i promičemo vrijednosti važne za budućnost mladih ljudi: slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, odgovornost prema ljudima i okolišu, poštivanje različitosti i slično. S tim - za nas važnim - ciljem pružamo podršku profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnim timovima škola.

Pozivamo Vas da u nastavku pogledate edukacije kojima ćete sigurno i kvalitetno odgovoriti na projekne ciljeve:

UPRAVLJANJE RAZREDOM

MODELIRANJE POŽELJNOG DJEČJEG PONAŠANJA

PARTICIPACIJA DJECE

PARTNERSTVO S OBITELJI

INTERSEKTORSKA SURADNJA

MENTALNO ZDRAVLJE DJECE

Javite nam se na korakpokorak@korakpokorak.hr, kako bismo zajedno procijenili koja edukacija je najbolja opcija za Vaš tim.

U slučaju da želite da edukaciju organiziramo u Vašoj ustanovi za grupu vaših odgojno-obrazovnih djelatnika, cijena grupe bazira se na minimumu od 20 sudionika, odnosno računa se kao 20 x cijena jedne kotizacije – moguće je uključivanje manjeg broja sudionika no navedena je minimalna cijena za održavanje edukacije u ustanovi naručitelja. Dodatna pogodnost je mogućnost uključivanja još 10 sudionika besplatno (30 sudionika je maksimalna veličina grupe).