REYN-Hrvatska

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za vrtiće usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje i samostalan izbor aktivnosti, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Humanistički, razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.

Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgajatelja, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika kroz sljedeće programe:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa
Metoda PERSONA DOLL za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti
Živjeti različitosti

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju
Kreativnost kao razvojna kategorija
Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Podržavanje stilova učenja djece
Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi
Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi
Koraci prema kvalitetnoj praksi
Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška u vrtiću
Uspješan dječji vrtić
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Zajednice odgajatelja koji uče
Profesionalna zajednica učenja uz primjenu WANDA metode
Edukacija za facilitatore WANDA metode


Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preuzmite prijavni list:


Interkulturalizam i življenje različitosti

Kulturne raznolikosti kroz univerzalni jezik plesa

Svaka kultura nosi određeni identitet, svoju specifičnost koja se često odražava kroz ples. Ti stari običaji i predaje koji opstaju i prenose se s generacije na generaciju, pričaju nam njihovu povijest. Kroz ritam i ples iz Afrike, čaroliju i mudrost iz Kine, priče i poeziju iz Japana, ova radionica nudi jedan novi pristup učenju različitih kultura. U kotizaciju je uključen CD s glazbom koja se može primjenjivati u radu s djecom.

Radionica je namijenjena polaznicima koji su završili uvodnu radionicu 'Kreativni ples'.

Radionica traje 4 sata, kotizacija iznosi 337,50 kn i uključuje CD s glazbom koja se može primjenjivati u radu s djecom.

Preuzmite prijavni list:

Metoda PERSONA DOLL za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda 'Persona Doll' poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na poštivanju različitosti. 'Persona Doll' (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im 'ispriča' lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 600,00 kn ili 962,50 ukoliko je u cijenu edukacije uključena i lutka.

Preuzmite prijavni list:

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti

Ova edukacija odgajateljima pomaže u procjeni primjerenosti multikulturalnog materijala u vlastitom okruženju kako bi se izbjegao 'turistički' pristup različitim kulturama, te kako bi se primijenile nove strategije koje u djece potiču razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od dvodnevne radionice i jednog supervizijskog sastanka, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti različitosti

U svakodnevnom životu često zaboravljamo da naše reakcije i ponašanja vuku korijene iz našeg djetinjstva, porijekla, obitelji iz kojih dolazimo, naših iskustava. Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt. Polaznici će uvidjeti koji su faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem, kako se startne pozicije generacijski prenose, kako se razvijaju predrasude i stereotipi i kako ih prenosimo na djecu, što je opresija i kako je možemo prepoznati, kako možemo raditi na stvaranju grupnog identiteta te kako možemo graditi savezništvo u djelovanju za društvenu pravdu.

Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula.

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Edukacija odgajateljima i stručnim suradnicima pruža okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije. Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: organiziran stručni tim, individualiziran odgojno-obrazovni plan i prilagodbe u vrtiću. Prilagodbe se odnose na materijalno i prostorno okruženje, kao i na način i oblike davanja uputa te poticanje suradničkog učenja. Pritom se vodi računa o unapređenju sveukupne kvalitete rada.

Seminar traje 30 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Kotizacija iznosi 1.476 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kreativnost kao razvojna kategorija

Kreativnost leži u svima nama. Kreativna sposobnost se može naučiti, poboljšati i s vremenom povećati. Ukoliko se primjereno potiče, dječja kreativnost se može razvijati. Polaznici će steći nova znanja o kreativnosti kao razvojnoj kategoriji, naučiti kako poticati i razvijati dječju kreativnost te vježbati prepoznavanje raznih elemenata dječje kreativnosti.

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 275,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Kako 'izaći na kraj' s 'teškim' ponašanjem djeteta? Kako bolje razumjeti mehanizam djetetova ponašanja i modelirati svoje ponašanje i ponašanje okoline? Sudionici će proći kroz tri faze dekodacije i odgovora na djetetovo ponašanje: ponašanje kao dimenzija komunikacije djeteta, prikupljanje informacija i funkcionalna procjena, te plan podrške poželjnom ponašanju.

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od jednodnevne radionice koja traje 6 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 325,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Podržavanje stilova učenja djece

Stil učenja je kao otisak prsta, ne postoje dva ista, a definira se razvijanjem profila učenja za svako pojedino dijete u skupini (Willis, Hodson; 1992.). Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za objektivno promatranje i oblikovanje okruženja za učenje po mjeri dinamičkog procesa učenja izvornog pojedinom djetetu, ali i okvir za objektivno definiranje procesa učenja samog odgajatelja sa svrhom da vlastite preferencije u učenju odvojimo od prakse koju kreiramo za dijete. Objektivno promatranje stila učenja provode odgajatelji uključeni u neposredan rad s djecom korištenjem metoda i obrazaca za praćenje primjenjivih u odgojnoj skupini. Odgajateljima se posreduju znanja za prepoznavanje dispozicija, talenata, preferencija u karakteristikama fizičkog okruženja za učenje, te međudjelovanja dispozicija i talenata u razvojnom procesu djeteta.

Edukacija traje 16 nastavnih sati i sastoji se od radionice koja traje 12 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Provodi se tijekom dva dana (najčešće petak i subota).

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Profesionalna je odgovornost svakog odgajatelja/ice da što bolje razumije svako dijete. Tijekom ove radionice sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada u skladu s dječjim razvojem.

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice koja traje 6 sati i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 325,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Tijekom ove edukacije polaznici će produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete, važnosti okruženja na rani razvoj djeteta, naučiti koristiti rezultate promatranja za planiranje razvojno-primjerenih aktivnosti, osvijestiti važnost igre kao najprimjerenijeg oblika učenja djeteta, naučiti uspostavljati rutine koje utječu na razvoj povjerenja i sigurnosti u djece, naučiti kako osjetilne igre, tjelesne aktivnosti i čitanje promiču ostvarivanje razvojnih zadataka djece rane dobi, upoznati strategije suradnje i zajedništva s roditeljima i osvijestiti da je kontinuirano stručno usavršavanje odgajatelja osnovni preduvjet kvalitetnog rada s djecom jasličke dobi.

Edukacija traje 36 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda. Kotizacija iznosi 1500,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Napredni Korak po korak u radu s djecom rane dobi

Na naprednom seminaru odgajatelji će se upoznati s procesom učenja djece rane dobi, te analizirati situacije u kojima djeca iskustveno uče. Upoznat će pristupe i različite načine podrške dječjem učenju kako bi omogućili razvoj njihovih sposobnosti, vještina i umijeća, te o smislenijim načinima uključivanja roditelja u život djece u jaslicama.

Edukacija traje 12 sati, a provodi se tijekom dva dana.

Kotizacija iznosi 597,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi

Ova edukacija je svojevrstan brand Učilišta i gotovo je nezaobilazna za sve odgajatelje koji ulaze u profesiju, kao i za one koji žele osvježiti postavke razvojno-primjerenog pristupa. Sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta razvojno- primjerenog pristupa i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja okruženja za učenje djece, o važnosti igre, individualizaciji i načinima prilagodbe plana i programa, o načinima praćenja i bilježenja djetetova razvoja, kao i o strategijama uključivanja roditelja u svijet predškolskog odgoja.

Edukacija traje 36 sati, a provodi se tijekom šest dana.

Kotizacija iznosi 1500,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Koraci prema kvalitetnoj praksi

Ovaj seminar se sadržajno prirodno naslanja na "Uvodni 'Korak po korak' seminar u radu s djecom predškolske dobi" i razvija kompetencije odgajatelja kao refleksivnog praktičara, te pruža mogućnost dubljeg uvida u svaku od postavki razvojno-primjerenog kurikuluma. Kroz obilje ulomaka iz istraživanja, iskustvenih primjera i AV zapisa, uz korištenje instrumenta 'ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse', odgajatelji će steći dodatna znanja koja će im pomoći da ovaj pristup implementiraju u svojoj praksi.

Sadržaji radionica:

• ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške

prakse i profesionalni razvoj

• Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti

• Praćenje, procjenjivanje i planiranje

• Strategije poučavanja i okruženje za učenje

• Interakcije

• Obitelj i zajednica

Edukacija traje 36 sati, a provodi se tijekom šest dana. U kotizaciju koja iznosi 1.699 kn uključeni su priručnici 'Teorija u praksi' i 'Koraci prema kvalitetnoj praksi'.

Preuzmite prijavni list:

Uvodna radionica "Kreativni ples"

Kroz interaktivne oblike rada ova radionica polaznicima nudi upoznavane tehnika kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Sudionici će naučiti kako stimulirati dječje želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret, potaknuti dječju maštu i kreativnost u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja, kako upotrijebiti druge umjetničke forme (književnost, slikarstvo…) u kombinaciji s plesom i pokretom.

Radionica traje 4 sata, a kotizacija iznosi 337,50 kn.

Preuzmite prijavni list:

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška vrtiću

Na poziv vrtića mentori Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' pružaju konkretnu podršku odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada. Rad se obično organizira u dvomjesečnim sastancima s odgajateljima i stručnim timom vrtića na kojima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju se primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada i prati se njihova implementacija. U radu se koristi instrument ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Broj susreta i godišnji plan rada dogovara se na temelju potreba određene ustanove. Mentorska podrška je namijenjena djelatnicima ustanove koji su završili napredni Korak po korak seminar.

Preuzmite prijavni list:

Uspješan dječji vrtić

Razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja, osnovni je cilj ove edukacije. Ona istodobno odgovara na pitanja kako voditi tim vrtića na putu kompleksne, osobne i profesionalne promjene, kako postavljati realne i konkretne ciljeve unapređenja rada i postati djelotvorniji, te kako izraditi akcijski razvojni plan za poboljšanje djelotvornosti vrtića.

Neophodno je da se u tim koji sudjeluje u edukaciji uključe ravnatelj, stručni suradnici i 4-6 odgajatelja. Edukacija traje 22 sata i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka. Nakon mjesec dana slijedi follow-up susret.

Kotizacija iznosi 1.250,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i sami vrtići prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku odgajateljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen odgajateljima,stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele praktično usvojiti mentorske vještine, ali i nove teorijske spoznaje o djelovanju mentorskog procesa kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.

Edukacija traje 28 sati i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 1.100,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Zajednice odgajatelja koji uče

Što su zajednice odgajatelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci odgajatelja unutar jednog vrtića koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti rada, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada. Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednicama? Četverodnevni seminar - tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim vrtićima transformirati aktive odgajatelja u zajednicu odgajatelja koji uče. Supervizijski sastanci voditelja 'zajednica odgajatelja koji uče' svaka dva mjeseca - na kojima će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze. Što se očekuje od budućih voditelja? Od voditelja se očekuje da u svojim vrtićima ispitaju interes među odgajateljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice odgajatelja koji uče u svojim vrtićima i da jednom mjesečno tijekom pedagoške godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 36 nastavnih sati i sastoji se od 32 satnog seminara i jednog supervizijskog sastanka. U kotizaciju koja iznosi 1.430 kn uključeni su i priručnici 'Zajednice učenja', 'Teorija u praksi' i 'Koraci prema kvalitetnoj praksi' koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list:

Profesionalna zajednica učenja uz primjenu WANDA metode

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima. WANDA metoda pomaže bolje razumjeti problemsku situaciju. Sama metoda odnosi se na propitivanje odgajateljske prakse u grupnom okruženju što, potaknuto refleksijom, dovodi do pozitivnih promjena. Konačni cilj je da sudionici WANDA sastanka profesionalno razviju sebe i svoju praksu.

Za razumijevanje situacije presudno je uživljavanje u tu situaciju iz različitih perspektiva čime se stvara novi uvid u tu problemsku situaciju i dolazi, kao grupa ili individualno, do fascinantnih, različitih, novih rješenja.Razmišljajući o različitim perspektivama onih koji su uključeni u problemsku situaciju, sudionici grupe imaju priliku izazovne situacije iz vlastite prakse razumjeti na nove načine

Za vrijeme svakog sastanka, ta grupa raspravlja o njima jednoj značajnoj situaciji – o slučaju. Svi sudionici sastanka izlažu aktualne problemske situacije iz vlastite prakse od kojih se izabire jedna koja je značajna za sve sudionike i iz koje svi mogu učiti.

Gdje se organiziraju WANDA sastanci?

Wanda sastanci organiziraju se unutar vaših vrtića i s odgojno-obrazovnim djelatnicima jednog vrtića, a facilitiraju ih WANDA facilitatori Pučkog otvorenog učilišta Korak po Korak.

Koliko često se organiziraju WANDA sastanci?

Jednom mjesečno. Jednom kada postanete član/icaovakve grupe,očekujemo da ćete dolaziti na sastanke i svojim sudjelovanjem pomoći i svojim kolegama/kolegicama u unapređenju njihove prakse dijeljenjem vlastitih iskustava, davanjem prijedloga i savjeta.

Zajednica učenja odvija se u 4 dvosatna susreta. Kotizacija za grupu 2.500,00 kn za grupu. Broj mjesta ograničen je na 15.

Preuzmite prijavni list:

Edukacija za facilitatore WANDA metode

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima i učiteljima, a može se koristiti i u drugim timovima profesionalaca, studentskim grupama i ostalim grupama kolega koji zajednički uče, kao što su pomagači ili volonteri u vrtićima. WANDA istovremeno doprinosi osobnom profesionalnom razvoju ali i unapređenju kvalitete rada organizacija (vrtića).

WANDA sastanci se, ukoliko želimo pozitivno djelovati na unaprjeđenje odgojno-obrazovne prakse na razini cijele institucije, trebaju odvijati redovito, idealno jednom mjesečno i u stalnoj grupi odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su to postojeće Zajednice učenja.

Polazeći od principa jednakosti, zajednica učenja u kojoj se primjenjuje WANDA metoda cijeneći iskustvo i kompetencije odgajatelja, vodi ka kritičkom promišljanju tijekom kojeg sudionici ponovno promišljaju o vlastitoj praksi, dekonstruiraju svoja znanja i vještine, ponovno na njih reflektiraju i tako razvijaju razinu vlastitog profesionalizma.

Tko može prisustvovati edukaciji?

Odgajatelji i stručni suradnici koji su završili edukaciju POU Korak po korak Zajednice odgajatelja koje uče i u svojim ustanovama vode Zajednice učenja.

Edukacija traje 16 sati i provodi se tijekom dva dana. Kotizacija iznosi 1.000,00 kn po osobi i uključuje priručnik i materijale.

Preuzmite prijavni list:

Prethodna stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Sljedeća stranica: casopis-djeca-u-europi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Rijeka, 20.5.2017- 'Integrirano poučavanje'
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 6.5.2017- 'Integrirano poučavanje'
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Rijeka 13.5.2017- 'Partnerstvo s obitelji'
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 6.5.2017- 'Partnerstvo s obitelji'
raspored radionica
prijavni list

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

25. travnja 2017.
2.523.729 posjeta