REYN-Hrvatska

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za vrtiće usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje i samostalan izbor aktivnosti, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Humanistički, razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.

Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgajatelja, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika kroz sljedeće programe:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa
Metoda PERSONA DOLL za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti
Živjeti različitosti

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju
Kreativnost kao razvojna kategorija
Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Podržavanje stilova učenja djece
Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi
Koraci prema kvalitetnoj praksi
Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška u vrtiću
Uspješan dječji vrtić
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Zajednice odgajatelja koji uče

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preuzmite prijavni list:


Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa

Svaka kultura nosi određeni identitet, svoju specifičnost koja se često odražava kroz ples. Ti stari običaji i predaje koji opstaju i prenose se s generacije na generaciju, pričaju nam njihovu povijest. Kroz ritam i ples iz Afrike, čaroliju i mudrost iz Kine, priče i poeziju iz Japana, ova radionica nudi jedan novi pristup učenju različitih kultura. U kotizaciju je uključen CD s glazbom koja se može primjenjivati u radu s djecom.

Radionica je namijenjena polaznicima koji su završili uvodnu radionicu 'Kreativni ples'.

Radionica traje 4 sata, kotizacija iznosi 337,50 kn i uključuje CD s glazbom koja se može primjenjivati u radu s djecom.

Preuzmite prijavni list:

Metoda PERSONA DOLL za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda 'Persona Doll' poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na poštivanju različitosti. 'Persona Doll' (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im 'ispriča' lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 600,00 kn ili 962,50 ukoliko je u cijenu edukacije uključena i lutka.

Preuzmite prijavni list:

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti

Ova edukacija odgajateljima pomaže u procjeni primjerenosti multikulturalnog materijala u vlastitom okruženju kako bi se izbjegao 'turistički' pristup različitim kulturama, te kako bi se primijenile nove strategije koje u djece potiču razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i jednog supervizijskog sastanka, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti različitosti

U svakodnevnom životu često zaboravljamo da naše reakcije i ponašanja vuku korijene iz našeg djetinjstva, porijekla, obitelji iz kojih dolazimo, naših iskustava. Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt. Polaznici će uvidjeti koji su faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem, kako se startne pozicije generacijski prenose, kako se razvijaju predrasude i stereotipi i kako ih prenosimo na djecu, što je opresija i kako je možemo prepoznati, kako možemo raditi na stvaranju grupnog identiteta te kako možemo graditi savezništvo u djelovanju za društvenu pravdu.

Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula.

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Edukacija odgajateljima i stručnim suradnicima pruža okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije. Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: organiziran stručni tim, individualiziran odgojno-obrazovni plan i prilagodbe u vrtiću. Prilagodbe se odnose na materijalno i prostorno okruženje, kao i na način i oblike davanja uputa te poticanje suradničkog učenja. Pritom se vodi računa o unapređenju sveukupne kvalitete rada.

Seminar traje 30 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Kotizacija iznosi 1.476 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kreativnost kao razvojna kategorija

Kreativnost leži u svima nama. Kreativna sposobnost se može naučiti, poboljšati i s vremenom povećati. Ukoliko se primjereno potiče, dječja kreativnost se može razvijati. Polaznici će steći nova znanja o kreativnosti kao razvojnoj kategoriji, naučiti kako poticati i razvijati dječju kreativnost te vježbati prepoznavanje raznih elemenata dječje kreativnosti.

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Kako 'izaći na kraj' s 'teškim' ponašanjem djeteta? Kako bolje razumjeti mehanizam djetetova ponašanja i modelirati svoje ponašanje i ponašanje okoline? Sudionici će proći kroz tri faze dekodacije i odgovora na djetetovo ponašanje: ponašanje kao dimenzija komunikacije djeteta, prikupljanje informacija i funkcionalna procjena, te plan podrške poželjnom ponašanju.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Podržavanje stilova učenja djece

Stil učenja je kao otisak prsta, ne postoje dva ista, a definira se razvijanjem profila učenja za svako pojedino dijete u skupini (Willis, Hodson; 1992.). Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za objektivno promatranje i oblikovanje okruženja za učenje po mjeri dinamičkog procesa učenja izvornog pojedinom djetetu, ali i okvir za objektivno definiranje procesa učenja samog odgajatelja sa svrhom da vlastite preferencije u učenju odvojimo od prakse koju kreiramo za dijete. Objektivno promatranje stila učenja provode odgajatelji uključeni u neposredan rad s djecom korištenjem metoda i obrazaca za praćenje primjenjivih u odgojnoj skupini. Odgajateljima se posreduju znanja za prepoznavanje dispozicija, talenata, preferencija u karakteristikama fizičkog okruženja za učenje, te međudjelovanja dispozicija i talenata u razvojnom procesu djeteta.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od radionice koja traje 12 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Provodi se tijekom dva dana (najčešće petak i subota).

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Profesionalna je odgovornost svakog odgajatelja/ice da što bolje razumije svako dijete. Tijekom ove radionice sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada u skladu s dječjim razvojem.

Edukacija traje 10 nastavnih sati i sastoji se od radionice koja traje 6 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Tijekom ove edukacije polaznici će produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete, važnosti okruženja na rani razvoj djeteta, naučiti koristiti rezultate promatranja za planiranje razvojno-primjerenih aktivnosti, osvijestiti važnost igre kao najprimjerenijeg oblika učenja djeteta, naučiti uspostavljati rutine koje utječu na razvoj povjerenja i sigurnosti u djece, naučiti kako osjetilne igre, tjelesne aktivnosti i čitanje promiču ostvarivanje razvojnih zadataka djece rane dobi, upoznati strategije suradnje i zajedništva s roditeljima i osvijestiti da je kontinuirano stručno usavršavanje odgajatelja osnovni preduvjet kvalitetnog rada s djecom jasličke dobi.

Edukacija traje 36 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda. Kotizacija iznosi 1500,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Na naprednom seminaru odgajatelji će se upoznati s procesom učenja djece rane dobi, te analizirati situacije u kojima djeca iskustveno uče. Upoznat će pristupe i različite načine podrške dječjem učenju kako bi omogućili razvoj njihovih sposobnosti, vještina i umijeća, te o smislenijim načinima uključivanja roditelja u život djece u jaslicama.

Edukacija traje 12 sati, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi

Ova edukacija je svojevrstan brand Učilišta i gotovo je nezaobilazna za sve odgajatelje koji ulaze u profesiju, kao i za one koji žele osvježiti postavke razvojno-primjerenog pristupa. Sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta razvojno- primjerenog pristupa i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja okruženja za učenje djece, o važnosti igre, individualizaciji i načinima prilagodbe plana i programa, o načinima praćenja i bilježenja djetetova razvoja, kao i o strategijama uključivanja roditelja u svijet predškolskog odgoja.

Edukacija traje 36 sati, a provodi se tijekom šest dana.

Kotizacija iznosi 1500,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Koraci prema kvalitetnoj praksi

Ovaj seminar se sadržajno prirodno naslanja na "Uvodni 'Korak po korak' seminar u radu s djecom predškolske dobi" i razvija kompetencije odgajatelja kao refleksivnog praktičara, te pruža mogućnost dubljeg uvida u svaku od postavki razvojno-primjerenog kurikuluma. Kroz obilje ulomaka iz istraživanja, iskustvenih primjera i AV zapisa, uz korištenje instrumenta 'ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse', odgajatelji će steći dodatna znanja koja će im pomoći da ovaj pristup implementiraju u svojoj praksi.

Sadržaji radionica:

• ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške

prakse i profesionalni razvoj

• Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti

• Praćenje, procjenjivanje i planiranje

• Strategije poučavanja i okruženje za učenje

• Interakcije

• Obitelj i zajednica

Edukacija traje 36 sati, a provodi se tijekom šest dana. U kotizaciju koja iznosi 1.699 kn uključeni su priručnici 'Teorija u praksi' i 'Koraci prema kvalitetnoj praksi'.

Preuzmite prijavni list:

Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kroz interaktivne oblike rada ova radionica polaznicima nudi upoznavane tehnika kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Sudionici će naučiti kako stimulirati dječje želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret, potaknuti dječju maštu i kreativnost u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja, kako upotrijebiti druge umjetničke forme (književnost, slikarstvo…) u kombinaciji s plesom i pokretom.

Radionica traje 4 sata, a kotizacija iznosi 337,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška vrtiću

Na poziv vrtića mentori Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' pružaju konkretnu podršku odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada. Rad se obično organizira u dvomjesečnim sastancima s odgajateljima i stručnim timom vrtića na kojima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju se primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada i prati se njihova implementacija. U radu se koristi instrument ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Broj susreta i godišnji plan rada dogovara se na temelju potreba određene ustanove. Mentorska podrška je namijenjena djelatnicima ustanove koji su završili napredni Korak po korak seminar.

Preuzmite prijavni list:

Uspješan dječji vrtić

Razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja, osnovni je cilj ove edukacije. Ona istodobno odgovara na pitanja kako voditi tim vrtića na putu kompleksne, osobne i profesionalne promjene, kako postavljati realne i konkretne ciljeve unapređenja rada i postati djelotvorniji, te kako izraditi akcijski razvojni plan za poboljšanje djelotvornosti vrtića.

Neophodno je da se u tim koji sudjeluje u edukaciji uključe ravnatelj, stručni suradnici i 4-6 odgajatelja. Edukacija traje 22 sata i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka. Nakon mjesec dana slijedi follow-up susret.

Kotizacija iznosi 1.250,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i sami vrtići prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku odgajateljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen odgajateljima,stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele praktično usvojiti mentorske vještine, ali i nove teorijske spoznaje o djelovanju mentorskog procesa kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.

Edukacija traje 28 sati i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 1.100,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Zajednice odgajatelja koji uče

Što su zajednice odgajatelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci odgajatelja unutar jednog vrtića koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti rada, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada. Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednicama? Četverodnevni seminar - tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim vrtićima transformirati aktive odgajatelja u zajednicu odgajatelja koji uče. Supervizijski sastanci voditelja 'zajednica odgajatelja koji uče' svaka dva mjeseca - na kojima će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze. Što se očekuje od budućih voditelja? Od voditelja se očekuje da u svojim vrtićima ispitaju interes među odgajateljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice odgajatelja koji uče u svojim vrtićima i da jednom mjesečno tijekom pedagoške godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 36 nastavnih sati i sastoji se od 32 satnog seminara i jednog supervizijskog sastanka. U kotizaciju koja iznosi 1.430 kn uključeni su i priručnici 'Zajednice učenja', 'Teorija u praksi' i 'Koraci prema kvalitetnoj praksi' koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list:

Prethodna stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Sljedeća stranica: casopis-djeca-u-europi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole


seminari za vrtiće

Split, 4. 6. 2016. - Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa
raspored radionica
prijavni list
Medulin, 3., 4., 10., - 11.6.2016. - Zajednice učenja
raspored radionica
prijavni list

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

30. svibnja 2016.
2.194.255 posjeta