REYN

Sanja Brajković

Po struci psihologinja, u Pučkom otvorenom učilištu 'Korak po korak' radi od 2003. godine. Usmjerena je na unapređenje kvalitete rada odgojno-obrazovnih institucija, te na pružanje podrške djeci iz ranjivih grupa. Edukatorica je za primjenu pristupa usmjerenog na dijete u vrtićima i školama. Poseban interes su joj profesionalne zajednice učenja, formativno praćenje i procjenjivanje te obrazovanje za društvenu pravdu. Sudjelovala je u radu radnih grupa za izradu međunarodnih standarda kvalitete rada za odgajatelje i učitelje (ISSA), za izradu instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO), te za izradu prijedloga Okvira za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Autorica je nekoliko priručnika i brošura te niza stručnih članaka namijenjenih odgojno-obrazovnim djelatnicima. Članica je uredništva časopisa 'Dijete, vrtić,obitelj'. U drugom je mandatu članica programske komisije ISSA-e (International Step).c

EDUKACIJE KOJE VODI

ŽIVJETI RAZLIČITOSTI - OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Interkulturalizam i življenje različitosti

Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću i školi znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt.

STVARANJE INTERKULTURALNOG OKRUŽENJA U VRTIĆU I ODGOJ ZA RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kako bi se izbjegao "turistički" pristup različitim kulturama potrebno je analizirati multikulturalnu dimenziju okruženja djeteta.

FORMATIVNO VREDNOVANJE

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite vrste i svrhe vrednovanja, konkretne metode i tehnike koje su široko primjenjive kao i uobičajne poteškoće pri implementaciji formativnog vrednovanja i kako ih prevladati.

KORAK PO KORAK ZA PREDMETNU NASTAVU

Razvojno primjerena praksa

U ovoj edukaciji, koja obrađuje razvoj okruženja usmjerenog na učenika, praćenje i procjenjivanje, stvaranje učiteljskog tima i integrirano poučavanje, uspostavljanje partnerstva između obitelji i škole, vodi se računa o karakteristikama djece rane adolescentske dobi.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE (ODGAJATELJE) ZAJEDNICA UČENJA UZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Zajednice učenja

Zajednice odgajatelja koji uče su jednomjesečni sastanci odgajatelja, najčešće unutar jednog vrtića, koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete rada.

ZAJEDNICE UČENJA UZ PRIMJENU WANDA METODE

Zajednice učenja

Snaga WANDA metode jest usmjerenost na ono što učitelji mogu učiniti, kako se mogu ponašati, koje strategije primijeniti i koja uvjerenja preispitati u svojoj praksi.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE WANDA METODE

Zajednice učenja

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima i učiteljima, a može se koristiti i u drugim timovima profesionalaca, studentskim grupama i ostalim grupama kolega koji zajednički uče, kao što su pomagači ili volonteri u vrtićima.

INTERSEKTORSKA SURADNJA

Edukacija je specifično kreirana za razvoj intersektorske suradnje u području zaštite i rada s djecom i njihovim obiteljima, a cilj edukacije je povezivanje inače fragmentiranih usluga na jednom području.

EDUKACIJA ZA ČLANOVE LOKALNOG AKCIJSKOG TIMA

Centar igre

Edukacija je najmjenjena budućim članovima Lokalnog akcijskog tima koji je odgovoran je za osmišljavanje, vođenje i nadziranje aktivnosti Centra igre.

USPJEŠNO MENTORIRANJE ODGAJATELJA U PRISTUPU USMJERENOM NA DIJETE

Mentorska podrška

Seminar je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele praktično usvojiti mentorske vještine, ali i nove teorijske spoznaje o djelovanju mentorskog procesa kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.

KORAK PO KORAK ZA RAZREDNU NASTAVU

Razvojno primjerena praksa

Ova edukavija sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta pristupu usmjerenom na dijete i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja razrednog okruženja i upravljanja razredom te poučavanja, praćenja i procjenjivanja učenika.

USPJEŠNO MENTORIRANJE UČITELJA U PRISTUPU USMJERENOM NA DIJETE

Mentorska podrška u školi

Tijekom ove edukacije sudionici će saznati kako procjenjivati kvalitetu rada učitelja, kako im dati povratnu informaciju, kako im pomoći u postavljanju i ostvarivanju ciljeva za unapređenje njihove prakse i motivirati ih na daljnji profesionalni razvoj.

USPJEŠNA ŠKOLA

Razvojno primjerena praksa

Školski timovi za kvalitetu će imati priliku stvarati zajedničku viziju razvoja svoje škole, postaviti realne i konkretne ciljeve unapređenja rada te izraditi akcijski razvojni plan za poboljšanje djelotvornosti škole.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE RADIONICA ZA RODITELJE 'POTICAJNO RODITELJSTVO'

Razvojno primjerena praksa

Sudionici ove edukacije, budući voditelji radionica za roditelje, kroz niz interaktivnih aktivnosti stječu znanja i vještine važne za pripremu i izvedbu radionica poput temeljnih znanja o strategijama za razvoj predčitačkih i predmatematičkih vještina i relevantnim odgojnim temama.

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Razvojno primjerena praksa

Na ovoj radionici sudionici će saznati koji su glavni postupci u integriranom poučavanju te koje su moguće pogreške i zablude često prisutne u školskoj praksi.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE (UČITELJE) ZAJEDNICA UČENJA UZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Zajednice učenja

Zajednice učitelja koji uče su jednomjesečni sastanci učitelja razredne nastave unutar jedne škole koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja.

USPJEŠAN DJEČJI VRTIĆ

Razvojno primjerena praksa

Osnovni cilj ove edukacije je razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja.

MENTORSKA PODRŠKA VRTIĆU KROZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Mentorska podrška u vrtiću

Konkretna podrška odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada.