REYN

associatesTitle

VRTIĆI KOJI SU USMJERENI NA DIJETE I PROMOVIRAJU DEMOKRACIJU – Pristup Korak po korak

Više od dvadeset godina ekspertize iz više od trideset zemalja s brojnim konkretnim primjerima iz prakse predškolskog odgoja i obrazovanja. Ova publikacija namijenjena je odgojno - obrazovnim stručnjacima ranog djetinjstva i svima onima koji skrbe o djeci i njihovim obiteljima.

Nudi čak 376 stranice čiji sadržaj obuhvaća teme:

  • Kako se djeca razvijaju i uče
  • Partnerstvo s obiteljima i zajednicama
  • Okruženja u kojima sva djeca mogu biti uspješna
  • Strategije koje se temelje na kompetencijama djeteta
  • Profesionalni razvoj
  • Pristup Korak po korak u praksi: Temeljne kompetencije i integrirani centri aktivnosti

Novo, prošireno izdanje priručnika obogaćeno je novim spoznajama iz područja neuroznanosti i teorije privrženosti, a veći naglasak stavljen je na kvalitetu interakcija (s odgajateljima, roditeljima, okruženjem) koje oblikuju živote djece. Temelji se na prvom priručniku - Kurikulum za vrtiće; Razvojno primjereni program za djecu od 3 do 6 godina, nastao 1994. godine, a dao je teoretsku osnovu, skup resursa i načela za podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima u novim praksama.