REYN-Hrvatska

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za škole usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju škola usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.
Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete i unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje učitelja razredne i predmetne nastave, stručnih suradnika i školskih timova kroz sljedeće programe:

Jednodnevne radionice:

Formativno procjenjivanje - ocjenjivanje koje učenike motivira na učenje
Integrirano poučavanje
Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Okruženje za učenje
Partnerstvo s obitelji
Upravljanje razredom
Uvodna radionica "Kreativni ples"

Višednevne radionice:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Metoda Persona Doll za rad s djecoma na uvažavanju različitosti
Odgoj za različitost
Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik
Živjeti različitosti

Praksa - kvaliteta - izvrsnost

Što je izvrsna škola? - edukacija za ravnatelje
Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete
Uspješna škola
Zajednice učitelja koji uče

Kurikulum usmjeren na dijete

Korak po korak za razrednu nastavu - modul I
Korak po korak za razrednu nastavu - modul II
Korak po korak za razrednu nastavu - modul III
Korak po korak za predmetnu nastavu
Planiranje školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje škole

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete osobno obaviješteni.

Preuzmite prijavni list:

Jednodnevne radionice

Formativno procjenjivanje - ocjenjivanje koje učenika motivira na učenje

Ocjenjivanje ne mora biti nužno zlo - ni za učitelje ni za učenike. Baš kao što efikasni učitelji iskustva učenja učenicima čine zanimljivim i svrsishodnim, i ocjenjivanje bi trebalo biti privlačno i svrhovito. Mnogi pretpostavljaju da "ocjenjivati" znači samo "dati ocjenu", ali školsko procjenjivanje može biti puno više od toga. Dobra praksa procjenjivanja sastavni je dio učenja koji učenicima pomaže da razumiju kojem cilju idu, zašto i kako će do njega doći.

Takvo se procjenjivanje naziva formativnim, a brojna istraživanja pokazuju da učitelji mogu značajno pomoći svojim učenicima u učenju primjenjujući strategije formativnog praćenja i procjenjivanja. U ovoj radionici saznajte što je formativno praćenje i procjenjivanje, koje su strategije formativnog praćenja te kako uskladiti vaše planiranje nastave s postignućima vaših učenika.

Radionica traje 6 nastavnih sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Integrirano poučavanje

Želja je svakog roditelja i učitelja da se djecu "poučava za život". Integrirano poučavanje omogućuje baš to. Integriranim poučavanjem djeca uče na njim prirodan način, na temelju vlastitih interesa i iskustava. Pri tome usvajaju znanja i razvijaju vještine predviđene nacionalnim kurikulumom. Na ovoj radionici saznajte koji su glavni postupci u integriranom poučavanju te koje koje su moguće pogreške i zablude koje su često prisutne u školskoj praksi.

Radionica traje 6 nastavnih sati.

Kotizacija iznosi 415,00 kn i uključuje priručnik "Integrirano poučavanje".

Preuzmite prijavni list:

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa

Radionica je namijenjena onima koji su završili uvodnu radionicu "Kreativni ples" i žele koristiti ples u multikulturalnom obrazovanju. Svaka kultura ima svoj osobni identitet, svoju specifičnost koja se često odražava kroz ples. Stari običaji i predaje koji pstaju i prenose se s generacije na generaciju, pričaju nam njihovu povijest. Kroz ritam i ples iz Afrike, čaroliju i mudrost iz Kine, priče i poeziju iz Japana, ova radionica nudi novi pristup učenju o različitim kulturama.

Radionica traje 4 sata. U kotizaciju koja iznosti 337,50 kn uključen je CD s glazbom koja se može primjenjivati u radu s djecom.

Preuzmite prijavni list:

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Jednodnevna radionica je namijenjena učiteljima razredne i predmetne nastave i članovima stručnog tima. Sudionicima pruža okvir za razumijevanje mehanizama ponašanja učenika i osposobljava ih za promatranje i modeliranje ometajućih ponašanja. Također, sudionicima pruža okvir za objektivno promatranje i modeliranje odgovora okoline kako bi se ostvario pozitivan utjecaj na ponašanje učenika.
Seminar traje 10 nastavnih sati, a sastoji se od radionice koja traje 6 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Programski sadržaji:

• Ponašanje učenika kao dimenzija komunikacije
• Prikupljanje informacija, funkcionalna procjena ponašanja
• Plan podrške poželjnom ponašanju

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Okruženje za učenje

Imate želju da vaša škola ili učionica bude više usmjerena na dijete? Budući da prostor koji nas okružuje svakodnevno neprimjetno utječe na živote naših učenika, njihovo ponašanje  i učenje, promjena okruženja za učenje dobar je uvod u unapređenje rada učitelja i cijele škole. Tijekom ove radionice učitelji će imati priliku razmisliti o izboru i rasporedu namještaja u svojoj učionici. Saznat će o nekim praktičnim rješenjima u učionici kako bi ona svojim izgledom, rasporedom i opremom podržavala učenje i poučavanja usmjereno na dijete. Razmišljat će o promjenama u poučavanju koje zahtijevaju promjene u okruženju.

Radionica traje 6 nastavnih sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Partnerstvo s obitelji

Brojni znanstvenici s područja odgoja i obrazovanja već niz godina nas upozoravaju da kvalitetnih škola i razreda nema bez intenzivne suradnje roditelja i škole. Rezultati njihovih istraživanja pokazuju da je sudjelovanje obitelji u školovanju njihove djece pozitivno povezano s dječjim postignućima. Što su roditelji intenzivnije uključeni u obrazovanje svoje djece, to je taj pozitivan učinak veći. O važnosti suradnje škole i obitelji slažu se i školski djelatnici pa se s pravom brinu kad ta suradnja još uvijek nije na onoj razini koju bismo smatrali zadovoljavajućom. U ovoj radionici učitelji će saznati koju su sve mogući oblici suradnje s roditeljima te kako da ta suradnja preraste u partnerstvo. Posebno se obrađuje tema uspješne komunikacije s roditeljima.

Radionica traje 6 nastavnih sati.

Kotizacija iznosti 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Upravljanje razredom

U ovoj radionici govorimo o tome kako u djece razvijati odgovornost za vlastito učenje i ponašanje te kako upravljati razredom usmjerenim na dijete. Učitelji će saznati kako pripremiti okruženje za učenje kojim će prevenirati disciplinske probleme, odnosno kako reagirati kad dođe do kršenja uspostavljenih pravila.

Edukacija traje 6 nastavnih sati.

Kotizacija iznosi 275 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kroz interaktivne oblike rada ova radionica nudi učiteljima tehnike kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Radionica 'Kreativni ples’ traje 4 nastavna sata.

Programski sadržaji:

• Stimuliranje dječje želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret
• Poticanje dječje mašte i kreativnosti u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja
• Upotreba drugih umjetničkih formi (književnost, slikarstvo…) u kombinaciji s plesom i pokretom
• Kako s djecom kreirati i realizirati kratku plesnu koreografiju i predstavu.

Kotizacija iznosi 337,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Višednevne radionice

Interkulturalizam i življenje različitosti

Metoda Persona Doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda "Persona Doll" primjenuje se u mnogim zemljama svijeta i poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na uvažavanju različitosti. "Persona Doll" (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im "ispriča" lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i jednog supervizijskog sastanka. Kotizacija iznosti 600,00 kn ili 962,50 kn ukoliko je u cijenu edukacije uključena lutka.

Preuzmite prijavni list:

Odgoj za različitost

Edukacija 'Odgoj za različitost' pomaže učiteljima razredne nastave da u kurikulum uključe multietničke i multikulturalne teme kako bi osnažili vezu između škole i doma, te poticali djecu razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude kojima su izložena, kao i razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude ili nepravdu koju doživljavaju oni ili njihovi vršnjaci.
Seminar traje 24 nastavna sata, a provodi se kroz tri dana, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Uloga identiteta u odgoju i obrazovanju djece;
• Uloga okruženja za učenje u razvoju osobnog i grupnog identiteta učenika;
• Okruženje za učenje koje odražava i poštuje razlike među djecom;
• Prepoznavanje stereotipnih i diskriminirajućih poruka u tekstovima i ilustracijama u
  dječjojliteraturi, udžbenicima i drugim materijalima;
• Poticanje kritičkog mišljenja u djece;
• Izgradnja partnerstva između škole i obitelji kroz komunikaciju koja nije podložna predrasudama;
• Integriranje odgoja za društvenu pravdu u tematsko planiranje koje se temelji na nacionalnom
  kurikulumu.

Kotizacija iznosi 984,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik

Dvodnevna edukacija "Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik" sudionicima omogućava da razumiju kako planirati poučavanje koje će istovremeno djeci kojima hrvatski nije prvi jezik omogućiti usvajanje jezika te kako integrirati poučavanje predmetnih područja i ciljeve učenja hrvatskog kao drugog jezika.

U ovoj radionici govorimo o različitim načinima i različitim programima učenja jezika, kako djeca uče (drugi) jezik, o fazama uvajanja drugog jezika, poučavanje u zoni razumljivog jezičnog unosa, planiranju ciljeva i strategija u poučavanju predmetnih područja i hrvatskog kao drugoga jezika, strategijama poučavanja hrvatskog kao drugog jezika tijekom redovne nastave te poučavanju riječi/pojmova uz pomoć vizualnih organizatora.

Seminar traje 12 nastavnih sati, a kotizacija iznosti 600,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti različitosti

Edukacija 'Živjeti različitosti' pomaže odgajateljima i stručnim suradnicima osvijestiti vlastite predrasude i stereotipe i uvidjeti kako oni utječu na razvoj djece. Polazeći od uvjerenja da postignuća djece uvelike ovise o očekivanju odraslih, ova edukacija pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju utjecaja nejednakosti koje postoje u njihovoj zajednici na razvoj djece, te u usvajanju visokih očekivanja za svu djecu bez obzira na njihove individualne razlike, nacionalnu ili vjersku pripadnost ili socijalno podrijetlo.
Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem
• Jeste li interkulturalno osjetljivi i na kojoj razini?
• Startne pozicije i kako se one prenose s generacije na generaciju
• Kako se stvaraju stereotipi i kako ih dekonstruirati
• Što je opresija i kako je prepoznati (s naglaskom na odgojno-obrazovnom sustavu)
• Stvaranje grupnog identiteta
• Stvaranje savezništva u djelovanju za društvenu pravdu

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Praksa - kvaliteta - izvrsnost

Što je izvrsna škola? - edukacija za ravnatelje

U svim obrazovnim sustavima se poduzimaju tri stvari kako bi se unaprijedila postignuća učenika: mijenja se struktura obrazovanja, poboljšavaju se resursi koji su školama na raspolaganju ili se mijenja kurikulum s naglaskom na sadržaje poučavanja. Istraživanja, međutim, ukazuju da ukoliko želite unaprijediti rad svoje škole, najvažnije je unaprijediti način na koji učitelji poučavaju i način na koji učenici uče (McKinsey & Company Report, 2007). Ova jednodnevna edukacija omogućava vam da prepoznate kakvo poučavanje učenici trebaju te da uvidite u kojoj mjeri vaši učenici imaju iskustvo učenja koje vodi uspjehu.

Edukacija traje 6 sati. Kotizacija iznosi 375,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i same škole prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku učiteljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen učiteljima razredne nastave, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele naučiti mentorske vještine kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.
Seminar traje 24 nastavna sata, a obično se provodi vikendom.

Programski sadržaji:

• Što je kvaliteta rada u razredu?
• ISSA Pedagoški standardi i njihovo korištenje za vanjsku evaluaciju i samoevaluaciju
• Osobine efikasnih mentora
• Pomoć koju pruža mentor
• Uloge mentora
• Razlika između uloge mentora i moje profesionalne uloge
• Mentorski ciklus
• Komunikacijske vještine

U kotizaciju koja iznosi 1.197,00 kn uključen je i priručnik Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete.

Preuzmite prijavni list:

Uspješna škola

Edukacija 'Uspješna škola' pruža školama 'tehnologiju' za proces promjene, odnosno odgovor na pitanje KAKO škole mogu postati djelotvornije i kako postaviti realne i konkretne ciljeve za poboljšanje rada škole kao cjeline ili njezinih pojedinih segmenata. Ciljevi edukacije su i stvaranje suradničke kulture u kojoj učitelji i stručni suradnici podržavaju jedni druge u unapređivanju vlastite prakse, te razvijanje zajedničke posvećenosti i uključenosti učenika, roditelja i djelatnika škole u poboljšanje kvalitete škole. U idealnim uvjetima, edukacija bi trebala obuhvatiti cijeli učiteljski i stručni tim škole, a najmanje: ravnatelja, stručnog suradnika, 2 učitelja razredne nastave i 2 učitelja predmetne nastave. Seminar uključuje kombinaciju teorije, individualnog rada i aktivnosti u maloj i velikog grupi, od kojih će se neke provoditi unutar pojedinog školskog tima, a neke uključivati mješovite grupe sudionika.
Seminar traje 28 nastavnih sati. Provodi se tijekom tri dana, a nakon mjesec dana slijedi poludnevni follow-up sastanak.

Programski sadržaji:

• Uvod: Poboljšanje djelotvornosti škole
• Stvaranje vizije za školsku zajednicu
• Razumijevanje procesa promjene
• Kako se baviti promjenom - vođenje kompleksne promjene
• Primjena okvira za poboljšanje djelotvornosti škola
• Tipologije škola – primjena na vašoj školi
• Razvijanje akcijskog plana za poboljšanje djelotvornosti škole
• Individualna i grupna refleksija

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.640,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Zajednice učitelja koji uče

Što su zajednice učitelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci učitelja razredne nastave unutar jedne škole koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unaprjeđenje rada.

Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednica?
Četverodnevni seminar
- tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim školama transformirati aktive učitelja razredne nasatave u zajednicu učitelja koji uče.
Supervizijski sastanci
voditelja "zajednica učitelja koji uče" svaka dva mjeseca - na kojima će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze.
Što se očekuje od budućih voditelja?
Od voditelja se očekuje da u svojim školama ispitaju interes među učiteljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice učitelja koji uče u svojim školama i da jednom mjesečno tijekom školske godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 36 nastavnih sati i sastoji se od četverodnevnog seminara i jednog supervizijskog susreta. U kotizaciju, koja iznosi 1.430,00 kn , uključeni su i priručnici "Zajednice učenja", "Teorija u praksi" i "Koraci prema kvalitetnoj praksi" koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list:

Kurikulum usmjeren na dijete

Korak po korak za razrednu nastavu - modul I

Uvodni Korak po korak seminar namijenjen je učiteljima razredne nastave i članovima stručnog tima.
Seminar traje 40 nastavnih sati, a obično se provodi kroz tri vikenda.

Programski sadržaji:

• Filozofija metodologije Korak po korak
• Jutarnji sastanak
• Razredno okruženje
• Uravnoteženi program čitanja
• Proces pisanja
• Matematika
• Integrirano učenje i tematsko poučavanje
• Praćenje i ocjenjivanje učenika
• Sudjelovanje roditelja i drugih odraslih osoba u nastavi

U kotizaciju koja iznosi 1.726,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za prvi razred: stvaranje razreda usmjerenog na dijete.

Preuzmite prijavni list:

Korak po korak za razrednu nastavu - modul II

Napredne radionice produbljuju pojedine teme pristupa usmjerenog na dijete. Namijenjene su učiteljima razredne nastave i stručnim suradnicima koji su završili uvodni Korak po korak seminar.
Seminar traje 32 nastavna sata, a provodi se tijekom 4 dana.

Programski sadržaji:

• Upravljanje razredom
• Strategije za jačanje motivacije za čitanje kod djece
• Centri aktivnosti
• Praćenje i ocjenjivanje učenika
• Pisanje
• Individualizacija, višestruke inteligencije, stilovi učenja
• Poučavanje kritičkog mišljenja u matematici i prirodi i društvu

U kotizaciju koja iznosi 1.498,00 kn uključen je i priručnik Kurikulum za drugi, treći i četvrti razred: stvaranje razreda usmjerenog na dijete.

Preuzmite prijavni list:

Korak po korak za razrednu nastavu - modul III

Seminar je namijenjen učiteljima razredne nastave koji primjenjuju pristup usmjeren na dijete (Korak po korak ili neki drugi) i koji žele unapređivati kvalitetu vlastitog rada kroz samoevaluaciju i planiranje unapređenja kvalitete vlastitog rada.
Seminar traje 32 nastavna sata, a provodi se kroz dvodnevni seminar i dva follow-up sastanka.

Programski sadržaji:

• Što su ISSA Pedagoški standardi kvalitete, kome su namijenjeni i čemu služe?
• Primjeri visoke kvalitete poučavanja
• Formuliranje ciljeva i stvaranje plana za unapređenje kvalitete poučavanja
• Razvoj mape profesionalnog razvoja

U kotizaciju koja iznosi 1.498,00 kn uključeni su priručnici za učitelje Teorija u praksi i Koraci prema kvalitetnoj praksi.

Preuzmite prijavni list:

Korak po korak za predmetnu nastavu

Korak po korak seminar za predmetnu nastavu namijenjen je predmetnim učiteljima i članovima stručnog tima. Učenici iz razredne nastave, gdje je cjelokupni rad integrirala jedna osoba, prelaze u predmetnu nastavu u kojoj se učenje odvija rascjepkano, prema pojedinim predmetima. Korak po korak se zalaže za integriranje pojedinih predmetnih područja kroz tematsko poučavanje, za što je neophodno ostvariti suradnički učiteljski tim. Također, Korak po korak se zalaže za suradnju s roditeljima i obitelji i za stvaranje poticajnog okruženja za učenje.
Seminar traje 32 nastavna sata i obično se provodi kroz četiri dana.

Programski sadržaji:

• Uvod u Korak po korak za predmetne učitelje
• Uspostavljanje partnerstva između obitelji i škole: dvosmjerna
učinkovita komunikacija koja vodi k uspjehu
• Stvaranje suradničkog učiteljskog tima
• Okruženje u kojem se uči
• Integriranje kurikuluma

Kotizacija iznosi 1.599,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Planiranje školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje škole

Trodnevna edukacija "Planiranje školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje škole" školskim timovima omogućava da na temelju analize vlastitog školskog kurikuluma, te određivanja potreba škole unaprijede proces kurikulumskog planiranja koje odražava potrebe djece koju poučavaju. E edukaciju treba biti uključen školski tim koji se sastoji od ravnatelja, stručne službe te barem jednog učitelja razredne i jednog učitelja predmetne nastave.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i jednog supervizijskog sastanka. Kotizacija iznosti 600,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Prethodna stranica: casopis-dijete-skola-obitelj Sljedeća stranica: slikovnice Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Zagreb, 18.-19.3.2016. i 1.-2.4.2016. - Zajednice učenja
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Zagreb, 12. 3. 2015. - Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 18.-19.3.2016. i 1.-2.4.2016. - Zajednice učenja
raspored radionica
prijavni list

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

8. veljače 2016.
2.091.608 posjeta