REYN

associatesTitle

TIM NACIONALNA BROŠURA: ČIME JE POPLOČAN PUT NA PRIJELAZU DJECE IZ VRTIĆA U ŠKOLU?

Brošura sadrži ključne nalaze istraživanja u okviru projekta 'Transition is our mission' u Hrvatskoj. Sadržaj brošure odgovara na pitanje zašto je važno istraživati temu prijelaza iz vrtića u školu, kakav je nacionalni kontekst kada govorimo o prijelazu te donosi najvažnije zaključke i preporuke. Svoj besplatan primjerak brošure možete preuzeti na računalo klikom na gumb ''Naruči''