REYN

associatesTitle

ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

ALCOR je Erasmus+ projekt čije je trajanje od zime 2021. do ljeta 2023. s ciljem poticanja višejezičnog učenja i roditeljskog angažmana učenika migranata i učenika pripadnika jezičnih manjinskih skupina. Opći cilj projekta je izgradnja kompetencija učitelja u stvaranju partnerstva roditelja i učitelja kroz višejezično okruženje za učenje, a kako bi se jezično podržali učenici osnovnih škola u nepovoljnom položaju.

Tijekom dvije godine stvaramo zajednicu prakse s učiteljima iz različitih zemalja EU. To znači da razmjenjujemo praktična iskustva, prakse i učimo jedni od drugih. Tijekom tog vremena učitelji nastavljaju svoj profesionalni razvoj na temu višejezičnosti i sudjelovanja roditelja u životu škole.

ALCOR se temelji na četiri glavne aktivnosti:

  1. Edukacije za učitelje i učiteljice uključene u projekt uključujući 4 međunarodna studijska posjeta.

  2. Festivali učenja jezika i radionice razvoja suradnje roditelja i učitelja.

  3. Razvoj video animacija za zagovaranje razvoja višejezičnog okruženja u školama.

  4. Izrada besplatne online edukcije za učitelje/ice (MOOC). Edukaciji možete pristupiti OVDJE.

MATERIJALI

OSNAŽIVANJE VIŠEJEZIČNOSTI U  ŠKOLAMA  KOMPARATIVNA ANALIZA STANJA U ZEMLJAMA  UZ POTICAJE ZA REFLEKSIJU

Brošura je sažetak komparativnog izvješća nastalog s namjerom da potakne učitelje, ravnatelje ško...

HRVATSKO-UKRAJINSKE RIJEČI -  BROŠURA ZA DJECU

Djeca Ukrajine već su velikodušno primljena u vrtiće i razrede hrvatskih škola. Kako bismo im ola...

ALAT ZA SAMOPROCJENU SOCIJALNE UKLJUČIVOSTI ŠKOLA I VRTIĆA  KOJI PROVODE INKLUZIJU / INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uklju...

LETAK ZA UČITELJE - Festival višejezičnosti

Brošura nudi konkretne smjernice, alate i preporuke za pdoržavanje višejizčnih učenika i mnogojez...

FOTOGALERIJA

DONATORI

PARTNERI