REYN

Bojana Gotlin

Trenutno sam na poziciji ravnateljice Koraka, ali kada imam priliku rado uskočim u trenerske cipelice! U Korak sam ušla kao trenerica 2007. godine i otad neprekidno putujem. Putovanja su to u svijet razumijevanja kvalitete i svijet pristupa usmjerenog na dijete. Kroz godine rada u Koraku obogatile su me mnoge Korakove mentorice i trenerice koje su mi širokog srca ponudile svoju perspektivu, znanje i omogućile da učim od njih. Njihova iskustva potaknula su me da se preispitujem i razvijam. Tijekom tog razdoblja intenzivnog učenja primila sam priznanje Certifikat Izvrsnosti za visoku kvalitetu poučavanja (ISSA) i stekla položajno zvanje odgajateljice savjetnice. Intenzivno sam se bavila razvojem u području Inkluzije, različitosti i demokratskih vrijednosti te u području Praćenja i procjenjivanja dječjeg razvoja. Ponosna sam što sam imala priliku una svom bivšem radnom vrtiću u DV SAvica voditi Zajednicu učenja uz upotrebu WANDA metode grupne refleksije. Od 2014. do 2018. godine bila sam autorica kolumne u časopisu „Dijete, vrtić, obitelj“, a onda sam postala urednica časopisa. Radim i kao vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu na dva kolegija: Metodika upoznavanja okoline i Profesija odgojitelja i refleksivna praksa. Korak mi je omogućio da sudjelujem u nekim međunarodnim edukacijama i projektima, a to iskustvo mi je omogućilo širi pogled na predškolski odgoj i obrazovanje uopće.. Osim toga, obožavam knjige, putovanja, muzeje, kuhanje, glazbu i pse.

EDUKACIJE KOJE VODI

METODA PERSONA DOLL ZA RAD S DJECOM NA UVAŽAVANJU RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Jedna od najmoćnijih i najvrjednijih edukacija za rad s djecom na poštivanju različitosti.

STVARANJE INTERKULTURALNOG OKRUŽENJA U VRTIĆU I ODGOJ ZA RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kako bi se izbjegao "turistički" pristup različitim kulturama potrebno je analizirati multikulturalnu dimenziju okruženja djeteta.

PRAĆENJE RAZVOJA DJETETA I PLANIRANJE UZ POMOĆ RAZVOJNIH MAPA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada.

 PARTNERSTVO S OBITELJI

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici učitelji će saznati koji su sve mogući oblici suradnje s roditeljima te kako suradnja može prerasti u partnerstvo.

MENTORSKA PODRŠKA UZ PRIMJENU VIDEOCOACHING METODE

Refleksivna praksa

Metoda pripada grupi refleksivnih metoda profesionalnog razvoja, što znači da se provodi putem refleksije praktičara na prikazanu pedagošku praksu. Koristi se 10 minutni video prikaz prakse kako bi se naglasila važnost interakcije profesionalca i djeteta.

ODGOJ ZA RAZLIČITOST

Interkulturalizam i življenje različitosti

Ova edukacija pomaže učiteljima razredne nastave u stvaranju interkulturalnog okruženja za učenje kako bi poticali učenike razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude te razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE (ODGAJATELJE) ZAJEDNICA UČENJA UZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Zajednice učenja

Zajednice odgajatelja koji uče su jednomjesečni sastanci odgajatelja, najčešće unutar jednog vrtića, koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete rada.

ZAJEDNICE UČENJA UZ PRIMJENU WANDA METODE

Zajednice učenja

Snaga WANDA metode jest usmjerenost na ono što učitelji mogu učiniti, kako se mogu ponašati, koje strategije primijeniti i koja uvjerenja preispitati u svojoj praksi.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE WANDA METODE

Zajednice učenja

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima i učiteljima, a može se koristiti i u drugim timovima profesionalaca, studentskim grupama i ostalim grupama kolega koji zajednički uče, kao što su pomagači ili volonteri u vrtićima.

OLAKŠAVANJE PRIJELAZA IZ VRTIĆA U ŠKOLU

Razvojno primjerena praksa

Edukacija je namijenjena učiteljima, odgajateljima i stručnim suradnicima u vrtićima i školama. Primarno se preporuča onim odgajateljima/učiteljima koji će u narednoj pedagoškoj/školskoj godini raditi s djecom u godini pred polazak u školu/učenicima prvog razreda, no navedeno nije nužan preduvjet.

RAZVOJ PREDČITAČKIH VJEŠTINA, VJEŠTINA PREDPISANJA I PREDMATEMATIČKIH VJEŠTINA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će osvijestiti povezanost predmatematičkih i predčitačkih vještina te upoznati niz strategija za poticanje njihovog razvoja te načine integriranja u druga sadržajna područja.

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Razvojno primjerena praksa

Tijekom edukacije sudionici će kroz 6 radionica koje se sastoje od interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE (UČITELJE) ZAJEDNICA UČENJA UZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Zajednice učenja

Zajednice učitelja koji uče su jednomjesečni sastanci učitelja razredne nastave unutar jedne škole koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja.

MENTORSKA PODRŠKA VRTIĆU KROZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Mentorska podrška u vrtiću

Konkretna podrška odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada.

AKTIVNO I PODUZETNO DIJETE

Razvojno primjerena praksa

Edukacija je namjenjena za odgajatelje/ice vrtića i učitelje/ice razredne nastave osnovnih škola.

TIMSKI RAD

Razvojno primjerena praksa

Tijekom edukacije odgojno – obrazovni djelatnici pobliže će se upoznati s važnosti izgradnje timske kulture i njezine dobrobiti za djelatnike i učenike.