REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Program stručnog usavršavanja za srednje škole namijenjen je nastavnicima i stručnim suradnicima gimnazija i strukovnih škola. Cilj stručnog usavršavanja je unapređenje obrazovnog procesa kako bi se mladima omogućilo aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, uspješnije i smislenije učenje, te preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje, kao i stvorilo školsku klimu koja poštuje različitosti i u kojoj nastavnici imaju visoka očekivanja za svakog učenika.

Program:

1. modul
     Suradničko učenje
2. modul
     Stvaranje suradničkog nastavničkog tima
     Integrirano poučavanje
3. modul
     Stilovi učenja i kako ih zadovoljiti u nastavi
     Autentična procjena i ocjenjivanje rada učenika
Živjeti različitosti
Uspješna škola

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preuzmite prijavni list: 42 KB

Moduli 1, 2, i 3 uvršteni su u Plan stručnog usavršavanja nastavnika Agencije za strukovno obrazovanje. Polaznicima edukacije 'Živjeti različitosti' potvrde o stručnom usavršavanju supotpisuje Agencija za odgoj i obrazovanje.

1. modul

Suradničko učenje

Polaznici će usvojiti neke tehnike suradničkog učenja kako bi učenike aktivno uključili u obrazovni proces, te naučiti ocjenjivati rad u grupi.
Trajanje radionice Suradničko učenje je 16 nastavnih sati, a provodi se kroz dva dana.

Programski sadržaji:

• Osnovne komponente suradničkog/kooperativnog učenja
• Neke tehnike suradničkog učenja
• Ocjenjivanje rada u grupi

Kotizacija za prvi modul iznosi 792,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

2. modul

Stvaranje suradničkog nastavničkog tima

Polaznici će osvijestiti potrebu suradnje među kolegama u školi, naučiti procijeniti psihološke osobine i uloge koje pridonose uspješnom radu tima, te naučiti donositi odluke u timu.
Trajanje radionice Stvaranje suradničkog nastavničkog tima je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Načela timskog rada
• Uloge pojedinaca u timu
• Najčešći problemi koji se javljaju u timskom radu i kako ih riješiti
• Donošenje odluka konsenzusom
• Procjena učinkovitosti tima

Integrirano poučavanje

Polaznici će steći razumijevanje opravdanosti i dobrih strana integriranog poučavanja. Također, upoznat će se s poteškoćama na koje nailaze nastavnici provodeći integrirano poučavanje i načinima prevladavanja tih poteškoća. Naučit će planirati tematsku jedinicu u suradnji s kolegama.
Trajanje radionice Integrirano poučavanje je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Terminologija integriranog poučavanja
• Faze u tematskom poučavanju
• Uloga nastavnika u tematskom poučavanju
• Planiranje rada na temi u suradnji s kolegama iz drugih područja
• Evaluacija rada na središnjoj temi

Kotizacija za 2. modul iznosi 792,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

3. modul

Stilovi učenja i kako ih zadovoljiti u nastavi

Polaznici će naučiti primjenjivati teoriju o višestrukim inteligencijama i stilovima učenja kako bi učenicima omogućili uspješnije učenje.
Trajanje radionice Stilovi učenja i kako ih zadovoljiti u nastavi je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Teorija o višestrukim inteligencijama
• Tehnike za zadovoljavanje potreba učenika s različitim stilovima učenja
• Lekcije koje sadrže primjenu teorije o višestrukim inteligencijama i stilovima učenja

Autentična procjena i ocjenjivanje rada učenika

Polaznici će naučiti razliku između tradicionalnog i autentičnog ocjenjivanja te kako učenike motivirati za preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje kroz stvaranje jasnih kriterija i samoprocjenu vlastitog rada.
Trajanje radionice Autentična procjena i ocjenjivanje rada učenika je 8 nastavnih sati, a provodi se u jednom danu.

Programski sadržaj:

• Razlika između tradicionalnog i autentičnog ocjenjivanja
• Učenička mapa i kako ju razvijati s učenicima
• Stvaranje kriterija za procjenu postignuća učenika
• Motiviranje učenika za samoprocjenu vlastitog rada

Kotizacija za 3. modul iznosi 792,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Živjeti razičitosti

Edukacija 'Živjeti različitosti' pomaže odgajateljima i stručnim suradnicima osvijestiti vlastite predrasude i stereotipe i uvidjeti kako oni utječu na razvoj djece. Polazeći od uvjerenja da postignuća djece uvelike ovise o očekivanju odraslih, ova edukacija pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju utjecaja nejednakosti koje postoje u njihovoj zajednici na razvoj djece, te u usvajanju visokih očekivanja za svu djecu bez obzira na njihove individualne razlike, nacionalnu ili vjersku pripadnost ili socijalno podrijetlo.
Edukacija traje 36 nastavnih sati, a provodi se kroz dva trodnevna modula, obično vikendom.

Programski sadržaji:

• Faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem
• Jeste li interkulturalno osjetljivi i na kojoj razini?
• Startne pozicije i kako se one prenose s generacije na generaciju
• Kako se stvaraju stereotipi i kako ih dekonstruirati
• Što je opresija i kako je prepoznati (s naglaskom na odgojno-obrazovnom sustavu)
• Stvaranje grupnog identiteta
• Stvaranje savezništva u djelovanju za društvenu pravdu

Kotizacija iznosi 1.680,00 kn.

Preuzmite prijavni list:

Uspješna škola

Edukacija 'Uspješna škola' pruža školama 'tehnologiju' za proces promjene, odnosno odgovor na pitanje KAKO škole mogu postati djelotvornije i kako postaviti realne i konkretne ciljeve za poboljšanje rada škole kao cjeline ili njezinih pojedinih segmenata. Ciljevi edukacije su i stvaranje suradničke kulture u kojoj učitelji i stručni suradnici podržavaju jedni druge u unapređivanju vlastite prakse, te razvijanje zajedničke posvećenosti i uključenosti učenika, roditelja i djelatnika škole u poboljšanje kvalitete škole. U idealnim uvjetima, edukacija bi trebala obuhvatiti cijeli učiteljski i stručni tim škole, a najmanje: ravnatelja, stručnog suradnika, 2 učitelja razredne nastave i 2 učitelja predmetne nastave. Seminar uključuje kombinaciju teorije, individualnog rada i aktivnosti u maloj i velikog grupi, od kojih će se neke provoditi unutar pojedinog školskog tima, a neke uključivati mješovite grupe sudionika.
Seminar traje 28 nastavnih sati. Provodi se tijekom tri dana, a nakon mjesec dana slijedi poludnevni follow-up sastanak.

Programski sadržaji:

• Uvod: Poboljšanje djelotvornosti škole
• Stvaranje vizije za školsku zajednicu
• Razumijevanje procesa promjene
• Kako se baviti promjenom - vođenje kompleksne promjene
• Primjena okvira za poboljšanje djelotvornosti škola
• Tipologije škola – primjena na vašoj školi
• Razvijanje akcijskog plana za poboljšanje djelotvornosti škole
• Individualna i grupna refleksija

Kotizacija po sudioniku iznosi 2.000,00 kn.

Preuzmite prijavni list:
Prethodna stranica: prilozi Sljedeća stranica: linkovi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Edukacija za voditelje Zajednica učenja
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Edukacija za voditelje Zajednica učenja
raspored radionica
prijavni list

newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

16. veljače 2020.
3.222.169 posjeta