REYN

Vesna Perhoč

Učiteljica sam razredne nastave i 30 godina radim u Osnovnoj školi dr. Ivana Novaka u Macincu. Sredina u kojoj radim donosi izazove koji stalno crtaju upitnike iznad moje glave, a upitnici traže odgovore pa se tako u meni stalno izmjenjuju uloge učenice i učiteljice. Što mi je važno? Stvoriti sigurno i poticajno okruženje koje će svakom djetetu omogućiti da raste, istražuje, prekoračuje vlastite granice, razumije osim svojih i potrebe drugih, pridonosi svojoj zajednici... i zato Korak. Korakove edukacije daju znanje, podršku, nove ideje, razmjenu iskustava, razumijevanje, obogaćuju obrazovnu praksu. Korak daje odgovore na one na upitnike iznad moje glave. Za svoj rad dobila sam 2012. ISSA Certifikat izvrsnosti. U suradnji Mreže podrške romskoj djeci REYN, Koraka i produkcijske kuće Pipser 2015. snimljen je dokumentarni film „Učiteljica“ u kojem je prikazano kako radimo i živimo u razredu. 2016. dobila sam nagradu za najREYN osobu zbog doprinosa ostvarenju pristupa kvalitetnom odgoju i obrazovanju i zagovaranja prava romske djece. 2017. promovirana sam u učitelja mentora. Kroz sve ovo Korak prestaje biti samo putokaz u profesionalnom razvoju i postaje način života. Volim putovati, upoznavati ljude i krajolike svijeta. Putujući upoznajem sebe i učim o životu.

EDUKACIJE KOJE VODI

OKRUŽENJE ZA UČENJE

Razvojno primjerena praksa

Učitelji će na ovoj edukaciji saznati više o praktičnim rješenjima u učionici kako bi ona svojim izgledom, rasporedom i opremom podržavala učenje i poučavanje usmjereno na dijete.

UPRAVLJANJE RAZREDOM

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici govori se o tome kako u djece razvijati odgovornost za vlastito učenje i ponašanje te kako upravljati razredom usmjerenim na dijete.

ODGOJ ZA RAZLIČITOST

Interkulturalizam i življenje različitosti

Ova edukacija pomaže učiteljima razredne nastave u stvaranju interkulturalnog okruženja za učenje kako bi poticali učenike razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude te razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude.

KORAK PO KORAK ZA RAZREDNU NASTAVU

Razvojno primjerena praksa

Ova edukavija sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta pristupu usmjerenom na dijete i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja razrednog okruženja i upravljanja razredom te poučavanja, praćenja i procjenjivanja učenika.

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Razvojno primjerena praksa

Na ovoj radionici sudionici će saznati koji su glavni postupci u integriranom poučavanju te koje su moguće pogreške i zablude često prisutne u školskoj praksi.

FORMATIVNO VREDNOVANJE

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite vrste i svrhe vrednovanja, konkretne metode i tehnike koje su široko primjenjive kao i uobičajne poteškoće pri implementaciji formativnog vrednovanja i kako ih prevladati.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE RADIONICA ZA RODITELJE 'POTICAJNO RODITELJSTVO'

Razvojno primjerena praksa

Sudionici ove edukacije, budući voditelji radionica za roditelje, kroz niz interaktivnih aktivnosti stječu znanja i vještine važne za pripremu i izvedbu radionica poput temeljnih znanja o strategijama za razvoj predčitačkih i predmatematičkih vještina i relevantnim odgojnim temama.