Ova knjiga je publikacija projekta 'Reading Corner'
Međunarodne udruge Korak po korak
International Step by step association

Keizersgracht 62-64
1013 CS Amsterdam
Nizozemska

Autorska prava na tekst:
copyright ©2004
Daiga Zake

Autorska prava na ilustracije:
copyright ©2004

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, umnožavati niti u bilo kojem obliku prenositi bez dopuštenja nakladnika.
Jednoga dana mama je iz trgovine donijela kući torbu punu naranči.
"Obožavam naranče!" rekao je Josip. Uzeo je torbu u sobu i počeo ih je brojati.

"Jedna, dvije, tri, četiri, pet naranči! Sve ću ih pojesti sam!"
Netko je zalupio ulaznim vratima.

Tata se vratio s posla. Izgledao je jako umorno.

"Možda će ga jedna slasna naranča razveseliti", pomislio je Josip.

"Još uvijek će mi ostati puno naranči."
Josip je dao tati najmanju naranču.

"Izvoli", rekao je. "Ovo je za tebe."

Tata je bio jako sretan.
Onda je Josip otišao u svoju sobu brojati naranče. "Jedna, dvije, tri, četiri naranče samo za mene."

"Josipe!" zazvala je mama.

"Jasmina, Robert i Milan su se došli igrati.

Baš šteta što im nemamo ništa slatko za ponuditi."
Josip je pokušao sakriti naranče iza leđa, ali njegove ruke su imale druge ideje! Pružile su naranče Jasmini, Robertu i Milanu.
Svatko je od njih uzeo najveću naranču koju je spazio.

"Hvala!" rekli su sve troje.
Josip je sakrio torbu s narančama ispod kreveta. Ali upravo tada, mama je uzdahnula: "Tako sam žedna."

Josip je znao što bi joj moglo pomoći.

"Evo", rekao je, "ovo je za tebe." Dao je mami jednu naranču.
I dok su svi gulili svoje naranče, Josip je otišao u svoju sobu. Izvukao je torbu s narančama.

Bila je prazna!

"NEMA NITI JEDNE NARANČE ZA MENE!" zaplakao je.
Mama, tata, Jasmina, Robert i Milan otrčali su u Josipovu sobu.

Josip im je pokazao praznu torbu.

“ZA MENE NIJE OSTALA NI JEDNA NARANČA!" jecao je.
"Evo", rekao je tata, "uzmi komad moje naranče."

Raspolovio je svoju naranču i jednu polovicu dao Josipu.
"Možeš dobiti malo moje", ponudila je Jasmina.

"I moje", rekao je Robert.

"Moje isto", rekao je Milan.
I mama je podijelila svoju naranču s Josipom.
Odjednom, Josipove ruke bile su pune sočnih kriški naranče.

"Ima dovoljno naranči za sve!" rekao je Josip.
Zatim su svi sjeli za stol i zajedno jeli naranče.

Bio je to sladak kraj dana.