REYN

profile__resourceDetails

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Tijekom edukacije sudionici će kroz 6 radionica koje se sastoje od interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

U okviru prve radionice, Teorijska polazišta metodologije usmjerene na dijete - Učenje kroz igru, sudionici će sagledati razvoj i podučavanje djece u pristupu Korak po korak koji uključuje igru kao glavnu aktivnost učenja potaknutu od strane djeteta te pažljivo omogućenu i posredovanu od strane odgajatelja.

U okviru druge radionice, Centri aktivnosti, osvijestit će se važnost kontinuiranog osmišljavanja i prilagođavanja prostorno-materijalnog okruženja posebnostima i karakteristikama djece. Osim toga, kritički će se analizirati obilježja materijalnog okruženja te uvježbavati kako oblikovati poticajno okruženje za djecu predškolske dobi. S ciljem stvaranja okruženja koje doprinosi dobrobiti djeteta te promovira demokratsku kulturu, polaznici će se upoznati s osnovnim smjernicama i načelima njihova strukturiranja te raditi na prilagođavanju, kako fizičkog, tako i socijalnog okruženja, prirodi djeteta i njegovim osnovnim vrijednostima.

U okviru treće radionice, sudionici će pobliže upoznati s područjem 'Komunikacija s djecom predškolske dobi i razvoj pozitivne slike o sebi'.

U okviru četvrte radionice, Suradnja s obitelji, raspravljat će se o ulozi obitelji u obrazovanju, o njenoj važnosti kao i o važnosti cijele zajednice. Sudionici će se upoznati s alatima koji će olakšati razvoj odnosa s obitelji i zajednicom s ciljem razvoja odnosa najviše kvalitete, odnosno partnerstva.

U petoj radionici, Promatranje i praćenje dječjeg ponašanja te individualizacija, sudionici će se upoznati s načinima i tehnikama prikupljanja informacija o djeci te imati priliku vježbati vještine promatranja i bilježenja ponašanja djece kako bi što uspješnije razumjeli njihovo viđenje svijeta, ali i koristili rezultate promatranja za planiranje razvojno-primjerenih aktivnosti. Pri tome, krajnji cilj je korištenje prikupljenih informacija za uspostavljanje odnosa sa svakim djetetom kako bi se osiguralo da svako dijete u potpunosti razvije svoje potencijale.

Na koncu, kroz šestu radionicu, Razvoj predčitačkih vještina i vještina predpisanja te razvoj predmatematičkih vještina sudionici će se upoznati s važnosti razvoja navedenih vještina kod djece predškolske dobi te razmatrati različite vrste iskustava koje mogu ponuditi djeci kako bi unaprijedili učenje i razvoj svakog pojedinog djeteta.

Edukacija traje 36 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

KOTIZACIJA: 280 € U cijenu je uključen priručnik "Vrtići koji su usmjereni na dijete i promoviraju demokraciju - pristup Korak po korak"

MATERIJALI

VRTIĆI KOJI SU USMJERENI NA DIJETE I PROMOVIRAJU DEMOKRACIJU – Pristup Korak po korak

Novo, prošireno izdanje priručnika obogaćeno je novim spoznajama iz područja neuroznanosti i teorije privrženosti, a veći naglasak stavljen je na kvalitetu interakcija (s odgajateljima, roditeljima, okruženjem) koje oblikuju živote djece.