REYN

associatesTitle

KORACI PREMA KVALITETNOJ PRAKSI - Priručnik za profesionalni razvoj učitelja

Autori: Dawn Tankersley, Sanja Brajković i Sanja Handžar

Koraci prema kvalitetnoj praksi nadopunjuje knjigu "Teorija u praksi" i sadrži primjere prakse različitih razina kvalitete – od neadekvatne, preko one koja ima elemente dobrog početka, do kvalitetne prakse i, naposljetku, održive prakse visoke kvalitete koja pridonosi sustavnim promjenama. Uz svaki indikator kvalitete navedeni su konkretni primjeri rada učitelja koji opisuju svaku od ove četiri razine.

Priručnik sadrži i DVD prilog "Video koraci prema kvalitetnoj praksi", kratke video snimke rada odgajatelja i učitelja iz naših vrtića i škola. Ovaj priručnik učitelji mogu koristiti kao alat za identifikaciju vlastitih jakih strana i područja rada čiju kvalitetu žele unaprijediti. Mogu ga koristiti i mentori kao vodič za procjenu razine prakse u kojoj se mentorirani učitelji trenutno nalaze te kao pomoć u prepoznavanju sljedećih koraka u njihovom profesionalnom razvoju. Priručnik ostavlja prostor za dijalog između mentora, stručnih suradnika, ravnatelja, profesora, vanjskih opažača i praktičara.