REYN

headerImage

BROŠURE

Ovdje možete pronaći brošure usko vezane uz odgojno-obrazovnu praksu, a koje smo odlučili ponuditi na besplatno korištenje. Brošure su djelomično izdane pod pokroviteljstvom Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak, a djelomično pod pokroviteljstvom naše Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska.

SMJERNICE ZA ODGOJNO OBRAZOVNE POLITIKE VEZANE UZ RAZVIJANJE KOMPETENCIJA RAVNATELJA ZA INKLUZIVNO VOĐENJE ŠKOLA

Smjernice su nastale s ciljem davanja preporuka i mogućih aktivnosti za osnaživanje školskog vodstva u smjeru stvaranja inkluzivne školske kulture u Republici Hrvatskoj.

PREPORUKE ZA PROMICANJE REFLEKSIVNE PRAKSE NAMJENJENE DONOSITELJIMA ODLUKA I VODSTVU ODGOJNO-OBRAZOVIH USTANOVA

Preporuke se temelje i na rezultatima studije utjecaja, odnosno na glavnim zaključcima upitnika, fokus grupa i intervjua sa sudionicima refleksivne prakse prikupljenih putem metode najznačajnije promjene (engl. most significant change).

OSNAŽIVANJE VODSTVA ŠKOLE ZA RAZVOJ INKLUZIVNE ŠKOLSKE KULTURE - Okvirni kurikulum

Svrha ove publikacije jest podržati pružatelje programa profesionalnog razvoja za sve koji sudjeluju u vođenju škola kako bi ih se usmjerilo na preispitivanje svoje uloge u pokretanju promjena na razini čitave škole prema inkluzivnom obrazovanju.

GLAVNI REZULTATI STUDIJE UTJECAJA - PROGRAM OSNAŽIVANJA RAVNATELJA ŠKOLA ZA INKLUZIVNU ŠKOLSKU KULTURU

U ovoj publikaciji prikazan je utjecaj programa za osnaživanje školskih ravnatelja za inkluzivnu školsku kulturu provedenog na temelju Okvirnog kurikuluma za izradu programa profesionalnog razvoja ravnatelja i ostalih dionika koji sudjeluju u procesima vođenja škola za jačanje inkluzivne školske kulture.

OSNAŽIVANJE VIŠEJEZIČNOSTI U  ŠKOLAMA  KOMPARATIVNA ANALIZA STANJA U ZEMLJAMA  UZ POTICAJE ZA REFLEKSIJU

Brošura je sažetak komparativnog izvješća nastalog s namjerom da potakne učitelje, ravnatelje škola, donositelje odluka i kreatore politika na analizu oblika i razina podrške koju višejezična djeca trenutno imaju u školama.

POUČAVANJE DJECE KOJOJ HRVATSKI NIJE PRVI JEZIK

U ovoj brošuri, namijenjenoj odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima, možete pronaći objašnjenje osnovnih pojmova i koncepata vezanih za učenje 'drugog jezika', upoznati zablude o radu s djecom kojoj hrvatski nije prvi jezik, ali i dobiti savjete za lakšu komunikaciju.

TIM MEĐUNARODNA BROŠURA

Pregledom brošure možete dobiti uvid o ustroju obrazovnog sustava u Latviji, Sloveniji i Hrvatskoj, prijelaznim praksama zastupljenim u pojedinoj zemlji te općenito uvide o procesu prijelaza.

TIM NACIONALNA BROŠURA: ČIME JE POPLOČAN PUT NA PRIJELAZU DJECE IZ VRTIĆA U ŠKOLU?

Sadržaj brošure odgovara na pitanje zašto je važno istraživati temu prijelaza iz vrtića u školu, kakav je nacionalni kontekst kada govorimo o prijelazu te donosi najvažnije zaključke i preporuke.

LETAK ZA UČITELJE - Festival višejezičnosti

Brošura nudi konkretne smjernice, alate i preporuke za podržavanje višejezičnih učenika i mnogojezičnosti u razredu i školi. Korištena je kao resurs za sve sudionike Festivala višejezičnosti koji je organiziran i održan u svibnju 2023. godine unutar projekta ALCOR.

KARTICE AKTIVNOSTI

Kartice su namjenjene upotrebi u centrima igre i drugim neformalnim predškolskim centrima u zajednici s djecom u riziku od stresa i traume odnosno koja žive u teškim uvjetima.

SLIKOVNI LUDARSKO/MUNĆANSKO- HRVATSKI RIJEČNIK

Tijekom 2022. i 2023. g. uz financijski podršku Zaklade ‘Otvoreno društvo’, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine Vlade RH unutar REYN Hrvatska razvili smo slikovni ludarsko/munćansko-hrvatski rječnik Kum Ješć? Će Fać?

LUDARSKO/MUNĆANSKO- HRVATSKA SLIKOVNA ABECEDA

Tijekom 2022. i 2023. g. uz financijski podršku Zaklade ‘Otvoreno društvo’, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine Vlade RH unutar REYN Hrvatska razvili smo plakat ludarsko/munćansko-hrvatske slikovne abecede.

ALAT ZA SAMOPROCJENU SOCIJALNE UKLJUČIVOSTI ŠKOLA I VRTIĆA  KOJI PROVODE INKLUZIJU / INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole.

DOBRODOŠLI U ŠKOLU

U brošuri možete pronaći važna pitanja, odgovore i informacije vezane uz školovanje djeteta. Za vas smo pripremili brošure na više jezika.

DOBRODOŠLI U VRTIĆ

U brošuri možete pronaći važna pitanja, odgovore i informacije vezane uz vrtićki program. Za vas smo pripremili brošure na više jezika.

VODIČ ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU

'TOY for Inclusion'

Ovaj vodič dokumentira inovativne prakse implementirane u Centrima igre koje podržavaju integraciju djece iz ranjivih skupina na lokalnoj razini. Opisane prakse i prateće preporuke temelje se na rezultatima 'TOY for Inclusion' projekta koji je pilotiran u sedam zemalja.

PRIRUČNIK ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE SE ŽELI UKLJUČITI U PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA POSTPENALNOG PRIHVATA U ZAJENDICI

'Uključene zajednice'

U priručniku, organizacije civilnog društva imaju priliku upoznati i produbiti razumijevanje izazova s kojima se susreću obitelji (bivših) zatvorenika i počinitelja kaznenih djela, kao primjerice zapošljavanje, upravljanje financijama i slično.

SJEME PROMJENE: Socio-emocionalna dobrobit djece u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Sadržaj pokriva teme poput pitanja što je socio-emocionalna dobrobit i zašto je ona važna za djecu, metodologije istraživanja, ranog odgoja i obrazovanja u nacionalnom zakonodavstvu, faktora koji ometaju i potiču socio-emocionalnu dobrobit, zaključke i preporuke.

SJEME PROMJENE: Podržavanje socio-emocionalne dobrobiti djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju metodom grupne refleksije

Publikacija je rezultat drugog dijela SEED projekta u kojem je održana grupna refleksija s 80 praktičara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pod nazivom WANDA, a čiji je cilj bio pomoći im u nošenju sa svakodnevnim izazovima u njihovoj praksi, kako bi mogli podržati socio-emocionalnu dobrobit djece o kojoj skrbe.

PODRŠKA ODGAJATELJIMA I UČITELJIMA U RADU U OTEŽANIM OKOLNOSTIMA

Pet boršura sa sadržajem vezanim uz potres i općenito otežane uvjete rada odgajatelja/ica i učitelja/ica. Svakom brošurom nastojali smo pružiti podršku u radu, dati korisne savjete i ideje za rad s djecom i učenicima.

VIDIŠ LI ME?

U ovom priručniku učiteljice i učitelji imat će priliku propitati vlastitu osjetljivost za probleme s kojima se tijekom osnovnoškolskog obrazovanja susreću ona djeca i obitelji koji se ističu po svojoj različitosti.

ŠTO SIROMAŠTVO ČINI DJECI?

U brošuri možete pročitati kako se posljedice siromaštva odražavaju u školskoj svakodnevici djeteta, i kakve konkretne korake možemo poduzeti kako bismo te posljedice ublažili.

ČUJEŠ LI ME?

U brošuri koja je dio REYN-ove kampanje "Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?" donosimo Vam informacije o poznavanju jezika s aspekta razvoja djeteta, o jezicima koje govore djeca Romi u Hrvatskoj.

TKO SAM JA?

Ova brošura će vam omogućiti da se upoznate s pojmovima osobnog i grupnog identiteta, osvijestite važnost podržavanja i razvijanja djetetove pozitivne slike o sebi te da razumijete važnost vidljivosti dječjeg identiteta.

VRTIĆ ZA SVE - gradimo zajednicu koja omogućuje jednake šanse za svako dijete

U brošuri možete pročitati koji su najvažniji razlozi zbog kojih djecu Rome treba uključiti u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koje su najčešće prepreke, te što nam je po tom pitanju činiti.

KUTAK ZA RODITELJE - zašto i kako graditi partnerstvo s obiteljima

U brošuri možete pročitati na koji način ostvariti partnerstvo s roditeljima iz manjinskih zajednica, što mogu učiniti učitelji, a što škola kako bi unaprijedili suradnju s roditeljima.

CENTRI IGRE: procjena troškova

'TOY for Inclusion'

Cilj ovog dokumenta je pružiti pregled troškova i resursa potrebnih za otvaranje i održavanje Centra igre koji djeluje prema 'TOY' for Inclusion' principima.

CENTRI IGRE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

'TOY for Inclusion'

U brošuri možete pronaći važna pitanja i odgovore kada je riječ o osnivanju Centra igre u vašoj lokalnoj zajednici.

HRVATSKO-UKRAJINSKE RIJEČI -  BROŠURA ZA DJECU

Brošura sadrži osnovne riječi na hrvatskom i ukajinskom jeziku, a pokriva teme poput: dijelovi tijela, šumske i domaće životinje, voće i povrće, brojevi, osnovne svakodnevne radnje i drugo.

BAJAŠKO - HRVATSKA SLIKOVNA ABECEDA

Tijekom 2022. i 2023. g. uz financijski podršku Zaklade ‘Otvoreno društvo’, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine Vlade RH unutar REYN Hrvatska razvili smo plakat bajaško - hrvatske abecede.