REYN

associatesTitle

IZAZOVI U RADU S DJECOM RANE DOBI

Sadržaj časopisa:

 • Marjory Keenan - Kako nakon rada s predškolarcima prijeći na rad s djecom rane dobi
 • Victoria Rauch, prof. psihologije - Okvir kvalitetne pedagoške prakse za djecu rane dobi
 • Silvija Pucko, prof. defektolog - Rana intervencija u djetinjstvu kao sustav obitelji usmjerene podrške
 • Branka Mrzić Jagatić, prof. - Važnost uključivanja očeva u skrb za dijete
 • Miroslava Polonji, prof. psihologije - Kako bolje razumjeti i unaprijediti prilagodbu djece rane dobi
 • Jadranka Eda Tomljanović, prof. predškolskog odgoja - Dnevne rutine kao prilike za učenje i razvoj
 • Mihaela Furko, Suzana Kovačić - Glazba (zvuk, glas i pokret) kao podrška djetetu u prilagodbi na polazak u vrtić
 • Maja Ružić - Utjecaj suradnje s roditeljima na kvalitetu prilagodbe djece rane dobi na vrtić
 • Josipa Kruneš, mag. praesc. educ., Morana Bertol, mag. praesc. educ. - Promišljanja odgajatelja o prostorno-materijalnom okruženju sobe dnevnog boravka djece rane dobi
 • Maja Fatović, mag. praesc. educ.- Je li tvarno bilo tako prije samo 30 godina?
 • prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiologije, Maja Lang Morović, prof. rehabilitator - Promicanje dojenja - podrška zdravlju od početka života