REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za škole usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju škola usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Napominjemo da Agencija za odgoj i obrazovanje polaznicima naših edukacija supotpisuje potvrde o stručnom usavršavanju.
Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete i unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje učitelja razredne i predmetne nastave, stručnih suradnika i školskih timova kroz sljedeće programe:

Jednodnevne radionice:

Formativno procjenjivanje - ocjenjivanje koje učenike motivira na učenje
Integrirano poučavanje
Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
Okruženje za učenje
Partnerstvo s obitelji
Upravljanje razredom

Višednevne radionice:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Metoda Persona Doll za rad s djecoma na uvažavanju različitosti
Odgoj za različitost
Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik
Živjeti različitosti
Tečaj osnova bajaškog rumunjskog za odrasle

Praksa - kvaliteta - izvrsnost

Što je izvrsna škola? - edukacija za ravnatelje
Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete
Uspješna škola
Zajednice učitelja koji uče
Profesionalna zajednica učenja uz primjenu WANDA metode
Edukacija za facilitatore WANDA metode

Kurikulum usmjeren na dijete

Korak po korak za razrednu nastavu
Korak po korak za predmetnu nastavu
Planiranje školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje škole

 

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete osobno obaviješteni.

Preuzmite prijavni list

 

Jednodnevne radionice

 

Formativno procjenjivanje - ocjenjivanje koje učenika motivira na učenje

Ocjenjivanje ne mora biti nužno zlo - ni za učitelje ni za učenike. Baš kao što efikasni učitelji iskustva učenja učenicima čine zanimljivim i svrsishodnim, i ocjenjivanje bi trebalo biti privlačno i svrhovito. Mnogi pretpostavljaju da'ocjenjivati'znači samo'dati ocjenu', ali školsko procjenjivanje može biti puno više od toga. Dobra praksa procjenjivanja sastavni je dio učenja koji učenicima pomaže da razumiju kojem cilju idu, zašto i kako će do njega doći.

Takvo se procjenjivanje naziva formativnim, a brojna istraživanja pokazuju da učitelji mogu značajno pomoći svojim učenicima u učenju primjenjujući strategije formativnog praćenja i procjenjivanja. U ovoj radionici saznajte što je formativno praćenje i procjenjivanje, koje su strategije formativnog praćenja te kako uskladiti vaše planiranje nastave s postignućima vaših učenika.

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Integrirano poučavanje

Želja je svakog roditelja i učitelja da se djecu "poučava za život". Integrirano poučavanje omogućuje baš to. Integriranim poučavanjem djeca uče na njim prirodan način, na temelju vlastitih interesa i iskustava. Pri tome usvajaju znanja i razvijaju vještine predviđene nacionalnim kurikulumom. Na ovoj radionici saznajte koji su glavni postupci u integriranom poučavanju te koje koje su moguće pogreške i zablude koje su često prisutne u školskoj praksi.

Edukacija traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 500 kn i uključuje priručnik "Integrirano poučavanje".

Preuzmite prijavni list

 

Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja

Mnogi učitelji kao jedan od najvećih izazova u svome radu navode upravljanje razredom ili, kako je češće zovemo, disciplinu. Analizirajući ponašanje učenika dolazimo do 15 % onih za koje i učitelji i znanstvenici procjenjuju da ne reagiraju na uobičajene strategije upravljanja razredom (razredna pravila, dogovori, zaduženja i sl.). U ovoj radionici sudionicima omogućujemo razumijevanje mehanizama ometajućih ponašanja učenika i osposobljavamo ih za oblikovanje poželjnih ponašanja.

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Okruženje za učenje

Imate želju da vaša škola ili učionica bude više usmjerena na dijete? Budući da prostor koji nas okružuje svakodnevno neprimjetno utječe na živote naših učenika, njihovo ponašanje i učenje, promjena okruženja za učenje dobar je uvod u unapređenje rada učitelja i cijele škole. Tijekom ove radionice učitelji će imati priliku razmisliti o izboru i rasporedu namještaja u svojoj učionici. Saznat će o nekim praktičnim rješenjima u učionici kako bi ona svojim izgledom, rasporedom i opremom podržavala učenje i poučavanja usmjereno na dijete. Razmišljat će o promjenama u poučavanju koje zahtijevaju promjene u okruženju.

Edukacija traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 360,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Partnerstvo s obitelji

Brojni znanstvenici s područja odgoja i obrazovanja već niz godina nas upozoravaju da kvalitetnih škola i razreda nema bez intenzivne suradnje roditelja i škole. Rezultati njihovih istraživanja pokazuju da je sudjelovanje obitelji u školovanju njihove djece pozitivno povezano s dječjim postignućima. Što su roditelji intenzivnije uključeni u obrazovanje svoje djece, to je taj pozitivan učinak veći. O važnosti suradnje škole i obitelji slažu se i školski djelatnici pa se s pravom brinu kad ta suradnja još uvijek nije na onoj razini koju bismo smatrali zadovoljavajućom. U ovoj radionici učitelji će saznati koju su sve mogući oblici suradnje s roditeljima te kako da ta suradnja preraste u partnerstvo. Posebno se obrađuje tema uspješne komunikacije s roditeljima.

Edukacija traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 360,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Upravljanje razredom

U ovoj radionici govorimo o tome kako u djece razvijati odgovornost za vlastito učenje i ponašanje te kako upravljati razredom usmjerenim na dijete. Učitelji će saznati kako pripremiti okruženje za učenje kojim će prevenirati disciplinske probleme, odnosno kako reagirati kad dođe do kršenja uspostavljenih pravila.

Edukacija traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 360 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Višednevne radionice

 

Interkulturalizam i življenje različitosti

 

Metoda Persona Doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda "Persona Doll" primjenuje se u mnogim zemljama svijeta i poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na uvažavanju različitosti. "Persona Doll" (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im "ispriča" lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne radionice u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 920 kn ili 1280 kn ukoliko je u cijenu edukacije uključena lutka.

Preuzmite prijavni list

 

Odgoj za različitost

Ova edukacija pomaže učiteljima razredne nastave u stvaranju interkulturalnog okruženja za učenje kako bi poticali učenike razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude kojima su izloženi, kao i razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude ili nepravdu koju doživljavaju oni ili njihovi vršnjaci, te kako bi osnažili vezu između škole i doma. Umjesto uobičajenog'turističkog'pristupa različitostima, učiteljima se nudi niz novih strategija koje će svakodnevno moći koristiti u radu i tako stvarati razred u kojem se cijeni i živi interkulturalnost.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne radionice u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 920,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik

Dvodnevna edukacija "Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik" sudionicima omogućava da razumiju kako planirati poučavanje koje će istovremeno djeci kojima hrvatski nije prvi jezik omogućiti usvajanje jezika te kako integrirati poučavanje predmetnih područja i ciljeve učenja hrvatskog kao drugog jezika.

U ovoj radionici govorimo o različitim načinima i različitim programima učenja jezika, kako djeca uče (drugi) jezik, o fazama uvajanja drugog jezika, poučavanje u zoni razumljivog jezičnog unosa, planiranju ciljeva i strategija u poučavanju predmetnih područja i hrvatskog kao drugoga jezika, strategijama poučavanja hrvatskog kao drugog jezika tijekom redovne nastave te poučavanju riječi/pojmova uz pomoć vizualnih organizatora.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne radionice u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 920,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Živjeti različitosti

 

Solidarnost i identitet su vrijednosti kojima Nacionalni okvirni kurikulum daje osobitu pozornost, a osposobljavanje učenika za življenje u multikulturnom svijetu i za poštivanje različitosti, jedan
je od ciljeva odgoja i obrazovanja. Seminar 'Živjeti različitosti' učiteljima će pomoći uvidjeti kako se razvijaju predrasude i stereotipi i kako ih prenosimo na učenike, kako socioekonomske startne pozicije utječu na obrazovanje i kako to prevladati, što je opresija i kako utječe na svakodnevno funkcioniranje, zašto se bojimo interkulturalnosti i kako se riješiti tog straha, što je individualni, a što grupni identitet, kako se oni razvijaju i kako ih očuvati u školskom okruženju, te što možemo činiti kako bismo zajedno razvijali školu i društvo u kojima je svatko uvažavan i razvija svoje potencijale.

Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula.

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Tečaj osnova bajaškog rumunjskog za odrasle

Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska i Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' sa svojim su suradnicima razvili tečaj i priručnik za učenje osnova bajaškog rumunjskog jezika za odrasle koji rade s djecom Romima. Cilj tečaja jest osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području ostvarivanja pozitivnih interakcija s djetetom i njegovom obitelji, osobito prilikom prvog susreta s predškolom i školom. Tečaj obuhvaća osam cjelina unutar kojih polaznici svladavaju osnove komunikacije vezane uz svakodnevicu djeteta predškolske i prvoškolske dobi – pozdrave i upoznavanje, brojeve, dijelove tijela i tjelesne senzacije, hranu i piće, članove obitelji, prostorne odnose i predmete iz školske svakodnevice, dnevne rutine te ponavljanje.

Edukacija traje 16 sati, a provodi se kroz 8 susreta. Svaki sudionik dobiva i priručnik.

Za sve dodatne informacije obratite nam se e-mailom ili telefonom.

Preuzmite prijavni list

 

Praksa - kvaliteta - izvrsnost

 

Što je izvrsna škola? - edukacija za ravnatelje

U svim obrazovnim sustavima se poduzimaju tri stvari kako bi se unaprijedila postignuća učenika: mijenja se struktura obrazovanja, poboljšavaju se resursi koji su školama na raspolaganju ili se mijenja kurikulum s naglaskom na sadržaje poučavanja. Istraživanja, međutim, ukazuju da ukoliko želite unaprijediti rad svoje škole, najvažnije je unaprijediti način na koji učitelji poučavaju i način na koji učenici uče (McKinsey & Company Report, 2007). Ova jednodnevna edukacija omogućava vam da prepoznate kakvo poučavanje učenici trebaju te da uvidite u kojoj mjeri vaši učenici imaju iskustvo učenja koje vodi uspjehu.

Edukacija traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 360 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

Mentoriranje učitelja unutar njihova radnog okruženja jedno je od najučinkovitijih strategija unapređenja kvalitete njihova rada i kvalitete rada čitave škole.Ovom edukacijom svima onima koji, zbog prirode svog posla (stručnim suradnicima, ravnateljima i učiteljima-mentorima), pružaju podršku učiteljima, omogućujemo stjecanje znanja i vještina te nudimo materijale koji će im pomoći da ovaj posao obavljaju što uspješnije. Tijekom ove edukacije sudionici će saznati kako procjenjivati kvalitetu rada učitelja, kako im dati povratnu informaciju, kako im pomoći u postavljanju i ostvarivanju ciljeva za unapređenje njihove prakse i motivirati ih na daljnji profesionalni razvoj.

Edukacija traje 22 sata i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 1.197,00 kn, u koju je uključen i priručnik 'Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete'.

Preuzmite prijavni list

 

Uspješna škola

U uspješnim školama djelatnici međusobno surađuju u postavljanju ciljeva za poboljšanje djelotvornosti svoje škole i pri tome svatko preuzima odgovornost za uspješno obrazovanje svih učenika škole. Tijekom ove edukacije školski timovi za kvalitetu uče kako razvijati upravo takvu školu. Školski timovi za kvalitetu će imati priliku stvarati zajedničku viziju razvoja svoje škole, postaviti realne i konkretne ciljeve unapređenja rada te izraditi akcijski razvojni plan za poboljšanje djelotvornosti škole. U tim obavezno trebaju biti uključeni ravnatelj škole, stručni suradnik, 2 učitelja razredne nastave i 2 učitelja predmetne nastave.

Edukacija traje 28 sati i sastoji se od trodnevnog seminara u trajanju od 24 sata i jednog supervizijskog sastanka u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 1.640,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Zajednice učitelja koji uče

Što su zajednice učitelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci učitelja razredne nastave unutar jedne škole koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unaprjeđenje rada.

Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednica?
Četverodnevni seminar
- tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim školama transformirati aktive učitelja razredne nasatave u zajednicu učitelja koji uče.
Supervizijski sastanci
voditelja "zajednica učitelja koji uče" svaka dva mjeseca - na kojima će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze.
Što se očekuje od budućih voditelja?
Od voditelja se očekuje da u svojim školama ispitaju interes među učiteljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice učitelja koji uče u svojim školama i da jednom mjesečno tijekom školske godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 28 sati i sastoji se od četverodnevnog seminara u trajanju od 24 sata i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata. U kotizaciju, koja iznosi 1.776,00 kn , uključeni su i priručnici "Teorija u praksi" i "Koraci prema kvalitetnoj praksi" koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list

 

Profesionalna zajednica učenja uz primjenu WANDA metode

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među učiteljima. WANDA metoda pomaže bolje razumjeti problemsku situaciju. Sama metoda odnosi se na propitivanje učiteljske prakse u grupnom okruženju što, potaknuto refleksijom, dovodi do pozitivnih promjena. Konačni cilj je da sudionici WANDA sastanka profesionalno razviju sebe i svoju praksu.

Za razumijevanje situacije presudno je uživljavanje u tu situaciju iz različitih perspektiva čime se stvara novi uvid u tu problemsku situaciju i dolazi, kao grupa ili individualno, do fascinantnih, različitih, novih rješenja.Razmišljajući o različitim perspektivama onih koji su uključeni u problemsku situaciju, sudionici grupe imaju priliku izazovne situacije iz vlastite prakse razumjeti na nove načine.

Za vrijeme svakog sastanka, ta grupa raspravlja o njima jednoj značajnoj situaciji – o slučaju. Svi sudionici sastanka izlažu aktualne problemske situacije iz vlastite prakse od kojih se izabire jedna koja je značajna za sve sudionike i iz koje svi mogu učiti.

Gdje se organiziraju WANDA sastanci?

Wanda sastanci organiziraju se unutar vaših škola i s odgojno-obrazovnim djelatnicima jedne škole, a facilitiraju ih WANDA facilitatori Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po Korak'.

Koliko često se organiziraju WANDA sastanci?

Jednom mjesečno. Jednom kada postanete član/icaovakve grupe,očekujemo da ćete dolaziti na sastanke i svojim sudjelovanjem pomoći i svojim kolegama/kolegicama u unapređenju njihove prakse dijeljenjem vlastitih iskustava, davanjem prijedloga i savjeta.

Zajednica učenja odvija se u 4 dvosatna susreta. Kotizacija za grupu 2.500,00 kn za grupu. Broj mjesta ograničen je na 15.

Preuzmite prijavni list

 

Edukacija za facilitatore WANDA metode

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima i učiteljima, a može se koristiti i u drugim timovima profesionalaca, studentskim grupama i ostalim grupama kolega koji zajednički uče, kao što su pomagači ili volonteri u vrtićima. WANDA istovremeno doprinosi osobnom profesionalnom razvoju ali i unapređenju kvalitete rada organizacija.

WANDA sastanci se, ukoliko želimo pozitivno djelovati na unapređenje odgojno-obrazovne prakse na razini cijele institucije, trebaju odvijati redovito, idealno jednom mjesečno i u stalnoj grupi odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su to postojeće Zajednice učenja.

Polazeći od principa jednakosti, Zajednica učenja u kojoj se primjenjuje WANDA metoda cijeneći iskustvo i kompetencije učitelja, vodi ka kritičkom promišljanju tijekom kojeg sudionici ponovno promišljaju o vlastitoj praksi, dekonstruiraju svoja znanja i vještine, ponovno na njih reflektiraju i tako razvijaju razinu vlastitog profesionalizma.

Tko može prisustvovati edukaciji?

Učitelji i stručni suradnici koji su završili edukaciju POU 'Korak po korak' – 'Zajednice učitelja koje uče' i u svojim ustanovama vode Zajednice učenja.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne edukacije u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata. Kotizacija iznosi 1.000,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Kurikulum usmjeren na dijete

 

Korak po korak za razrednu nastavu

Ova edukacija je svojevrstan'zaštitni znak 'Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' i gotovo je nezaobilazna za sve učitelje koji žele raditi prema principima usmjerenosti na dijete. Zahvaljujući stalnom praćenju recentne pedagoške teorije i prakse, sudionici je već niz godina procjenjuju visokokvalitetnom edukacijom u kojoj dobivaju niz ideja za promjene koje mogu unijeti u vlastitu praksu. Sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta pristupu usmjerenom na dijete i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja razrednog okruženja i upravljanja razredom, o suvremenom pristupu poučavanju matematike, čitanju i pisanju, integriranom poučavanju, praćenju i procjenjivanju učenika te partnerstvu s roditeljima.

Edukacija traje 36 sati, a provodi se tijekom šest dana. U kotizaciju koja iznosi 1.726,00 kn uključen je i priručnik 'Kurikulum za prvi razred osnovne škole: Stvaranje razreda usmjerenoga dijete'.

Preuzmite prijavni list

 

Korak po korak za predmetnu nastavu

Razvijanje djetetove samostalnosti, inicijative i odgovornosti za vlastito učenje, ciljevi su odgoja i obrazovanja tijekom cijelog školovanja. U ovoj edukaciji, koja obrađuje razvoj okruženja usmjerenog na učenika, praćenje i procjenjivanje, stvaranje učiteljskog tima i integrirano poučavanje, uspostavljanje partnerstva između obitelji i škole, vodi se računa o karakteristikama djece rane adolescentske dobi.

Edukacija traje 36 sata i obično se provodi tijekom pet dana.

Kotizacija iznosi 1.599,00 kn.

U kotizaciju je uključen priručnik 'Integrirano poučavanje'.

Preuzmite prijavni list

 

Planiranje školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje škole

Trodnevna edukacija 'Planiranje školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje škole' školskim timovima omogućava da na temelju analize vlastitog školskog kurikuluma, te određivanja potreba škole unaprijede proces kurikulumskog planiranja koje odražava potrebe djece koju poučavaju. U edukaciju treba biti uključen školski tim koji se sastoji od ravnatelja, stručne službe te barem jednog učitelja razredne i jednog učitelja predmetne nastave.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne radionice u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog sastanka u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 600,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Prethodna stranica: korak-u-praksi Sljedeća stranica: praksa-kvaliteta-izvrsnost Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. rujna 2021.
3.582.956 posjeta