REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak zalaže se za vrtiće usmjerene na dijete u kojima je djeci omogućeno aktivno sudjelovanje i samostalan izbor aktivnosti, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom. Humanistički, razvojno-primjeren i na dijete usmjeren pristup kojeg promoviramo, u skladu je s temeljnim ciljevima Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Za provedbu pristupa usmjerenog na dijete nužan je kontinuiran profesionalni razvoj odgajatelja, kao i mentorska podrška. Pučko otvoreno učilište Korak po korak provodi stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika kroz sljedeće programe:

Interkulturalizam i življenje različitosti

Metoda PERSONA DOLL za rad s djecom na uvažavanju različitosti
Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti
Živjeti različitosti

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju
Podrška poželjnom dječjem ponašanju
Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa
Procjena kao uvod u individualizirano planiranje
Korakovo individualizirano planiranje
Podrška izazovima roditeljstva u uvjetima inkluzije

Razvojno primjerena praksa

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi NOVO IZDANJE
Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi
Materijalno i socijalno okruženje u cilju poticanja razvoja djece rane dobi (0-3)
Promatranje, praćenje i dokumentiranje razvoja djece rane dobi (0-3)
Razvoj predčitačkih vještina, vještina predpisanja i predmatematičkih vještina

Kvaliteta i razvoj

Mentorska podrška u vrtiću
Uspješan dječji vrtić
Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete
Zajednice odgajatelja koji uče
Profesionalna zajednica učenja uz primjenu WANDA metode
Edukacija za facilitatore WANDA metode

Ako ste zainteresirani za neki od ovih programa, pošaljite nam ispunjeni prijavni list kako bismo znali da želite sudjelovati u edukaciji. O prvom terminu održavanja seminara u vašem gradu ili županiji bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Napomena: U slučaju da želite da edukaciju organiziramo u Vašoj ustanovi za grupu vaših odgojno-obrazovnih djelatnika, cijena grupe bazira se na minimumu od 20 sudionika, odnosno računa se kao 20 x cijena jedne kotizacije – moguće je uključivanje manjeg broja sudionika no navedena je minimalna cijena za održavanje edukacije u ustanovi naručitelja. Dodatna pogodnost je mogućnost uključivanja još 10 sudionika besplatno (30 sudionika je maksimalna veličina grupe).

 

Interkulturalizam i življenje različitosti

 

Metoda PERSONA DOLL za rad s djecom na uvažavanju različitosti

Metoda 'Persona Doll' poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjednijih za rad s djecom na poštivanju različitosti. 'Persona Doll' (Lutka-osoba) omogućuje djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminirajućim situacijama i doživljajima koje im 'ispriča' lutka, te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i za druge, jačati emocionalnu pismenost, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti identitet.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne radionice u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 920 kn ili 1330 kn ukoliko je u cijenu edukacije uključena lutka.

Preuzmite prijavni list

 

Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti

Ova edukacija odgajateljima pomaže u procjeni primjerenosti multikulturalnog materijala u vlastitom okruženju kako bi se izbjegao 'turistički' pristup različitim kulturama, te kako bi se primijenile nove strategije koje u djece potiču razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne radionice u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 920,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Živjeti različitosti

U svakodnevnom životu često zaboravljamo da naše reakcije i ponašanja vuku korijene iz našeg djetinjstva, porijekla, obitelji iz kojih dolazimo, naših iskustava. Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt. Polaznici će uvidjeti koji su faktori rizika povezani s interkulturalnim učenjem, kako se startne pozicije generacijski prenose, kako se razvijaju predrasude i stereotipi i kako ih prenosimo na djecu, što je opresija i kako je možemo prepoznati, kako možemo raditi na stvaranju grupnog identiteta te kako možemo graditi savezništvo u djelovanju za društvenu pravdu.

Edukacija traje 24 sata, a provodi se kroz dva dvodnevna modula.

Kotizacija iznosi 1.260,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Pravo na primjeren odgoj i obrazovanje

 

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Edukacija odgajateljima i stručnim suradnicima pruža okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije. Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: organiziran stručni tim, individualiziran odgojno-obrazovni plan i prilagodbe u vrtiću. Prilagodbe se odnose na materijalno i prostorno okruženje, kao i na način i oblike davanja uputa te poticanje suradničkog učenja. Pritom se vodi računa o unapređenju sveukupne kvalitete rada.

Edukacija traje 30 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Kotizacija iznosi 1.476 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Podrška poželjnom dječjem ponašanju

Kako 'izaći na kraj' s 'teškim' ponašanjem djeteta? Kako bolje razumjeti mehanizam djetetova ponašanja i modelirati svoje ponašanje i ponašanje okoline? Sudionici će proći kroz tri faze dekodacije i odgovora na djetetovo ponašanje: ponašanje kao dimenzija komunikacije djeteta, prikupljanje informacija i funkcionalna procjena, te plan podrške poželjnom ponašanju.

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanu od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa

Profesionalna je odgovornost svakog odgajatelja/ice da što bolje razumije svako dijete. Tijekom ove radionice sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada u skladu s dječjim razvojem.

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice koja traje 6 sati i jednog supervizijskog sastanka u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Procjena kao uvod u individualizirano planiranje

Rad u uvjetima inkluzije može biti izazov odgajateljima, stručnim timovima i roditeljima. Individualizirano planiranje važan je element kvalitete rada u uvjetima inkluzije. Stoga je važno da odgajatelji posjeduju znanja i kompetencije vezane za procjenu razvojnog statusa djeteta, kao preduvjet za prilagođavanje kurikuluma i ostalih postupaka za usmjeravanje razvoja djeteta. Cjelovita procjena elemenata u razvojnom procesu djeteta temelj je kvalitete individualiziranog planiranja. Tijekom ove edukacije sudionici će imati priliku uvježbavati primjenu različitih metoda procjene i pripremu obrazaca za primjenu istih u za to odgovarajućim situacijama, odnosno uzimajući u obzir prisutnost određenih teškoća kod djece, saznati kako rezultate procjene iskoristiti za određivanje preporuka za pedagoško planiranje tj. izradu individualnog odgojno-obrazovnog plana, a sve s ciljem stvaranja sustava podrške koji će odgovoriti na potrebe svih subjekata.

Napomena: Sadržaj ove edukacije ujedno i sadržaj sveobuhvatnije edukacije "Inkluzija djece s teškoćama u razvoju".

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Korakovo individualizirano planiranje

Rad u uvjetima inkluzije može biti izazov odgajateljima, stručnim timovima i roditeljima. Individualizirano planiranje važan je element kvalitete rada u uvjetima inkluzije. Razvijanje Individualiziranog odgojno-obrazovnog plana bitno utječe na stvaranje sustava podrške koji će odgovoriti na potrebe djeteta, osobito one koje su povezane s učenjem u razvojnom procesu djeteta. Sadržaj radionice osnažuje odgajatelje u usvajanju znanja i kompetencija vezanih za prepoznavanje razvojnih resursa kod djece te u definiranju ciljeva i prilagodbi koje razvojne resurse stavljaju u funkciju regulacije posebnih potreba. Edukaciju preporučujemo svima koji su prethodno pohađali edukaciju Procjena kao uvod u individualizirano planiranje.

Napomena: Sadržaj ove edukacije ujedno i sadržaj sveobuhvatnije edukacije "Inkluzija djece s teškoćama u razvoju".

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Podrška izazovima roditeljstva u uvjetima inkluzije

Pristup usmjeren na dijete nastao je na temelju uvjerenja da je obitelj djetetov prvi i primarni odgajatelj. Obitelji djece kojima je potrebna posebna podrška čitav su život odgovorne za svoju djecu. Jedna od najvažnijih stvari koje mogu napraviti odgajatelji i stručni suradnici jest pomoći takvim obiteljima vjerovati u mogućnost različitih načina pomoći i razvijati s njima partnerstvo koje će im svima pomoći da se suoče s izazovima koji se nalaze pred njima. Tijekom ove edukacije sudionici će dublje osvijestiti potrebe, izazove i prioritete roditelja djece s teškoćama u razvoju, razmotriti različite oblike suradnje, upoznati se s elementima partnerstva s roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Također, dobit će priliku razmjenjivati iskustva vezano za pripremanje i podršku roditelja kod uključivanja djeteta u vrtić.

Napomena: Sadržaj ove edukacije ujedno i sadržaj sveobuhvatnije edukacije "Inkluzija djece s teškoćama u razvoju".

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Razvojno primjerena praksa

 

Uvodni Korak po korak u radu s djecom rane dobi NOVO IZDANJE

Tijekom ove edukacije polaznici će, u okviru 4 veće tematske cjeline, a kroz niz interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.
U okviru tematske cjeline Holistički pristup dječjem razvoju, osvijestit će važnost perioda ranog djetinjstva za razvoj mozga te saznati kako odgajatelj može doprinijeti cjelokupnom dječjem razvoju, s naglaskom na socio-emocionalni i govorno-jezični razvoj te razvoj igre u okviru poticanja spoznajnog razvoja.
U okviru druge cjeline, Poticajno okruženje za razvoj i učenje, će osvijestiti važnost kontinuiranog osmišljavanja i prilagođavanja prostorno-materijalnog okruženja posebnostima i karakteristikama djece te će kritički analizirati obilježja materijalnog okruženja i vježbati kako oblikovati poticajno okruženje za djecu rane dobi. Isto tako, spoznat će važnost svakodnevnog boravka i igre na vanjskom prostoru za cjeloviti razvoj djece rane dobi te, suočiti se sa vlastitim frustracijama i strahovima koji su prisutni u radu s djecom rane dobi u situacijama preuzimanja rizika, prepoznati vlastitu toleranciju na rizik i načine upravljanja rizičnim situacijama.
Treća tematska cjelina, Praćenje i dokumentiranje razvoja djece rane dobi, sudionicima će omogućiti upoznavanje s načinima i tehnikama prikupljanja informacija o djeci, te vježbanje vještina promatranja i bilježenja ponašanja djece kako bi što uspješnije razumjeli njihovo viđenje svijeta, ali i koristili rezultate promatranja za planiranje razvojno-primjerenih aktivnosti.
Naposljetku, u okviru teme Izgradnja partnerskih odnosa s članovima obitelji i zajednicom, sudionici će upoznati strategije suradnje i zajedništva s roditeljima, osvijestiti ulogu očeva u ranom razvoju djeteta te promišljati o do sada neotkrivenim sustavima podrške u zajednici.

Edukacija traje 24 sata, a obično se provodi tijekom dva vikenda.

Kotizacija iznosi 1440,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi

Ova edukacija je svojevrstan brand Učilišta i gotovo je nezaobilazna za sve odgajatelje koji ulaze u profesiju, kao i za one koji žele osvježiti postavke razvojno-primjerenog pristupa. Sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta razvojno- primjerenog pristupa i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja okruženja za učenje djece, o važnosti igre, individualizaciji i načinima prilagodbe plana i programa, o načinima praćenja i bilježenja djetetova razvoja, kao i o strategijama uključivanja roditelja u svijet predškolskog odgoja.

Edukacija traje 36 sati, a obično se provodi tijekom tri vikenda.

Kotizacija iznosi 1500,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Materijalno i socijalno okruženje u cilju poticanja razvoja djece rane dobi (0-3)

Temeljno razumijevanje posebnih potreba djece jasličke dobi može pomoći odgajateljima da osiguraju fizički siguran prostor koji će im pomoći da se opuste i uspješno provedu cijeli dan u grupi. Ova edukacija pruža upravo saznanja o važnosti i načinu formiranja okruženja za učenje djece od 0-3 godine. te daje odgovor na pitanje kako treba razvijati fizičko okruženje u jaslicama koje podupire dječje odrastanje i pomaže svladavanje prelaza iz svijeta malih beba u svijet predškolaca. Tako će sudionici edukacije usvojiti nove pojmove, dopuniti ili utvrditi svoja znanja kroz razgovor i analizu ključnih pojmova, kroz razmjenu iskustava te planiranje koraka dalje u vlastitoj praksi.

Napomena: Sadržaj ove edukacije ujedno je i sadržaj sveobuhvatnije edukacije 'Uvodni korak po korak u radu s djecom rane dobi'.

Radionica traje 6 sati.

Kotizacija iznosi 360,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Promatranje, praćenje i dokumentiranje razvoja djece rane dobi (0-3)

Promatranje djece je najkorisnije oruđe odgajatelja koji vode brigu o djecu do 3. godine života. Budući da odgajatelji nastoje individualizirati brigu koju pružaju djeci u svom programu, moraju biti svjesni ne samo funkcioniranja grupe, već i toga kako funkcionira svako pojedino dijete. Program za malu djecu koji promiče razvoj svakog djeteta kao pojedinca mora se zasnivati na općenitom poznavanju djece općenito i na onome što odrasle osobe u programu znaju o specifičnoj djeci o kojoj u svojim jaslicama vode brigu. Kako promatrati i pratiti djecu od 0 –3 godine i dokumentirati opažano, možete saznati tijekom ove jednodnevne radionice.

Napomena: Sadržaj ove edukacije ujedno je i sadržaj sveobuhvatnije edukacije "Uvodni korak po korak u radu s djecom rane dobi"

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

Kotizacija iznosi 520 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Razvoj predčitačkih vještina, vještina predpisanja i predmatematičkih vještina

Sudionici će sudjelovanjem u ovoj edukaciji osvježiti znanja iz razvojne psihologije i metodike, s naglaskom na matematičkoj i ranoj pismenosti djece predškolske dobi, osvijestiti prirodnu povezanost predmatematičkih i predčitačkih vještina te upoznati niz strategija za njihovo poticanje njihovog razvoja te načine integriranja u druga sadržajna područja.Sadržaj ove edukacije ujedno je i sadržaj sveobuhvatnije edukacije "Uvodni korak po korak u radu s djecom rane dobi" pa napominjemo da nije potrebno prijavljivati se na obje edukacije.

Edukacija traje 12 sati, a provodi se tijekom jednog dvodnevnog susreta.

Kotizacija iznosi 720 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Kvaliteta i razvoj

 

Mentorska podrška vrtiću

Na poziv vrtića mentori Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' pružaju konkretnu podršku odgajateljima u planiranju unapređenja kvalitete rada. Rad se obično organizira u dvomjesečnim sastancima s odgajateljima i stručnim timom vrtića na kojima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju se primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada i prati se njihova implementacija. U radu se koristi instrument ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Broj susreta i godišnji plan rada dogovara se na temelju potreba određene ustanove. Mentorska podrška je namijenjena djelatnicima ustanove koji su završili Korak po korak seminar.

Preuzmite prijavni list

 

Uspješan dječji vrtić

Razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja, osnovni je cilj ove edukacije. Ona istodobno odgovara na pitanja kako voditi tim vrtića na putu kompleksne, osobne i profesionalne promjene, kako postavljati realne i konkretne ciljeve unapređenja rada i postati djelotvorniji, te kako izraditi akcijski razvojni plan za poboljšanje djelotvornosti vrtića.

Neophodno je da se u tim koji sudjeluje u edukaciji uključe ravnatelj, stručni suradnici i 4-6 odgajatelja. Edukacija traje 22 sata i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 1.250,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Uspješno mentoriranje u pristupu usmjerenom na dijete

Uspješni odgojno-obrazovni sustavi i sami vrtići prepoznali su mentorstvo kao neophodnu podršku odgajateljima u unapređenju kvalitete rada. Seminar je namijenjen odgajateljima,stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele praktično usvojiti mentorske vještine, ali i nove teorijske spoznaje o djelovanju mentorskog procesa kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.

Snažno preporučujemo narudžbu priručnika "Teorija u praksi" i "Koraci prema kvalitetnoj praksi" koji osim što olakšavaju praćenje sadržaja edukacije, predstavljaju vrlo koristan resurs u Vašem budućem radu. Priručnike možete pronaći ovdje.

Edukacija traje 22 sata i sastoji se od trodnevnog seminara i jednog supervizijskog sastanka.

Kotizacija iznosi 1.100,00 kn.

Preuzmite prijavni list

 

Zajednice odgajatelja koji uče

Što su zajednice odgajatelja koji uče? - Jednomjesečni sastanci odgajatelja unutar jednog vrtića koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete poučavanja. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti rada, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada. Od čega se sastoji edukacija i podrška voditeljima zajednicama? Četverodnevni seminar - tijekom kojeg će budući voditelji Zajednica naučiti kako u svojim vrtićima transformirati aktive odgajatelja u zajednicu odgajatelja koji uče. Supervizijski sastanak voditelja 'zajednica odgajatelja koji uče' - na kojem će voditelji razmijeniti iskustva u vođenju zajednica, dobiti pomoć i dodatne resurse od mentora koji će im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze. Što se očekuje od budućih voditelja? Od voditelja se očekuje da u svojim vrtićima ispitaju interes među odgajateljima za sudjelovanje u ovakvoj vrsti stručnog usavršavanja, da budu voditelji Zajednice odgajatelja koji uče u svojim vrtićima i da jednom mjesečno tijekom pedagoške godine organiziraju i vode sastanke Zajednice u trajanju od 60 min.

Edukacija traje 28 sata i sastoji se od četverodnevnog seminara u trajanju od 24 sata i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata. U kotizaciju, koja iznosi 1.776,00 kn , uključeni su i priručnici "Teorija u praksi" i "Koraci prema kvalitetnoj praksi" koji sadrži i DVD.

Preuzmite prijavni list

 

Profesionalna zajednica učenja uz primjenu WANDA metode

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima. WANDA metoda pomaže bolje razumjeti problemsku situaciju. Sama metoda odnosi se na propitivanje odgajateljske prakse u grupnom okruženju što, potaknuto refleksijom, dovodi do pozitivnih promjena. Konačni cilj je da sudionici WANDA sastanka profesionalno razviju sebe i svoju praksu.

Za razumijevanje situacije presudno je uživljavanje u tu situaciju iz različitih perspektiva čime se stvara novi uvid u tu problemsku situaciju i dolazi, kao grupa ili individualno, do fascinantnih, različitih, novih rješenja.Razmišljajući o različitim perspektivama onih koji su uključeni u problemsku situaciju, sudionici grupe imaju priliku izazovne situacije iz vlastite prakse razumjeti na nove načine

Za vrijeme svakog sastanka, ta grupa raspravlja o njima jednoj značajnoj situaciji – o slučaju. Svi sudionici sastanka izlažu aktualne problemske situacije iz vlastite prakse od kojih se izabire jedna koja je značajna za sve sudionike i iz koje svi mogu učiti.

Gdje se organiziraju WANDA sastanci?

Wanda sastanci organiziraju se unutar vaših vrtića i s odgojno-obrazovnim djelatnicima jednog vrtića, a facilitiraju ih WANDA facilitatori Pučkog otvorenog učilišta Korak po Korak.

Koliko često se organiziraju WANDA sastanci?

Jednom mjesečno. Jednom kada postanete član/icaovakve grupe,očekujemo da ćete dolaziti na sastanke i svojim sudjelovanjem pomoći i svojim kolegama/kolegicama u unapređenju njihove prakse dijeljenjem vlastitih iskustava, davanjem prijedloga i savjeta.

Zajednica učenja odvija se u 4 dvosatna susreta. Kotizacija za grupu 2.500,00 kn za grupu. Broj mjesta ograničen je na 15.

Preuzmite prijavni list

 

Edukacija za facilitatore WANDA metode

WANDA je grupna metoda međusobne profesionalne podrške među odgajateljima i učiteljima, a može se koristiti i u drugim timovima profesionalaca, studentskim grupama i ostalim grupama kolega koji zajednički uče, kao što su pomagači ili volonteri u vrtićima. WANDA istovremeno doprinosi osobnom profesionalnom razvoju ali i unapređenju kvalitete rada organizacija (vrtića).

WANDA sastanci se, ukoliko želimo pozitivno djelovati na unaprjeđenje odgojno-obrazovne prakse na razini cijele institucije, trebaju odvijati redovito, idealno jednom mjesečno i u stalnoj grupi odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su to postojeće Zajednice učenja.

Polazeći od principa jednakosti, zajednica učenja u kojoj se primjenjuje WANDA metoda cijeneći iskustvo i kompetencije odgajatelja, vodi ka kritičkom promišljanju tijekom kojeg sudionici ponovno promišljaju o vlastitoj praksi, dekonstruiraju svoja znanja i vještine, ponovno na njih reflektiraju i tako razvijaju razinu vlastitog profesionalizma.

Tko može prisustvovati edukaciji?

Odgajatelji i stručni suradnici koji su završili edukaciju POU Korak po korak Zajednice odgajatelja koje uče i u svojim ustanovama vode Zajednice učenja.

Edukacija traje 16 sati i sastoji se od dvodnevne edukacije u trajanju od 12 sati i jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata. Kotizacija iznosi 1.000,00 kn po osobi.

Preuzmite prijavni list

 

Prethodna stranica: o-nama Sljedeća stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

24. rujna 2021.
3.583.028 posjeta