REYN

Marina Trbus

Psihologinja sam, ali više volim reći da sam učenica jer volim učiti, povezivati, istraživati i uživam kad imam onaj A-HA! trenutak. Uz to, veseli me kada tijekom edukacije kroz zajednički rad i interakciju kod sudionika osjetim da i oni imaju sami imaju taj A-HA! trenutak. To je za mene jednostavno smisao i vrijednost koju želim živjeti. A tu sam se poklopila s Korakom. Svaka Korakova edukacija svojim polaznicima (a i edukatoricama) nudi taj A-HA! trenutak. U Korakovim edukacijama i kroz njih, osoba se mijenja, raste i osjeća da za sebe, a onda i za ljude oko sebe, radi nešto korisno i dobro te stvari počinju dobivati smisao, novo značenje i veću vrijednost. Moji interesi su široki, pa se kroz svoj profesionalni rad kontinuirano usavršavam. Tako sam završila interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Prava djece", a trenutno završavam Kognitivno-bihevioralnu terapiju te doktorski studij "Prevencijska znanost" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Sve ovo rezultat je mog iskrenog interesa za djecu i mlade, odnosno za zajednice koje su usmjerene na dobrobit svakog djeteta, a posebno djece koja su u nepovoljnom položaju. Duboko vjerujem da je ulaganje u djecu ulaganje u zajednicu i društvo. U toj priči, Korak i svoje djelovanje u Korakovoj mreži vidim kao kotačić koji pokreće i pomaže da se takve zdrave zajednice stvaraju i rastu.

EDUKACIJE KOJE VODI

ŽIVJETI RAZLIČITOSTI - OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Interkulturalizam i življenje različitosti

Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću i školi znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt.

INTERSEKTORSKA SURADNJA

Edukacija je specifično kreirana za razvoj intersektorske suradnje u području zaštite i rada s djecom i njihovim obiteljima, a cilj edukacije je povezivanje inače fragmentiranih usluga na jednom području.