REYN

profile__resourceDetails

ZAJEDNICE UČENJA UZ PRIMJENU WANDA METODE

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške, koja istovremeno pridonosi osobnom profesionalnom razvoju, ali i unapređenju kvalitete rada organizacija. WANDA metodu razvili su Artevelde Sveučilište i VBJK iz Ghenta u Belgiji. Akronim WANDA na nizozemskom doslovno znači zahvalnost [Waarderen], ANaliza i akcija [DAden].

Snaga WANDA metode jest usmjerenost na ono što učitelji mogu učiniti, kako se mogu ponašati, koje strategije primijeniti i koja uvjerenja preispitati u svojoj praksi. Primjeri problemskih situacija su vrlo konkretni, npr.: ‘Dijete ne želi jesti u školi’, ‘Majka ne daje redovito lijekove djetetu’, itd. Potrebno je naglasiti da tijekom sesije ne nalazimo jedno ispravno rješenje problema, već promišljamo različita alternativna rješenja.

Ključ primjene WANDA metode nalazi se u novom ‘razumijevanju’ situacije. Za razumijevanje situacije presudno je uživljavanje u tu situaciju iz različitih perspektiva. Razmišljajući o različitim perspektivama onih koji su uključeni u problemsku situaciju, sudionici grupe imaju priliku izazovne situacije iz vlastite prakse razumjeti na nove načine, razviti osjećaj empatije za druge i rekonstruirati nova znanja i ideje koje mogu primijeniti u vlastitoj praksi.

WANDA sastanak traje sat i pol do dva za vrijeme kojih se prolazi kroz 5 različitih faza:

  • Osvrt na prethodni sastanak

  • Odabir slučaja

  • Postavljanje pitanja

  • Prikupljanje ideja

  • Davanje prijedloga

Za vrijeme svakog sastanka, grupa raspravlja o jednoj značajnoj situaciji – o slučaju. Svi sudionici sastanka izlažu aktualne problemske situacije iz vlastite prakse, od kojih se izabire jedna koja je značajna za sve sudionike i iz koje svi mogu učiti.

WANDA sastanci se trebaju odvijati redovito, idealno jednom mjesečno i u stalnoj grupi odgojno-obrazovnih djelatnika. WANDA se može koristiti među odgajateljima i učiteljima, stručnim suradnicima i u drugim timovima profesionalaca, studentskim grupama i ostalim grupama kolega koji zajednički uče, kao što su pomagači ili volonteri u vrtićima.

KOTIZACIJA: 530,89 € (4.000,00 kn) po susretu.

VODITELJI