Korak po korak

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za škole usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju škola usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.
Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete i unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje učitelja razredne i predmetne nastave, stručnih suradnika i školskih timova kroz sljedeće programe:

Primjena metodologije Korak po korak u razrednoj nastavi:
1. modul: Uvodni Korak po korak seminar
2. modul: Napredne Korak po korak radionice
3. modul: Unapređenje kvalitete rada učitelja primjenom ISSA pedagoških standarda
Edukacija za mentore - uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete
Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Suradničko učenje
Korak po korak za predmetnu nastavu
Uspješna škola
Živjeti različitosti
Odgoj za različitost
Kreativni ples

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete osobno obaviješteni.

Preuzmite prijavni list:

1. MODUL: Uvodni Korak po korak seminar

Uvodni Korak po korak seminar namijenjen je učiteljima razredne nastave i članovima stručnog tima.
Seminar traje 40 nastavnih sati, a obično se provodi kroz tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Filozofija metodologije Korak po korak
• Jutarnji sastanak
• Razredno okruženje
• Uravnoteženi program čitanja
• Proces pisanja
• Matematika
• Integrirano učenje i tematsko poučavanje
• Praćenje i ocjenjivanje učenika
• Sudjelovanje roditelja i drugih odraslih osoba u nastavi

U kotizaciju koja iznosi 1.726,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za prvi razred: stvaranje razreda usmjerenog na dijete.

Preuzmite prijavni list:

2. MODUL: Napredne Korak po korak radionice

Napredne radionice produbljuju pojedine teme pristupa usmjerenog na dijete. Namijenjene su učiteljima razredne nastave i stručnim suradnicima koji su završili uvodni Korak po korak seminar.
Seminar traje 32 nastavna sata, a provodi se tijekom 4 dana.

Programski sadržaji:

• Upravljanje razredom
• Strategije za jačanje motivacije za čitanje kod djece
• Centri aktivnosti
• Praćenje i ocjenjivanje učenika
• Pisanje
• Individualizacija, višestruke inteligencije, stilovi učenja
• Poučavanje kritičkog mišljenja u matematici i prirodi i društvu

U kotizaciju koja iznosi 1.498,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za drugi, treći i četvrti razred: stvaranje razreda usmjerenog na dijete.

Preuzmite prijavni list:

3. MODUL: Unapređenje kvalitete rada učitelja primjenom ISSA pedagoških standarda

Seminar je namijenjen učiteljima razredne nastave koji primjenjuju pristup usmjeren na dijete (Korak po korak ili neki drugi) i koji žele unapređivati kvalitetu vlastitog rada kroz samoevaluaciju i planiranje unapređenja kvalitete vlastitog rada.
Seminar traje 32 nastavna sata, a provodi se kroz dvodnevni seminar i dva follow-up sastanka.

Programski sadržaji:

• Što su ISSA Pedagoški standardi kvalitete, kome su namijenjeni i čemu služe?
• Primjeri visoke kvalitete poučavanja
• Formuliranje ciljeva i stvaranje plana za unapređenje kvalitete poučavanja
• Razvoj mape profesionalnog razvoja

U kotizaciju koja iznosi 1.498,00 kn uključeni su priručnici za učitelje Teorija u praksi i Koraci prema kvalitetnoj praksi.

Preuzmite prijavni list:

Edukacija za mentore - uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i same škole prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku učiteljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen učiteljima razredne nastave, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele naučiti mentorske vještine kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.
Seminar traje 24 nastavna sata, a obično se provodi vikendom.

Programski sadržaji:

• Što je kvaliteta rada u razredu?
• ISSA Pedagoški standardi i njihovo korištenje za vanjsku evaluaciju i samoevaluaciju
• Osobine efikasnih mentora
• Pomoć koju pruža mentor
• Uloge mentora
• Razlika između uloge mentora i moje profesionalne uloge
• Mentorski ciklus
• Komunikacijske vještine

U kotizaciju koja iznosi 1.197,00 kn uključen je i priručnik Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete.

Preuzmite prijavni list:

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Jednodnevna radionica je namijenjena učiteljima razredne i predmetne nastave i članovima stručnog tima. Sudionicima pruža okvir za razumijevanje mehanizama ponašanja učenika i osposobljava ih za promatranje i modeliranje ometajućih ponašanja. Također, sudionicima pruža okvir za objektivno promatranje i modeliranje odgovora okoline kako bi se ostvario pozitivan utjecaj na ponašanje učenika.
Seminar traje 6 sati.

Programski sadržaji:

• Ponašanje učenika kao dimenzija komunikacije
• Prikupljanje informacija, funkcionalna procjena ponašanja
• Plan podrške poželjnom ponašanju

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Suradničko učenje

Seminar je namijenjen učiteljima razredne i predmetne nastave i članovima stručnog tima. Polaznici će usvojiti neke tehnike suradničkog učenja kako bi učenike aktivno uključili u obrazovni proces, te naučiti ocjenjivati rad u grupi.
Seminar traje 16 nastavnih sati, a provodi se u dva dana, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Osnovne komponente suradničkog/kooperativnog učenja
• Neke tehnike suradničkog učenja
• Ocjenjivanje rada u grupi

Kotizacija iznosi 812,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Korak po korak za predmetnu nastavu

Korak po korak seminar za predmetnu nastavu namijenjen je predmetnim učiteljima i članovima stručnog tima. Učenici iz razredne nastave, gdje je cjelokupni rad integrirala jedna osoba, prelaze u predmetnu nastavu u kojoj se učenje odvija rascjepkano, prema pojedinim predmetima. Korak po korak se zalaže za integriranje pojedinih predmetnih područja kroz tematsko poučavanje, za što je neophodno ostvariti suradnički učiteljski tim. Također, Korak po korak se zalaže za suradnju s roditeljima i obitelji i za stvaranje poticajnog okruženja za učenje.
Seminar traje 32 nastavna sata i obično se provodi kroz četiri dana.

Programski sadržaji:

• Uvod u Korak po korak za predmetne učitelje
• Uspostavljanje partnerstva između obitelji i škole: dvosmjerna
učinkovita komunikacija koja vodi k uspjehu
• Stvaranje suradničkog učiteljskog tima
• Okruženje u kojem se uči
• Integriranje kurikuluma

Kotizacija iznosi 1.599,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješna škola

Edukacija 'Uspješna škola' pruža školama 'tehnologiju' za proces promjene, odnosno odgovor na pitanje KAKO škole mogu postati djelotvornije i kako postaviti realne i konkretne ciljeve za poboljšanje rada škole kao cjeline ili njezinih pojedinih segmenata. Ciljevi edukacije su i stvaranje suradničke kulture u kojoj učitelji i stručni suradnici podržavaju jedni druge u unapređivanju vlastite prakse, te razvijanje zajedničke posvećenosti i uključenosti učenika, roditelja i djelatnika škole u poboljšanje kvalitete škole. U idealnim uvjetima, edukacija bi trebala obuhvatiti cijeli učiteljski i stručni tim škole, a najmanje: ravnatelja, stručnog suradnika, 2 učitelja razredne nastave i 2 učitelja predmetne nastave. Seminar uključuje kombinaciju teorije, individualnog rada i aktivnosti u maloj i velikog grupi, od kojih će se neke provoditi unutar pojedinog školskog tima, a neke uključivati mješovite grupe sudionika.
Seminar traje 28 nastavnih sati. Provodi se tijekom tri dana, a nakon mjesec dana slijedi poludnevni follow-up sastanak.

Programski sadržaji:

• Uvod: Poboljšanje djelotvornosti škole
• Stvaranje vizije za školsku zajednicu
• Razumijevanje procesa promjene
• Kako se baviti promjenom - vođenje kompleksne promjene
• Primjena okvira za poboljšanje djelotvornosti škola
• Tipologije škola – primjena na vašoj školi
• Razvijanje akcijskog plana za poboljšanje djelotvornosti škole
• Individualna i grupna refleksija

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.640,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti razičitosti

Edukacija 'Živjeti različitosti' pomaže odgajateljima i stručnim suradnicima osvijestiti vlastite predrasude i stereotipe i uvidjeti kako oni utječu na razvoj djece. Polazeći od uvjerenja da postignuća djece uvelike ovise o očekivanju odraslih, ova edukacija pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju utjecaja nejednakosti koje postoje u njihovoj zajednici na razvoj djece, te u usvajanju visokih očekivanja za svu djecu bez obzira na njihove individualne razlike, nacionalnu ili vjersku pripadnost ili socijalno podrijetlo.
Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem
• Jeste li interkulturalno osjetljivi i na kojoj razini?
• Startne pozicije i kako se one prenose s generacije na generaciju
• Kako se stvaraju stereotipi i kako ih dekonstruirati
• Što je opresija i kako je prepoznati (s naglaskom na odgojno-obrazovnom sustavu)
• Stvaranje grupnog identiteta
• Stvaranje savezništva u djelovanju za društvenu pravdu

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Odgoj za različitost

Edukacija 'Odgoj za različitost' pomaže učiteljima razredne nastave da u kurikulum uključe multietničke i multikulturalne teme kako bi osnažili vezu između škole i doma, te poticali djecu razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude kojima su izložena, kao i razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude ili nepravdu koju doživljavaju oni ili njihovi vršnjaci.
Seminar traje 24 nastavna sata, a provodi se kroz tri dana, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Uloga identiteta u odgoju i obrazovanju djece;
• Uloga okruženja za učenje u razvoju osobnog i grupnog identiteta učenika;
• Okruženje za učenje koje odražava i poštuje razlike među djecom;
• Prepoznavanje stereotipnih i diskriminirajućih poruka u tekstovima i ilustracijama u
  dječjojliteraturi, udžbenicima i drugim materijalima;
• Poticanje kritičkog mišljenja u djece;
• Izgradnja partnerstva između škole i obitelji kroz komunikaciju koja nije podložna predrasudama;
• Integriranje odgoja za društvenu pravdu u tematsko planiranje koje se temelji na nacionalnom
  kurikulumu.

Kotizacija iznosi 984,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

KREATIVNI PLES

Kroz interaktivne oblike rada ova radionica nudi učiteljima tehnike kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Radionica 'Kreativni ples’ traje 4 nastavna sata.

Programski sadržaji:

• Stimuliranje dječje želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret
• Poticanje dječje mašte i kreativnosti u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja
• Upotreba drugih umjetničkih formi (književnost, slikarstvo…) u kombinaciji s plesom i pokretom
• Kako s djecom kreirati i realizirati kratku plesnu koreografiju i predstavu.

Kotizacija iznosi 337,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Prethodna stranicaSljedeća stranicaPočetna stranica
Korak po korak na Facebooku


Čakovec, Strahoninec, 15.11.2014. - Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
raspored radionica
prijavni list
 

25. listopada 2014.
1726356 posjeta