REYN

headerImage

Pučko otvoreno učilište Korak po korak je mreža stručnjaka koja osnažuje odgojno-obrazovne djelatnike i druge stručne osobe, institucije, obitelji i zajednicu kako bi svakom djetetu osigurali dobrobit, najbolje prilike za razvoj i iskustva učenja te razvijali osjetljivost djece za društvenu pravdu.

VIJESTI

Otvoren je javni poziv za EDUKACIJU ZA FACILITATORE WANDA METODE

Sve informacije dostupne su i na Facebook profilu POU Korak po korak.

PLAN KORAKOVIH EDUKACIJA ZA 2024. GODINU

Na fotografiji možete vidjeti plan edukacija za 2024. godinu. Svaki poziv za edukaciju bit će objavljen u mjesecu prije planiranog održavanja edukacije.

KORAKOVA PONUDA EDUKACIJA ZA ŠKOLE KOJE SE JAVLJAJU NA AKTUALNI NATJEČAJ MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Škole koje su zainteresirane za prijavu svojih preventivnih programa na aktualni natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, mogu svoje projektne prijedloge podržati nekom od predloženih Korakovih edukacija.

PROVEDENA EDUKACIJA 'PREPOZNAVANJE, PODRŠKA I POMOĆ DJECI KOD STRESA I TRAUME'

Manjak informiranosti i osposobljenosti pri pružanju ove vrste podrške djeci su nažalost osvijestili ratovi, pandemija, potresi, druge grupne i individualne traume. Od posebne je važnosti da praktičari koji rade s djecom u riziku budu osposobljeni ponuditi strategije za intervencije i usluge podrške djeci i skrbnicima te brinuti o vlastitoj dobrobiti i prevenirati sagorijevanje.

EDUKACIJE

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za vrtiće i škole usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju odgojno-obrazovnih ustanova usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete i unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i mentorska podrška.

Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje odgajatelja, učitelja razredne i predmetne nastave, stručnih suradnika i školskih timova.

PROJEKTI

POU Korak po korak utječe na odgoj i obrazovanje kroz suradničko učenje i razvoj strateških partnerstava, odnosno koordiniranjem ili partnerskim djelovanjem u brojnim međunarodnim i domaćim projektima. Cilj ovakvog projektnog djelovanja su razmjena i implementacija postojećih provjerenih praksi, ali i razvoj, testiranje i provedba inovativnih praksi i politika u području odgoja i obrazovanja, a sve s ciljem sudjelovanja djece u kvalitetnom odgojno-obrazovnom procesu kroz razvoj profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika te osnaživanje institucija, obitelji i zajednica.

INVAC: INICIJALNO I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE PARAPROFESIONALACA U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE RANJIVIH SKUPINA

Projekt ima za cilj razviti informativne i internacionalne strategije za zapošljavanje, selekciju, obuku, kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) i profesionalizaciju romskih paraprofesionalaca. To će uključivati mapiranje postojećih praksi i analizu potreba, okvir kompetencija, alate za kontinuirani profesionalni razvoj i načine za njihovu profesionalizaciju.

PIQET: PRINCIPI KVALITETNOG PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Cilj projekta je unaprijediti profesionalni razvoj odgojno - obrazovnih djelatnika kroz unaprijeđenje kompetencija Korakovih i drugih edukatora koji rade s njima. Posebno se promiču socijalna pravda, interkulturalizam i ljudska prava u svim temama profesionalnog razvoja o-o djelatnika.

ISKUSTVA POLAZNIKA

Edukatorica 'Živjeti različitosti' prof. psih. Marina Trbus

arrow

„To radimo tako da krećemo od razumijevanja osobnog, ali i grupnog identiteta, kritički promišljamo o tome kako nastaju stereotipi, kako nastaju predrasude, diskriminacija pa onda naravno i opresija u društvu. Bavimo se time kako nastaju etikete i kako etikete mogu utjecati na samopouzdanje i samopoštovanje, pogotovo kada govorimo o djeci ili odraslima koji su pripadnici manjinskih grupa ili minoriziranih skupina. Uz to se donekle dotičemo i toga kako možemo mijenjati autoritet i doprinositi da se dominacija i privilegije mijenjaju tako da se zapravo izjednačavaju šanse za sve. Dakle, da stvaramo prilike za svako dijete!"

arrow
circlecirclecirclecirclecirclecircle

KORAK NAPRIJED

Newsletter Koraka 'Korak naprijed' u periodu od 2019. do 2021. godine nudi ideje za edukativne i kreativne aktivnosti koje se mogu lako implementirati u radu s djecom. Aktivnosti su tematski raznovrsne - od matematičkih, jezičnih i logičkih.

Nakon toga 'Korak naprijed' bazira se na važnim vijestima i prilikama koje Vam mogu biti od koristi. Newsletterom s vama dijelimo i edukativne materijale po sniženim cijenama, besplatne edukacije, isječke informativnih radova, istraživanja, preporuke i obavijesti o važnim događajima. Newsletter izlazi svako tromjesečje.

Ukoliko želite primati newsletter u svoj e-sandučić, prijavite se ovdje.

POZIV ZA DONACIJE

Pučko otvoreno učilište Korak po korak financira se kroz donacije domaćih i inozemnih donatora za projekte koje prijavljujemo na natječaje u suradnji s domaćim i inozemnim partnerima te prihodima od vlastite djelatnosti koje ostvarujemo od kotizacija za sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja i od publikacija.