ZAJEDNICA UČENJA odgojno-obrazovnih djelatnika

Sanja Brajković

Zajednica učenjaVrijednosti ove knjige su višestruke. Ona daje pregled znanstvenih istraživanja i spoznaja koje upućuju na značaj stručnog usavršavanja/profesionalnog razvoja učitelja koji se temelji na potrebama škole i samih učitelja i koje učitelji, kroz zajedništvo i profesionalnu suradnju, kreiraju sami. Nadalje, ovaj priručnik na sustavan, jednostavan i zanimljiv način opisuje što su zajednice učenja, kako ih formirati, na koji ih način voditi kako bi kolektiv ostvario suradnju, imao viziju i znao reflektirati svoju odgojno-obrazovnu praksu u svrhu podizanja kvalitete rada i kreiranja razreda usmjerenog na dijete. I na kraju, posebna je vrijednost ove knjige da je nastala na temelju iskustva u hrvatskim školama, što svjedoči o visokoj motiviranosti naših učitelja da mijenjaju sebe i školu 'iznutra'.

Cijena priručnika je 84,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

 

Teorija u praksi

Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja, Dawn Tankersley, Sanja Brajković i suradnice

Teorija u praksiTeorija u praksi je iznimno uzbudljivo pedagoško štivo u kojem se jednostavnim rječnikom razlažu pedagoški koncepti i njihova povezanost sa suvremenom teorijom i praksom odgoja i obrazovanja, kao i s ISSA-inom definicijom kvalitetne pedagoške prakse. Namijenjeno je prvenstveno odgajateljima i drugim stručnjacima u odgoju i obrazovanju, a mogu ga koristiti samostalno ili unutar svojih zajednica učenja kako bi unaprijedili svoj profesionalni razvoj i znanja vezana za najnovija istraživanja o razvoju i učenju djece. Mentori mogu koristiti ovaj priručnik za strukturiranje mentorskog rada kako bi podržali profesionalni razvoj odgajatelja i pomogli im razviti se u refleksivne praktičare. Visokoškolske institucije ga mogu koristiti kao udžbenik, kao vodič za pedagošku i metodičku praksu, kao alat za opažanje, rasprave u grupi i refleksije, ili kao dodatnu literaturu. Roditeljima i svima koji zagovaraju pravo svakog djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje, priručnik može poslužiti kao polazište za raspravu o tome što želimo za našu djecu i za naše društvo u 21. stoljeću.

Cijena priručnika je 150,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

 

Koraci prema kvalitetnoj praksi

Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja, Dawn Tankersley, Sanja Brajković, Sanja Handžar

Koraci prema kvalitetnoj praksiKoraci prema kvalitetnoj praksi nadopunjuje knjigu Teorija u praksi i sadrži primjere prakse različitih razina kvalitete – od neadekvatne, preko one koja ima elemente dobrog početka, do kvalitetne prakse i, naposljetku, održive prakse visoke kvalitete koja pridonosi sustavnim promjenama. Uz svaki indikator kvalitete navedeni su konkretni primjeri rada odgajatelja koji opisuju svaku od ove četiri razine. Priručnik sadrži i DVD prilog 'Video koraci prema kvalitetnoj praksi', kratke video snimke rada odgajatelja i učitelja iz naših vrtića i škola. Ovaj priručnik odgajatelji mogu koristiti kao alat za identifikaciju vlastitih jakih strana i područja rada čiju kvalitetu žele unaprijediti. Mogu ga koristiti i mentori kao vodič za procjenu razine prakse u kojoj se mentorirani odgajatelji trenutno nalaze te kao pomoć u prepoznavanju sljedećih koraka u njihovom profesionalnom razvoju. Priručnik ostavlja prostor za dijalog između mentora, stručnih suradnika, ravnatelja, profesora, vanjskih opažača i praktičara.

Cijena priručnika je 98,00 kn

Preuzmite narudžbenicu:

 

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Autorice: Mira Čudina Obradović i Sanja Brajković

Priručnik predstavlja podlogu za objašnjenje koncepta integriranog poučavanja i opsežno analizira pojedine oblike integriranog poučavanja: korelaciju, tematsko poučavanje i poučavanje projektom. U priručniku se pregledno i jasno prikazuju glavni postupci u integriranom poučavanju te se opisuju moguće pogreške i zablude koje su često prisutne u praksi. Iako sadrži primjere iz prakse hrvatskih škola, priručnik predstavlja izuzetno korisno štivo za djelatnike u predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i za studente.

Cijena priručnika je 140 kn

Preuzmite narudžbenicu:


Kurikulum za jaslice

Razvojno-primjereni program za rad s djecom od 0 do 3 godine, Eleanor Stokes Szanton

Polazeći od teorijskih polazišta Programa Korak po korak, ovaj priručnik nudi odgajateljima praktične savjete koje mogu primijeniti u radu s dojenčadi i djecom jasličke dobi. Kurikulum se bavi emocionalnim, društvenim, spoznajnim, jezičnim i tjelesnim razvojem djece te dobi pa odgajateljima pomaže da prepoznaju i odgovore na temperament i interese svakog djeteta, da stvore sigurno, zdravo i poticajno okruženje te da zajedno s obiteljima i drugim stručnjacima osiguraju kvalitetu programa.

Cijena priručnika je 145 kn

RASPRODANO


Kurikulum za vrtiće

Razvojno-primjereni program za djecu od 3 do 6 godina, Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh

Ovaj priručnik odgajateljima predškolske djece nudi pomoć u svakodnevnom radu. Polazeći od osnovnih postavki Programa Korak po korak, daje odgovore na pitanja iz suvremene prakse kao što su: Koje su odrednice humanističko-razvojnog pristupa? Što je pristup usmjeren na dijete? Kako individualizirati proces poučavanja? Kako pratiti, promatrati i bilježiti dječji razvoj? Kako surađivati s roditeljima na dobrobit djece? Ovaj priručnik nije samo praktičan savjetnik odgajateljima u neposrednom radu s djecom, nego i vrlo poticajno i korisno štivo za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa.

Cijena priručnika je 145 kn

RASPRODANO


Kad kraljevna piše kraljeviću

Priručnik za početno čitanje i pisanje, Mira Čudina-Obradović

Ovaj je priručnik namijenjen odgajateljima, učiteljima i roditeljima. Nudi psihološke temelje i načela koja treba uzeti u obzir pri ustrojavanju svake metodike početnog čitanja i pisanja. Utemeljen na prikazu unutarnjih procesa, on daje smjernice o tome kako izbjeći poteškoće pri učenju čitanja, kako ih što prije otkloniti, kako postići aktivno čitanje s punim razumijevanjem i uporabom podataka te kako motivirati na čitanje, tj. prikazati djetetu koja sve kraljevstva i carstva osvaja čitanjem. Uz brojne igre i aktivnosti koje se u priručniku nude, posao posredovanja pismenosti postaje vedar, veseo i uspješan.

Cijena priručnika je 150 kn

Preuzmite narudžbenicu:
Prethodna stranica: slikovnice Sljedeća stranica: seminari Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole


seminari za vrtiće

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

19. prosinca 2014.
1.761.656 posjeta