REYN

Jadranka Eda Tomljanović

Ja sam profesorica predškolskog odgoja i odgajateljica savjetnica. Radim u Dječjem vrtiću Rijeka. Prekretnica u mom profesionalnom životu dogodila se 1997. godine, kad sam se prvi susrela sa filozofijom i metodologijom Korak po korak. Dobila sam ideju, viziju, snagu i mogla sam sve! Uslijedio je period učenja, istraživanja i intenzivnog rada. Tih godina postala sam edukatorica, a nešto kasnije i korakovska mentorica. Tijekom godina neka područja odgojno-obrazovnog rada postala su područja mog profesionalnog interesa, a to su: rad s roditeljima (jačanje roditeljskih kompetencija – obrazovanje roditelja), praćenje i dokumentiranje razvoja djece i rad s djecom rane dobi (do 3 godine života). Od 2001. sudjelujem na međužupanijskim i državnim stručno-znanstvenim skupovima kao voditeljica radionica. Pišem stručne članke za Zbornike i Časopis „Dijete, vrtić, obitelj“, gdje sam i članica uredništva. Za postignuća, kvalitetu i unapređenje odgojno-obrazovne prakse, dobila sam: Državnu nagradu Ivan Filipović, Međunarodni ISSA certifikat izvrsnosti, Posebno priznanje dječjeg vrtića Rijeka i Zahvalnicu Odjela za odgoj i školstvo Rijeka povodom Dana učitelja.

EDUKACIJE KOJE VODI

PRAĆENJE RAZVOJA DJETETA I PLANIRANJE UZ POMOĆ RAZVOJNIH MAPA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada.

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM RANE DOBI NOVO IZDANJE

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove edukacije polaznici će, u okviru 4 veće tematske cjeline, a kroz niz interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Razvojno primjerena praksa

Tijekom edukacije sudionici će kroz 6 radionica koje se sastoje od interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

MATERIJALNO I SOCIJALNO OKRUŽENJE U CILJU POTICANJA RAZVOJA DJECE RANE DOBI (0-3)

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će usvojiti nove pojmove, dopuniti ili utvrditi svoja znanja razgovorom i analizom ključnih pojmova, razmjenom iskustava te planiranjem idućih koraka u vlastitoj praksi.

PROMATRANJE, PRAĆENJE I DOKUMENTIRANJE RAZVOJA DJECE RANE DOBI (0-3)

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove jednodnevne edukacije sudionici će saznati kako promatrati i pratiti djecu od 0-3 godine te dokumentirati opažano.

RAZVOJ PREDČITAČKIH VJEŠTINA, VJEŠTINA PREDPISANJA I PREDMATEMATIČKIH VJEŠTINA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će osvijestiti povezanost predmatematičkih i predčitačkih vještina te upoznati niz strategija za poticanje njihovog razvoja te načine integriranja u druga sadržajna područja.