REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Program stručnog usavršavanja za srednje škole namijenjen je nastavnicima i stručnim suradnicima gimnazija i strukovnih škola. Cilj stručnog usavršavanja je unapređenje obrazovnog procesa kako bi se mladima omogućilo aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, uspješnije i smislenije učenje, te preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje, kao i stvorilo školsku klimu koja poštuje različitosti i u kojoj nastavnici imaju visoka očekivanja za svakog učenika.

Program:

1. modul
     Suradničko učenje
2. modul
     Stvaranje suradničkog nastavničkog tima
     Integrirano poučavanje
3. modul
     Stilovi učenja i kako ih zadovoljiti u nastavi
     Autentična procjena i ocjenjivanje rada učenika
Živjeti različitosti
Uspješna škola

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preuzmite prijavni list: 42 KB

Moduli 1, 2, i 3 uvršteni su u Plan stručnog usavršavanja nastavnika Agencije za strukovno obrazovanje. Polaznicima edukacije 'Živjeti različitosti' potvrde o stručnom usavršavanju supotpisuje Agencija za odgoj i obrazovanje.

1. modul

Suradničko učenje

Polaznici će usvojiti neke tehnike suradničkog učenja kako bi učenike aktivno uključili u obrazovni proces, te naučiti ocjenjivati rad u grupi.
Trajanje radionice Suradničko učenje je 16 nastavnih sati, a provodi se kroz dva dana.

Programski sadržaji:

• Osnovne komponente suradničkog/kooperativnog učenja
• Neke tehnike suradničkog učenja
• Ocjenjivanje rada u grupi

Kotizacija za prvi modul iznosi 792,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

2. modul

Stvaranje suradničkog nastavničkog tima

Polaznici će osvijestiti potrebu suradnje među kolegama u školi, naučiti procijeniti psihološke osobine i uloge koje pridonose uspješnom radu tima, te naučiti donositi odluke u timu.
Trajanje radionice Stvaranje suradničkog nastavničkog tima je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Načela timskog rada
• Uloge pojedinaca u timu
• Najčešći problemi koji se javljaju u timskom radu i kako ih riješiti
• Donošenje odluka konsenzusom
• Procjena učinkovitosti tima

Integrirano poučavanje

Polaznici će steći razumijevanje opravdanosti i dobrih strana integriranog poučavanja. Također, upoznat će se s poteškoćama na koje nailaze nastavnici provodeći integrirano poučavanje i načinima prevladavanja tih poteškoća. Naučit će planirati tematsku jedinicu u suradnji s kolegama.
Trajanje radionice Integrirano poučavanje je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Terminologija integriranog poučavanja
• Faze u tematskom poučavanju
• Uloga nastavnika u tematskom poučavanju
• Planiranje rada na temi u suradnji s kolegama iz drugih područja
• Evaluacija rada na središnjoj temi

Kotizacija za 2. modul iznosi 792,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

3. modul

Stilovi učenja i kako ih zadovoljiti u nastavi

Polaznici će naučiti primjenjivati teoriju o višestrukim inteligencijama i stilovima učenja kako bi učenicima omogućili uspješnije učenje.
Trajanje radionice Stilovi učenja i kako ih zadovoljiti u nastavi je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Teorija o višestrukim inteligencijama
• Tehnike za zadovoljavanje potreba učenika s različitim stilovima učenja
• Lekcije koje sadrže primjenu teorije o višestrukim inteligencijama i stilovima učenja

Autentična procjena i ocjenjivanje rada učenika

Polaznici će naučiti razliku između tradicionalnog i autentičnog ocjenjivanja te kako učenike motivirati za preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje kroz stvaranje jasnih kriterija i samoprocjenu vlastitog rada.
Trajanje radionice Autentična procjena i ocjenjivanje rada učenika je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Razlika između tradicionalnog i autentičnog ocjenjivanja
• Učenička mapa i kako ju razvijati s učenicima
• Stvaranje kriterija za procjenu postignuća učenika
• Motiviranje učenika za samoprocjenu vlastitog rada

Kotizacija za 3. modul iznosi 792,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti razičitosti

Edukacija 'Živjeti različitosti' pomaže odgajateljima i stručnim suradnicima osvijestiti vlastite predrasude i stereotipe i uvidjeti kako oni utječu na razvoj djece. Polazeći od uvjerenja da postignuća djece uvelike ovise o očekivanju odraslih, ova edukacija pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju utjecaja nejednakosti koje postoje u njihovoj zajednici na razvoj djece, te u usvajanju visokih očekivanja za svu djecu bez obzira na njihove individualne razlike, nacionalnu ili vjersku pripadnost ili socijalno podrijetlo.
Edukacija traje 36 nastavnih sati, a provodi se kroz dva trodnevna modula, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem
• Jeste li interkulturalno osjetljivi i na kojoj razini?
• Startne pozicije i kako se one prenose s generacije na generaciju
• Kako se stvaraju stereotipi i kako ih dekonstruirati
• Što je opresija i kako je prepoznati (s naglaskom na odgojno-obrazovnom sustavu)
• Stvaranje grupnog identiteta
• Stvaranje savezništva u djelovanju za društvenu pravdu

Kotizacija iznosi 1.680,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješna škola

Edukacija 'Uspješna škola' pruža školama 'tehnologiju' za proces promjene, odnosno odgovor na pitanje KAKO škole mogu postati djelotvornije i kako postaviti realne i konkretne ciljeve za poboljšanje rada škole kao cjeline ili njezinih pojedinih segmenata. Ciljevi edukacije su i stvaranje suradničke kulture u kojoj učitelji i stručni suradnici podržavaju jedni druge u unapređivanju vlastite prakse, te razvijanje zajedničke posvećenosti i uključenosti učenika, roditelja i djelatnika škole u poboljšanje kvalitete škole. U idealnim uvjetima, edukacija bi trebala obuhvatiti cijeli učiteljski i stručni tim škole, a najmanje: ravnatelja, stručnog suradnika, 2 učitelja razredne nastave i 2 učitelja predmetne nastave. Seminar uključuje kombinaciju teorije, individualnog rada i aktivnosti u maloj i velikog grupi, od kojih će se neke provoditi unutar pojedinog školskog tima, a neke uključivati mješovite grupe sudionika.
Seminar traje 28 nastavnih sati. Provodi se tijekom tri dana, a nakon mjesec dana slijedi poludnevni follow-up sastanak.

Programski sadržaji:

• Uvod: Poboljšanje djelotvornosti škole
• Stvaranje vizije za školsku zajednicu
• Razumijevanje procesa promjene
• Kako se baviti promjenom - vođenje kompleksne promjene
• Primjena okvira za poboljšanje djelotvornosti škola
• Tipologije škola – primjena na vašoj školi
• Razvijanje akcijskog plana za poboljšanje djelotvornosti škole
• Individualna i grupna refleksija

Kotizacija po sudioniku iznosi 2.000,00 kn.

Preuzmite prijavni list:
Prethodna stranica: prilozi Sljedeća stranica: linkovi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. rujna 2021.
3.583.012 posjeta