REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Vijesti ... Događanja ...


Što je potrebno djeci? Kako možemo pomoći?

Kako reagirati na izbjegličku krizu

Izbjeglička kriza snažno djeluje na živote sve djece, kako djece izbjeglica, tako i sve djece s kojima radimo i s kojima dolazimo u kontakt.

Naši stavovi i reakcije djeluju na ostvarenja prava djece i formiranje dječjih stavova.


BUDITE NA STRANI DJECE!


I djecu, baš kao i odrasle, često preplave različiti osjećaji izazvani izbjegličkom krizom u Europi i
zbivanjima u Siriji i na Bliskom Istoku. Ponekad djeca ne mogu razumjeti ono što vide, a mogu biti posebno osjetljiva na osjećaj tjeskobe, stresa i tuge.


KAKO RAZGOVARATI S DJECOM O KRIZI IZBJEGLICA?


Reci glasno. Reagiraj!

Biti odgajatelj-ica/učitelj –ica ne znači 'samo' odgajati i obrazovati djecu. Znači odgajati i obrazovati društvo, znači reagirati na svaki oblik neuvažavanja, kako bi svako dijete imalo jednake šanse za razvoj, učenje i vjerovanje da je jednako vrijedno kao i svako drugo dijete. Donosimo vam pismo koje je jedna učiteljica poslala jednom dječjem kazalištu. Reakciju, nažalost, još uvijek nije primila.

Objavljen priručnik "Obazovanje za društvenu pravdu"

Priručnik je nastao kao rezultat projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' koji je Pučko otvoreno učilište Korak po korak uz financijsku podršku EU provodilo tijekom školskih godina 2013./2014. i 2014./2015 u šest međimurskih škola. Cilj ovog projekta bilo je unapređenje kvalitete poučavanja u skladu s filozofijom usmjerenom na dijete kako bi se djeci koja dolaze iz ranjivih skupina, a posebno se to odnosi na djecu romske nacionalnosti, pružile jednake šanse za visoka školska postignuća. Unapređenje kvalitete rada za koje se zalažemo temelji se na modelu obrazovanja za društvenu pravdu koji je opisan u ovom priručniku.

Prvo poglavlje priručnika moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici:

www.korakpokorak.hr/upload/vijesti/2015/02/prirucnik-obrazovanje.pdf

U Zagrebu je održana konferencija "Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu"

U Zagrebu je 17. veljače 2015. održana konferencija pod nazivom "Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu", koja je objedinila tri povezana događanja - predstavljanje studije 'Socijalno uključivanje djece Roma (RECI+)', završnu konferenciju projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' te predstavljanje nacionalne kampanje 'Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?' koja se provodi u sklopu Mreže podrške romskoj djeci REYN - Hrvatska. Na konferenciji, koju je zajedno s partnerima organiziralo Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak', sudjelovalo je 140 sudionika iz čitave Hrvatske, ali i iz inozemstva. Partnerske i pokroviteljske organizacije u projektima koji su povezani ovim događanjem, bili su Mreža fondacija Otvoreno društvo, UNICEF, Roma Education Fund (REF), Institut 'Ivo Pilar', Osnovna škola 'Orehovica' (Orehovica), Osnovna škola Tomaša Goričanca (Mala Subotica), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), International Step by Step Association (ISSA), Udruga za obrazovanje Roma - UZOR, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH).

Istraživanje Socijalno uključivanje djece Roma (RECI +) navodi da „ne postoji jednoobrazna, visokokvalitetna mreža usluga za svu djecu predškolske dobi, jer je odgovornost za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi prepuštena lokalnim vlastima, koje često imaju značajno različite fiskalne kapacitete i prioritete u programima i mjerama. Stoga je pristup uslugama i resursima za djecu rane dobi uvelike određen slučajnošću mjesta stanovanja."

U projektu kojega su u partnerstvu proveli Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' s dvije međimurske osnovne škole (OŠ Tomaša Goričanca iz Male Subotice i OŠ Orehovica iz Orehovice), sudjelovali su učitelji, pomagači, stručni suradnici i ravnatelji iz 6 međimurskih osnovnih škola koje pohađa značajan broj učenika i učenica Roma. Cilj projekta bio je podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u kojemu sudjeluju djeca Romi, a same aktivnosti uključivale su edukacije iz pristupa usmjerenog na dijete, razvoja školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje u kojemu djeluju školske zajednice u Pribislavcu (OŠ Vladimira Nazora), Kotoribi (OŠ Jože Horvata), Maloj Subotici (OŠ Tomaša Goričanca), Kuršancu (OŠ Kuršanec), Orehovici (OŠ Orehovica) i Murskom Središću (OŠ Mursko Središće), poučavanja djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, te kontinuiranog mentoriranja od strane sustručnjakinja, kao i opremanja 30 učionica primjerenim namještajem i didaktikom s ciljem doprinošenja stvaranju poticajnog okruženja za učenje i razvoj.

Mreža podrške romskoj djeci 'REYN-Hrvatska' predstavila je sudionicima nacionalnu kampanju 'Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?', kojom se stručna i šira javnost upozorava na važnost imanja visokih očekivanja od djece Roma u odgoju i obrazovanju, njegovanja višestrukosti identiteta djeteta te uvažavanja činjenice dvojezičnosti i višejezičnosti djece Roma s ciljem podržavanja razvoja djetetovih jezičnih kompetencija. Kampanju provode članovi Mreže REYN-Hrvatska – odgajatelji, učitelji, stručni suradnici, pomagači i aktivisti za prava Roma. U sklopu događanja predstavljene su i lokalne zagovaračke akcije koje provode škole u Maloj Subotici (Program opismenjavanja roditelja – OŠ Tomaša Goričanca), Novigradu podravskom (Uključivanje romske djece u programe predškole i u redovan vrtićki program – OŠ Prof. Blaža Mađera i DV Fijolica), Rijeci (Jel ti znaš gdje je mjesto za mene? – COO Rijeka) i Zagrebu (Pravovremeni upis djeteta u školu i osnaživanje suradnje u lokalnoj zajednici – OŠ Dr. Vinka Žganca, Kozari Putevi).


Za sve informacije kontaktirajte POU 'Korak po korak' putem email adrese asja@korakpokorak.hr

Pokrenut program podrške romskoj djeci i djeci slabijeg imovinskog statusa "Krenimo zajedno"

U Slavonskom Brodu i Sisku, 26. odnosno 28. 11. 2014. održano je predstavljanje programa „Krenimo zajedno" usmjerenog na pomaganje romskoj djeci i djeci slabijeg imovinskog statusa pri polasku u osnovnu školu. U program su uključene Osnovna škola „Hugo Badalić" iz Slavonskog Broda i Osnovna škola „Braće Bobetko" iz Siska. Program predstavlja zajednički trud Pučkog otvorenog učilišta „Korak po korak", ureda UNICEF-a za Hrvatsku i svih ključnih dionika (škole, vrtića, lokalne vlasti i centra za socijalnu skrb) s područja uključenih gradova kako bi se romskoj djeci i djeci slabijeg imovinskog statusa omogućili što povoljniji uvjeti pri polasku u školu.

S obzirom na to da romska djeca i djeca slabijeg imovinskog statusa iz raznih razloga rijetko pohađaju redovni vrtićki ili predškolski program, pri polasku u školu često im nedostaju ključne predmatematičke i predčitačke vještine koje su potrebne za školski uspjeh od najranijih školskih dana. Uz izostanak uspjeha ta djeca vrlo brzo zaostaju za drugima, gube interes te razvijaju negativan stav prema školi. Za romsku djecu osim nedostatka predmatematičkih i predčitačkih vještina, velik problem predstavlja i nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika pri polasku u školu.

Tri zaštitna faktora koja najviše utječu na obrazovna postignuća djece su: suradnja roditelja i škole, poticajno okruženje i spremnost zajednice za davanje podrške. Program „Krenimo zajedno" utjecat će na sva tri faktora i tako omogućiti romskoj djeci i djeci slabijeg imovinskog statusa da se lakše uključe u školski program. Suradnja roditelja i škole bit će potaknuta kroz niz radionica za učitelje kojima će ih se osnažiti za prepoznavanje stereotipa i predrasuda te uvažavanje različitosti, poučavanje hrvatskog kao drugog jezika i o različitim načinima kako kvalitetnije surađivati s obiteljima. Nakon pohađanja tih radionica, u školi će se početi održavati radionice „Poticajno roditeljstvo" za roditelje romske djece i djece slabijeg imovinskog statusa na kojima će se roditelje poučavati kako da kroz rad i igru sa svojom djecom potiču kod njih predmatematičke i predčitačke vještine. Osim rada kod kuće, roditelji će radionicama moći prisustvovati zajedno sa svojom djecom te imati priliku isprobati aktivnosti već tamo.

Poticajno okruženje ćemo osigurati kroz dijeljenje slikovnica i društvenih igara obiteljima uključenima u projekt, a u korak s modernom tehnologijom, na radionicama za roditelje djeca će se moći služiti tabletima s razvojno primjerenim igrama. Konačno, zajednicu ćemo osnažiti za davanje podrške romskoj djeci i djeci slabijeg imovinskog statusa kroz rad programskih odbora u gradovima uključenim u projekt, koji će se sastojati od predstavnika romske zajednice, škole, vrtića, socijalne skrbi, zdravstvene skrbi i lokalne vlasti. Osim nadziranja napretka projekta, njihov će zadatak biti da osmisle prijedloge za dugoročno rješavanje pitanja upisa romske djece i djece slabijeg imovinskog statusa u vrtiće i predškole.

Fotografije © UNICEF/Marin Ilej

Čestitke Gorani Hitrec na dobivanju nagrade za životno djelo

Još jedan od prekrasnih događaja u godini kada obilježavamo 20 godina Programa Korak po korak. U ozračju 25 godina Konvencije o pravima djeteta u četvrtak su u Ministarstvu socijalne politike i mladih dodijeljene nagrade za iznimna postignuća u promicanju i zaštiti prava i interesa djece. Ovogodišnja dobitnica Nagrade za životno djelo je psihologinja Gorana Hitrec, jedna od začetnica Programa Korak po korak u Hrvatskoj i dugogodišnja suradnica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Izuzetno smo ponosni i zahvalni Gorani na stalnom izvoru inspiracije i njenoj nepresušnoj energiji.

IPA Projekt - Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu

U okviru projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' koji je sufinanciran iz EU fondova, a provodi se kolovoza 2013. godine, učitelji, stručni suradnici i romski pomagači iz šest međimurskih osnovnih škola iz Orehovice, Male Subotice, Kuršanca, Murskog Središće, Pribislavca i Kotoribe, aktivno je radilo na unapređenju kvalitete rada s djecom. Završili su brojne edukacije o poučavanju usmjerenom na dijete, suradnji s roditeljima, strategijama poučavanja, osobito onima koje su efikasne u poučavanju djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, o stvaranju multikulturalnog okruženja u razredu, te o kreiranju školskog kurikuluma koji odražava multikulturalno okruženje u kojem škola djeluje. U implementaciji stečenih znanja i vještina pomagale su im mentorice Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' koje su i same učiteljice, iskusne u poučavanju djece Roma.

Nova ponuda Korakovih radionica za vrtiće i škole (2014./2015.)

PONUDA KORAKOVIH RADIONICA ZA 2014./2015. - POŠALJITE NAM PRIJAVNICU ZA RADIONICE U KOJIMA BISTE RADO SUDJELOVALI DO 20. LISTOPADA 2014. I OSTVARITE POPUST OD 15% NA UKUPNU CIJENU

Nova vrtićka i školska godina otvara nove prilike za profesionalni razvoj sviju koji su uključeni u odgoj i obrazovanje djece. Pučko otvoreno učilište Korak po Korak Vam stoga u radnoj godini 2014./2015.-toj nudi mogućnosti profesionalnog usavršavanja kroz različite programe za učitelje i odgajatelje - tu su, pored osnovnih Korakovih programa vezanih za Kurikulum usmjeren na dijete, i edukacije vezane uz interkulturalizam i različitost, inkluziju te kvalitetu poučavanja. Od ove godine u vrtićkom programu nudimo i novu edukaciju "Zajednice odgajatelja koje uče", a u školskom programu "Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik". Učilište Vam također i nudi i stručna izdanja, vezana za odgojno-obrazovnu praksu. 

Ovdje pronađite čitavu ovogodišnju Korakovu ponudu u sklopu našeg vrtićkog i školskog programa.

    


Sretan početak školske godine!

Časopisi "Dijete, vrtić, obitelj" i "Djeca u Europi" na portalu Hrčak

Započeli smo s projektom objavljivanja starijih brojeva naša dva časopisa – „Dijete, vrtić, obitelj“ i „Djeca u Europi“ na internet portalu Hrčak (http://hrcak.srce.hr/) koji objedinjuje znanstvene časopise Republike Hrvatske pritom njegujući otvoreni (besplatni) pristup svoj građi. Zasad se mogu pročitati samo neki brojevi jer još prikupljamo građu i objavljujemo je, ali s vremenom je ideja omogućiti besplatno korištenje svih objavljenih brojeva (osim onih objavljenih u posljednjih godinu dana).

U skladu s pravilima portala Hrčak, svaki je broj razdijeljen na članke te je omogućen pristup i preuzimanje svakog pojedinačno u .pdf formatu. Svaki objavljeni članak sadrži cjelovit tekst tog članka, ali i informacije o autorima, sažetak te ključne riječi.

Časopisi su dostupni na sljedećim poveznicama:

„Dijete, vrtić, obitelj“ - http://hrcak.srce.hr/dvo

„Djeca u Europi“ - http://hrcak.srce.hr/due

Uživajte u čitanju!

PONOVO KREĆE AKCIJA
Ponovno pokrećemo akciju "Torbake za đake" kojom želimo prikupiti školske torbe za prvoškolce kako bismo im zaželjeli dobrodošlicu u školske klupe. Ova godina donijela je mnogoj djeci i njihovim obiteljima nevolje zbog kojih su izgubili svoje domove, učionice, čitave svoje zajednice i život kakvog su znali. U isto to vrijeme postoje i djeca koja odrastaju u siromaštvu, koje utječe na to kakav će život imati – počevši od prve školske torbe koje nemaju pa do diplome za koju će morati uložiti dvostruki trud u odnosu na druge vršnjake. I jedna i druga djeca na jesen kreću u školu, a ovom akcijom želimo upozoriti na važnost situacije u kojoj se nalaze. 

Svi koji žele podržati ovu akciju mogu to učiniti na slijedeći način:

Pošaljite novu ili korištenu školsku torbu te novi, nekorišteni školski pribor (pernice, olovke, gumice, bojice, likovne mape, bilježnice) na adresu

POU Korak po korak
Ilica 73
10000 Zagreb

Sama akcija prikupljanja školskih torbi i pribora za prvoškolce traje do 25. kolovoza 2014. Učilište će putem svoje Facebook stranice redovito izvještavati o broju prikupljenih školskih torbi i o lokacijama gdje ćemo dijeliti prikupljene torbe i školski pribor.

Ukoliko ste zainteresirani podržati ovu akciju, molimo Vas da isprintate letak s informacijama, a možete ga podijeliti i na svojim web i Facebook stranicama i profilima te forumima (post o akciji dostupan je na Korakovoj FB stranici https://www.facebook.com/reyn.hrvatska).

Za sve informacije molimo da nas kontaktirate na luka@korakpokorak.hr  ili asja@korakpokorak.hr

Izašao je novi broj časopisa Djeca u Europi

Izašao je novi broj časopisa 'Djeca u Europi' i to njegovo dvadeset peto, jubilarno izdanje koje obilježavamo prigodnom temom - vrijeme. U ovom broju, bavimo se tezom o politici preranog početka formalnog učenja. 'Kako se nosimo s pitanjem vremena?', 'Vrijeme i ritam svakodnevice u ranom odgoju', 'Koja je prava brzina razvoja?' neki su od članaka novog ovog broja kojeg možete naručiti u POU Korak po korak, putem maila ili telefonski.

Oprema za međimurske škole

U okviru projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' koji je sufinanciran iz EU fondova, šest međimurskih osnovnih škola iz Orehovice, Male Subotice, Kuršanca, Murskog Središće, Pribislavca i Kotoribe dobilo je otvorene police, tepihe i didaktički materijal kako bi se unaprijedilo poučavanje usmjereno na djecu.

Izašao je novi broj časopisa Dijete, Vrtić, Obitelj na temu održivog razvoja

Izašao je novi broj časopisa Dijete, vrtić, obitelj, a tema ovog broja je održivi razvoj.Što je koncept održivog razvoja i koja je njegova sprega s odgojem i obrazovanjem, koji je doprinos ranog odgoja održivom razvoju i izgradnji održivog društva? Koja je uloga odgajatelja u ovim procesima? Što je potrebno odgajateljima da uspješno implementiraju odgoj i obrazovanje u vrtićima? Koje su to aktivnosti koje odgajatelji mogu poduzeti u vrtiću, vrtićkom okolišu i lokalnoj zajednici, koristeći primjere iz prirodne i kulturne baštine lokalnog zavičaja, a usmjerene na razvijanje i njegovanje senzibilnosti djece prema okolišu i održivom razvoju? To su pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u ovom broju.

Čestitamo Svjetski dan Roma

Povjerenje i zajednička akcija - studijski posjet članova REYN mreže Rumunjskoj, listopad 2013

Dragan Ignac iz Osnovne škole Orehovica i Asja Korbar iz POU Korak po Korak sudjelovali su u studijskom posjetu regiji Bihor na sjeverozapadu Rumunjske, blizu granice s Mađarskom. Studijski posjet organizirala je rumunjska Fondacija Ruhama zajedno s Međunarodnom organizacijom Korak po Korak (International Step by Step Association – ISSA) s ciljem predstavljanja integriranog pristupa uslugama vezanim uz doba ranog djetinjstva kojeg Fondacija Ruhama primjenjuje u suradnji s lokalnim vlastima i obrazovnim ustanovama u romskim zajednicama u mjestima Telechiu i Tinca. U studijskom posjetu sudjelovale su osobe iz nekoliko različitih zemalja – Albanije, Francuske, Hrvatske, Kosova, Poljske, Slovenije, Srbije, Španjolske, Ukrajine i Velike Britanije. Čitav članak pročitajte ovdje.

ČESTITAMO VAM SVJETSKI DAN UČITELJA

kvalitetno obrazovanje za romsku djecu

Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' je u partnerstvu s Osnovnom školom Orehovica iz Orehovice i Osnovnom školom Tomaša Goričanca iz Male Subotice započelo provedbu projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu'. Osim u partnerskim školama, projekt će se provoditi u još četiri škole iz Međimurske županje: OŠ Vladimira Nazora iz Pribislavca, OŠ Mursko Središće iz Murskog Središća, OŠ Jože Horvata iz Kotoribe i OŠ Kuršanec iz Kuršanca. Trajanje projekta je 18 mjeseci, ukupna vrijednost je 157.664 EUR, a 95% je sufinanciran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ovim projektom želimo unaprijediti kvalitetu obrazovanja za svu djecu koja pohađaju spomenute škole, a poseban naglasak će biti na podršci odgojno-obrazovnim djelatnicima u poučavanju romske djece.

POU Korak po Korak na 5. Regionalnoj konferenciji edukatora u Sarajevu

Kao i u proteklih 5 godina, predstavnice POU Korak po Korak su i ove godine sudjelovale na Regionalnoj konferenciji edukatora koju organizira sestrinska organizacija COI Step by Step iz Bosne i Hercegovine. Ove godine konferencija, pod jasnim i znakovitim nazivom …i SRCE i kurikulUM je organizirana u dragom nam Sarajevu, od 22. do 25. 8. 2013. Ovogodišnja tema bila je Planiranje, formativno praćenje i vannastavne aktivnosti u funkciji razvoja ključnih kompetencija kod djece. Konferencija je otvorena uvodnim izlaganjem Dr. Paula C. Gorskog s američkog Sveučilišta George Mason. Gorski je tematizirao obrazovanje za socijalnu pravdu  - što ono jest, a što ono ne može biti, odnosno koga ili što ne bi smjelo isključivati da bi doista i promoviralo i podržavalo socijalnu pravdu (primjerice, životinje u odnosu na ljude, ili problematiku siromaštva u odnosu na prava manjinskih skupina).

 Mnoge Korakove izlagačice iz Hrvatske podijelile su svoja znanja s ostalim sudionicima konferencije - Sanja Brajković govorila je o značenju formativnog (potcrtano formativnog) praćenja te o potrebi i prednostima upoznavanja učenika s ciljevima učenja, dok su Gabrijela Žokalj (OŠ  Bogumil Toni, Samobor) i Dragica Varat (OŠ Vladimira Vidrića, Kutina) prezentirale svoja iskustva iz razredne prakse  vezana za samostalno dječje  planiranje učenja (Žokalj) i  praćenje i procjenjivanje kroz učenički portfolio (Varat). Osim spomenutih izlagačica koje su predstavljale POU Korak po Korak, na ovom događanju svoja znanja i iskustva podijelile su i Renata Kubelka (DV Špansko, Zagreb) – Podržavanje dispozicija u učenju u prijelazu iz vrtića u školu), Vesna Marjanović (OŠ Samobor, Samobor i Asja Korbar (POU Korak po korak) – Kurikularni pristup i udžbenici, Bojana Gotlin (DV Savica, Zagreb) i Esmina Skopljak (DV Matulji, Matulji) – Putovanje kroz zonu narednog razvoja. Zahvaljujemo organizatorima te svim izlagačima i sudionicima na ovih krasnih par dana koje smo proveli skupa u razmjeni iskustava, znanja i email adresa. 

Fotografije: COI Step by Step, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prethodna stranica: o-nama Sljedeća stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Rovinj, 25. i 26.10. 2019. Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Zagreb, 25. i 26.10.2019. Metoda Persona Doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti
raspored radionica
prijavni list

newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

17. rujna 2019.
3.137.287 posjeta