REYN

associatesTitle

KURIKULUM ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE - Stvaranje razreda usmjerenog na dijete

Autorica: Kate Burke Walsh

Ovaj priručnik opisuje i obrazlaže Program Korak po korak u prvom razredu osnovne škole. Bavi se suvremenim učinkovitim poučavanjem usmjerenim na dijete, poučavanjem koje dijete promatra kao cjelovito biće, uzimajući u obzir sve njegove tjelesne, spoznajne i emocionalne osobine. Priručnik govori i o organizaciji rada i prostora u razredu usmjerenom na dijete, o kontinuiranoj procjeni znanja i o obiteljskom sudjelovanju u odgojno-obrazovnom procesu. Osim toga, nudi i primjere oglednih nastavnih jedinica te služi učiteljima za neposrednu primjenu u razredu.