REYN

associatesTitle

ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

ALCOR je Erasmus+ projekt koji će trajati od zime 2021. do ljeta 2023. s ciljem poticanja višejezičnog učenja i roditeljskog angažmana učenika migranata i učenika pripadnika jezičnih manjinskih skupina. Opći cilj projekta je izgradnja kompetencija učitelja u stvaranju partnerstva roditelja i učitelja kroz višejezično okruženje za učenje, a kako bi se jezično podržali učenici osnovnih škola u nepovoljnom položaju.

Tijekom dvije godine stvorit ćemo zajednicu prakse s učiteljima iz različitih zemalja EU. To znači da razmjenjujemo praktična iskustva, prakse i učimo jedni od drugih. Tijekom tog vremena učitelji će nastaviti svoj profesionalni razvoj na temu višejezičnosti i sudjelovanja roditelja u životu škole.

ALCOR se temelji na četiri glavne aktivnosti:

  1. Edukacija za edukatore programa za učitelje uključujući 4 međunarodna studijska posjeta.

  2. Festivali učenja jezika i radionice razvoja suradnje roditelja i učitelja.

  3. Razvoj video animacija za zagovaranje razvoja višejezičnog okruženja u školama.

  4. Organizacija besplatnih online edukcija za učitelje (MOOC).

FOTOGALERIJA

DONATORI