REYN

Esmina Skopljak

Odgajateljica sam, zaposlena u Dječjem vrtiću Matulji. Istina, radni staž mi je podulji, no to nije razlog da prestanem učiti, posebice o dokumentiranju razvoja i učenja djeteta. Naučila sam pružati podršku, zagrljaj i okruženje jednakih šansi. Mogu s ponosom reći da je moj najveći uspjeh što sam tijekom dvadesetak godina izradila i darovala djeci i njihovim obiteljima oko petsto razvojnih mapa. Kvaliteta mog rada prepoznata je dodjelom ISSA Certifikata izvrsnosti za odgajatelje (2006.) te položajnim zvanjima odgojitelj mentor (2002.) i odgojitelj savjetnik (2007.) te županijskim priznanjem za najuspješniju odgojno-obrazovnu djelatnicu u području predškolskog odgoja i obrazovanja (2019.). Prijateljska i podržavajuća korakovska ekipa i neprestani izazovi naprosto su utkani u moju energiju koju prenosim kao edukatorica. Upravo je povezanost teorije i prakse prepoznata u našim edukacijama koje potiču sudionike na promišljanja o kvaliteti i novim perspektivama.

EDUKACIJE KOJE VODI

METODA PERSONA DOLL ZA RAD S DJECOM NA UVAŽAVANJU RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Jedna od najmoćnijih i najvrjednijih edukacija za rad s djecom na poštivanju različitosti.

STVARANJE INTERKULTURALNOG OKRUŽENJA U VRTIĆU I ODGOJ ZA RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kako bi se izbjegao "turistički" pristup različitim kulturama potrebno je analizirati multikulturalnu dimenziju okruženja djeteta.

PRAĆENJE RAZVOJA DJETETA I PLANIRANJE UZ POMOĆ RAZVOJNIH MAPA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada.

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Razvojno primjerena praksa

Tijekom edukacije sudionici će kroz 6 radionica koje se sastoje od interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

RAZVOJ PREDČITAČKIH VJEŠTINA, VJEŠTINA PREDPISANJA I PREDMATEMATIČKIH VJEŠTINA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će osvijestiti povezanost predmatematičkih i predčitačkih vještina te upoznati niz strategija za poticanje njihovog razvoja te načine integriranja u druga sadržajna područja.