Broj 1, 2009.

Tema broja: Djeca kao znanstvenici

Izvor: Djeca u Europi
Godina I, br. 1 (16) 2009.; str. 13-16
Nakladnik: Pučko otvoreno učilište KORAK PO KORAK

Istraživački pristup znanstvenom obrazovanju

Tim programa La main á la pâte predstavlja nacionalnu inicijativu kojoj je cilj unapređenje znanstvenog poučavanja.

Znanost se već dugo predaje u francuskim učionicama, no iako je ostvaren neosporiv napredak, znanstveno poučavanje još je uvijek vrlo teoretski orijentirano. Međunarodne evaluacije pokazale su da francuski učenici postižu zavidne rezultate u matematici, no ne i u drugim znanostima. Štoviše, predodžba o znanosti nije pozitivna niti među učenicima niti u javnosti općenito

Važnost znanosti i tehnologije u našem društvu, kao i njihova uloga u razvoju djetetova kritičkog mišljenja i racionalnog stava, znači da se znanost treba poučavati od dječjeg vrtića nadalje. To također znači povećanje profesionalnih kompetencija odgajatelja, odnosno učitelja kojima temeljno obrazovanje u tom području nije pružilo dovoljnu 'sigurnost'. Od kreiranja projekta La main á la pâte 1997. godine upravo je prethodno naveden zaključak predstavljao njegov cilj. Ova inicijativa za reformom načina poučavanja znanosti i tehnologije u francuskim vrtićima i osnovnim školama daje preporuku da odgajatelji i učitelji u svom radu primijene istraživački utemeljen pristup. On objedinjuje istraživanje okoline, znanstveni pristup učenju, eksperimentiranje, promišljanje te funkcionalniju uporabu jezika i razgovora na način da svako dijete proširi svoje razumijevanje stvari i pojava koje ga okružuju te da razvija radoznalost, kreativnost i kritičko mišljenje. .

Nešto malo o povijesti

Projekt La main á la pâte pokrenuli su 1996. godine Georges Charpak, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1992. godine, i Akademija znanosti. Charpak se počeo zanimati za znanstveno poučavanje nakon što je upoznao Léona Ledermana, svog nadređenog na CERN-u 1960. godine. Lederman je također dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1988. te osnivač Hands on programa (iskustvenog načina učenja) u Chicagu 90-tih godina prošloga stoljeća. Nakon posjeta francuskih znanstvenika i stručnjaka Ministarstva znanosti Chicagu 1995., ovaj pilot-projekt uveden je u nekoliko francuskih škola. Godine 1996., Akademija znanosti glasanjem je poduprla projekt te je isti službeno pokrenut u suradnji s Ministarstvom znanosti u pet regija, i u to vrijeme je uključio 350 učitelja i 8000 učenika. U rujnu 1998., Akademija znanosti postavila je 10 načela na kojima se temelji pristup ovog projekta poučavanju i partnerstvu.

Ministarstvo obrazovanja podržalo je projekt La main á la pâte od samog početka, dok je plan Ministarstva o reformi znanstvenog i tehnološkog poučavanja u školama iz 2000. godine još više pojačao tu potporu. Novi plan i program utemeljen na La main á la pâte pristupu implementiran je u rujnu 2002. Projekt je nastavio s aktivnom participacijom u kreiranju planova i programa za dječje vrtiće i osnovne škole koji na eksplicitan način prepoznaju da bi poučavanje znanosti trebalo biti utemeljeno na istraživačkom pristupu La main á la pâte.

Osim s Akademijom znanosti i Ministarstvom obrazovanja, La main á la pâte također ostvaruje suradnju i s brojnim javnim i privatnim partnerima, uključujući Nacionalni institut za pedagoška istraživanja, École normale supérieure, Ministarstvo vanjskih poslova, razne škole strojarstva i nekoliko zaklada.

Program La main á la pâte

La main á la pâte nudi cjelovit program koji podupire poučavanje znanosti i tehnologije. On razvija i prosljeđuje stručne materijale za rad i evaluaciju te na različite načine podupire profesionalni razvoj odgajatelja i učitelja. Također koristi i široku paletu resursa. Program koordinira dvadeseteročlani nacionalni tim uz potporu mreže korespondenata diljem Francuske. Nacionalni tim odgovoran je za izdavaštvo, konferencije i seminare te svojim radom sudjeluje u radnim grupama Ministarstva obrazovanja i drugih sličnih tijela. U specifične usluge i izvore za odgajatelje i učitelje uključeni su:

On-line izvori za poučavanje: Kreiran 1998. godine, portal (www.inrp.fr/lamap) nudi informacije, dokumentaciju i ostale izvore za više od 300 različitih aktivnosti. Na forumu odgajatelji, učitelji, mentori i znanstvenici mogu razmjenjivati informacije, praktičari mogu postavljati pitanja znanstvenicima i mentorima i na taj način se otvara prostor za suradnju, tematske projekte, ali i prostor za profesionalno usavršavanje odgajatelja i učitelja. Portal je preveden na arapski, njemački, španjolski i srpski jezik.

La main á la pâte nagrade Akademije znanosti: Ove se godišnje nagrade od 1997. godine dodjeljuju dječjim vrtićima i školama koje se ističu u znanstvenim aktivnostima. Danas također postoje nagrade koje se dodjeljuju odgajateljima/učiteljima, pripravnicima i njihovim mentorima.

Znanstvena potpora: Od 1996. studenti triju elitnih institucija visokog obrazovanja (École des mines de Nantes, École polytechnique i École nationale supérieure d'architeturede Lyon) pomažu odgajateljima i učiteljima u realizaciji znanstvenih aktivnosti. Ovakva podrška znanstvenika i studenata sve se više razvija, a u novije vrijeme dostupni su još i Vodič za potporu u poučavanju znanosti, Nacionalni odbor za potporu znanosti i tehnologije u osnovnoj školi (ASTEP), te portal posvećen toj potpori (htpp://lamap.inrp.fr/astep), dostupan i na engleskom jeziku.

Povezivanje znanstvene zajednice i učitelja: Od 1998. godine, za vrijeme školskih praznika djeluje godišnja škola pod nazivom Graines de science koja okuplja osnovnoškolske učitelje, učitelje savjetnike, stručne suradnike i znanstvenike. Nakon svake edukacije, znanstvenici, koji su sve više svjesni problema s kojima se učitelji suočavaju, izdaju publikaciju o temama kojima su se bavili, uključujući i primjere jednostavnih eksperimenata koji se mogu izvesti kod kuće ili u učionici.

Tematski projekti: La main á la pâte razvio je širok spektar projekata koji naglašavaju multidisciplinarni, eksperimentalni, suradnički i internacionalni pristup znanstvenom poučavanju. Noviji je primjer projekt Manger, bouger pour ma santé . Projekt govori o zdravoj prehrani, aktualnoj temi u vremenu kad broj pretile djece raste zabrinjavajućom brzinom. Knjigu istog naziva izdanu 2008. godine uredili su Dominique Bense (IEN) , Béatrice Descamps-Latscha (počasna ravnateljica istraživanja, INSERM ) i Didier Pol (profesor biologije), uz pomoć mnogih praktičara koji su sami projekt testirali u učionici. Primjenom pristupa aktivnog istraživanja učenici osvješćuju važnost raznolike prehrane i tjelovježbe za njihovo zdravlje. Iako je glavni cilj projekta osvijestiti djeci važnosti uravnotežene prehrane i tjelovježbe, njegove aktivnosti uključuju i uvažavanja fizičkih i kulturoloških različitosti drugih. Više o ovim tematskim projektima možete pronaći na www.lamap.fr/?Page_Id=10607.

Bilten Map'-Monde (Mapa svijeta) i pokretna izložba Enseigner les sciences á l'école: quelle histoire! (1830-2005)

Mreža vježbaonica: Osnovana 2001. na inicijativu Akademije znanosti, ova mreža povezuje mjesta koja su se pokazala izrazito dinamičnima u znanstvenom odgoju i obrazovanju. Danas djeluje 15 La main á la pâte vježbaonica, a nove se razvijaju u siromašnim četvrtima Pariza i Nancyja. Mreža povezuje timove koji su u svojim gradovima, okruzima i regijama razvili inovativne sustave za potporu reforme poučavanja znanosti i tehnologije u školama. Njih koordinira nacionalni La main á la pâte tim koji teži objedinjavanju iskustava, ljudskih potencijala i razmjeni praktičnih iskustava.

Rad u vrtiću

La main á la pâte se primjenjuje i u osnovnoškolskom i u predškolskom odgoju i obrazovanju, a polazi od stava da je s poučavanjem znanosti važno započeti onda kad su djetetova radoznalost i sposobnost za učenje na najvišoj razini. Znanost može potaknuti aktivno istraživanje svijeta i tako pridonijeti senzomotoričkom razvoju djeteta i poduprijeti njegovo ovladavanje jezikom. Razgovor o nekom predmetu ili pojavi navodi dijete na imenovanje i opisivanje stvari, formuliranje hipoteza itd. Takva praksa potiče dijete da sluša mišljenja drugih, iskaže vlastito mišljenje te da, općenito, poštuje druge.

Portal La main á la pâte ponudio je mnoge aktivnosti koje se mogu koristiti u predškolskom odgoju i obrazovanju, a koje pokrivaju različita područja: astronomiju, biologiju, tehnologiju i sl. Donosimo dva konkretna primjera. Vrtlarstvo i uzgoj životinja dvije su aktivnosti koje se godinama provode u predškolskim ustanovama, a djeca u njima zbilja uživaju. Netko bi se mogao zapitati je li vrtlarstvo vrijedno 'bavljenja znanošću'? Je li potrebno početi uzgajati životinje u sobi dnevnog boravka? Koje životinje? Koliko dugo? S kojim ciljevima učenja? Ako je riječ o sisavcu, djeca će ga ubrzo htjeti maziti i dati mu ime. Osjećaji također igraju važnu ulogu i bilo bi teško ignorirati tu povezanost.

Odgajatelji će na portalu pronaći mnoge smjernice u kojima drugi odgajatelji opisuju svoja iskustva te izmjenjuju informacije o različitim temama. Predložene su aktivnosti koje uključuju 'sitna stvorenja' (mrave, bube, insekte, puževe itd.), a postoje i edukativni materijali koji ilustriraju postupke koje treba pratiti pri uzgoju životinja. Nisu zaboravljene niti mjere sigurnosti popraćene Pravilnikom o uzgajanju životinja u predškolskim ustanovama. U sobi dnevnog boravka, tema započinje definiranjem znanstvenog problema kojeg su odabrala djeca, primjerice Što mravi jedu? Na pitanje se zatim odgovara promatranjem i/ili eksperimentiranjem. Ovakav rad vodit će razvijanju jednostavnih vještina i znanja o biologiji kao što je, primjerice, prepoznavanje različitih procesa u životu biljaka i životinja i povezivanje istih s važnim funkcijama poput rasta, prehrane, kretanja, razmnožavanja, zatim imenovanje faza razvoja živog bića itd.

Međunarodna razina

La main á la pâte je privukao velik interes drugih zemalja, uz povećan broj posjeta prekomorskih izaslanstava te organizaciju programa stručnog usavršavanja inozemstvu. Mnoge zemlje razvile su projekte temeljene na La main á la pâte pristupu, uključujući Argentinu, Belgiju, Brazil, Kambodžu, Kamerun, Kanadu, Čile, Kolumbiju, Njemačku, Egipat, Maroko, Senegal, Srbiju, Slovačku, Švedsku, Švicarsku, Tunis i Vijetnam. Uspostavljena je suradnja s više od 30 zemalja i tri regionalne mreže (Europskom unijom, jugoistočnom Azijom i Latinskom Amerikom). Od 2004. godine, La main á la pâte usko je uključen u nekoliko europskih projekata, od kojih je dva i koordinirao: Scieceduc (2004.-2006.), koji je uključivao sedam europskih zemalja, i Pollen (2006.-2009.), koji ih je uključio petnaest (www.pollen-europa.net). U razdoblju nešto dužem od desetljeća, La main á la pâte je postao međunarodni akter u radu usmjerenom na znanost i djecu.

10 načela pristupa poučavanju

Djeca promatraju predmet ili fenomen iz stvarnog, bliskog i osjetilnog svijeta te na njemu izvode eksperimente. Za vrijeme istraživanja djeca raspravljaju, promišljaju i razmjenjuju ideje i spoznaje gradeći vlastito znanje. Samo praktično bavljenje ovim aktivnostima nije dostatno. Aktivnosti koje odgajatelji/učitelji predlažu djeci organizirane su u slijedu koji omogućuje kontinuirano učenje. Aktivnosti se temelje na planu i programu, no dopuštaju djeci visok stupanj autonomije. Najmanje dva sata tjedno posvećeno je istoj temi tijekom nekoliko tjedana. Tijekom cijelog tog razdoblja koriste se iste aktivnosti i metode poučavanja. Djeca vode svoje dnevnike o iskustvima koristeći se vlastitim rječnikom. Glavni cilj je osposobiti djecu za postupno učenje znanstvenih koncepata i tehnika njihove primjene, ali i razvijati njihovo pismeno i usmeno izražavanje. Obitelji i/ili zajednice pozvane su na suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama. Na lokalnoj razini, sveučilišta i visoke škole kao znanstveni partneri podupiru rad odgojno-obrazovnih ustanova nudeći vlastite usluge i ekspertize. Na lokalnoj razini, Učiteljska akademija pruža odgajateljima i učiteljima didaktičko i stručno znanje. Odgajatelji i učitelji mogu pribaviti module, ideje za aktivnosti i odgovore na pitanja na portalu te također mogu aktivno sudjelovati razgovarajući s kolegama, mentorima i znanstvenicima.

Pročitajte više u našem časopisu!