Asta kenvijă îj publikacijă lu projektu 'Reading Corner'
dă Internacionalnă udrugă Paš ku paš
International Step by step association

Keizersgracht 62-64
1013 CS Amsterdam
Holandija

Điriptaće a lu autoru pă skrijătură:
copyright ©2004
Olesya Tavadze

Điriptaće a lu autoru pă ilustracijă:
copyright ©2004

Tóći đirapturlje îs apukaći. Njiś una parći dă publikacija-sta nu-j slobud kit să reproducirălaskă, îmnîžaskă njiś pă kari parći dusă făr dă lăsare dă la editoru.
Puvéšći

doj
urtaś
Îm una kasă kusta doj kînj - mari kînji šî
măkăćel kînji.

Kînjilje mari îjré njegru.

Jel ćima Bursunsul.

Kînjilje măkăćel îjré alb.

A ljij numi îjré Paskualina.
Bursunsul avé bunđurósă njagră kódă ku
una mari albă punktă.

Paskulina avé skurtă albă kódă ku mikă
njagră punktă.

Bursunsul avé lunźi klémpastă ureć,

a Paskualina avé miś ureć.

Jej nu sămăna ka alci kînj.

Dară a d-aje avé aša îmiraći numur.

Kînd žuka,

Bursunsul săré păšći Paskualina,

a Paskualina aljirga dusupt Bursunsulu.

Kînd fuźé îm umblari pîm păduri,

Bursunsul askunđé dăpă ljemnji,

a Paskualina askunđé îm jarbă.

Dakă ar fi înjirit urs îm păduri,

Bursunsulu l-ar fi mînat.

Dakă ar fi înjirit grópă vulpijă îm
păduri,

Paskualina s-ar fi împins îm

šî ar fi mînat vulpijă afară.
Nopcilje Bursunsulu s-ar fi kulkat
tepisonu căfraš,

a Paskualina kulka lîngă jel
vankuš mik căfraš.

Kînd ar fi fost tari frig, s-ar fi înbucăt
una la alt

kit sa înklăzaskă ku suflaćilje kalđi.

Îm tótă Bursunsul ruđé osu mari îm a luj
lavoru mari

kînd Paskualina mînka dîrăbel karnji dîm
a ljij téjruc.

Doj kînji îsré tari bunj urtaś.

Ali într-u s-u întumplat śeva tari urît.


Paskualina u furat osul softaš dîm lavoru lu
Bursunsululuj.

Bursunsul s-u mirat. Ali u fost šî tari mirgiš.

U muškat-u Paskualina ureći.
Paskualina plănźé šî plănźé.

Întragă kasa asuna căpaćilje a ljij.

Bursunsululuj ji iré žalji Paskualina,
ali šî maj dăparći îjré mirgiš.

Îm aje nópći kulka dăparći la
Paskualina.

Oh, kum îj falalé.

A dauă zî,

Bursunsul šî Paskualina nu
žuka îm jarbă.

N-or mers îm păduri.

Paskualina nu aljirga dusupt Bursunsulu

njiś Bursunsulu nu săré păšći Paskualina.

Kum îsré trišć!
A atunśe Bursunsulu s-u îngăđit ji urtăśije
ku Paskualina maj važnă osul mari.
U împins lavoru a luj la Paskualina.
Je fulósă mahaulé ku kóda.
Bursunsulu u sărit păšći Paskualina šî jel
mahaulé ku kóda.

A śe?

A d-aje tot kînjilje lumi albă:
mari uli măkăćel, njegru uli alb,
ku lungă kóda uli ku skurtă kóda,
trăbujéšći urtak.

Šî aša mari njegru Bursunsulu

šî mikă albă Paskualina

făloš or aljirgat îm păduri

šî s-or žukat întragă zua.