REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Ovdje možete pronaći sve priručnike i brošure usko vezane uz odgojno-obrazovnu praksu, a koje smo odlučili ponuditi na besplatno korištenje svim odgajateljima/cama i učiteljima/cama.

Priručnici koji se nalaze ovdje su izdani u biblioteci Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak" (školski i vrtićki priručnici), ali su rasprodani, te smo ih zato odlučili digitalizirati i objaviti ih u on-line formatu.

Brošure su djelomično izdane pod pokroviteljstvom Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak", a djelomično pod pokroviteljstvom naše Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska.

Niže se nalazi popis dostupnih priručnika i brošura, a pritiskom na poveznicu uz svaku publikaciju, doći ćete do kratkog opisa iste te poveznice na kojoj je možete besplatno preuzeti.

Besplatni priručnici

Priručnik "Kladim se da možeš"
Priručnik "Kurikulum za inkluziju"
Priručnik "Kurikulum za jaslice"
Priručnik "Kurikulum za vrtiće"

Besplatne brošure

Brošura "Vidiš li me?"
Brošura "Što siromaštvo čini djeci?"
Brošura "Čuješ li me?"
Brošura "Tko sam ja? - pitanje grupnog i osobnog identiteta"
Brošura "Vrtić za sve - gradimo zajednicu koja omogućuje jednake šanse za svako dijete"
Brošura "Kutak za roditelje - zašto i kako graditi partnerstvo s obiteljima?"
Brošura: SJEME PROMJENE: Podržavanje socio-emocionalne dobrobiti djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju metodom grupne refleksije
Brošura "Zajedno za lakši prijelaz"

 

Kladim se da možeš....

Psihološki aspekti početnog poučavanja matematike, Vesna Vlahović-Štetić i Vlasta Vizek Vidović

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Kladim se da mozes.pdf (4,87 MB)

Iz recenzija:

Tekst je neobično koristan, za naše podneblje pravo osvježenje kao približavanje psihološke teorije i nastavne prakse u matematici – dakle području koje je pravi bauk i za učenje i za poučavanje. Sve su opisane aktivnosti vrlo instruktivne za nastavnike, jer pokazuju kako je moguće postupno stvaranje matematičkih pojmova baratanjem konkretnim materijalom i zornim predočivanjem postignutih odnosa. U teoretskom se dijelu iznose rezultati najnovijih i najsuvremenijih spoznaja u kognitivnoj psihologiji. Ovaj tekst valja pozdraviti kao ozbiljan prodor u uspostavljanje veze između psihološke teorije i nastavne prakse i kao konkretan pokušaj temeljenja nastave matematike na znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta što je prvi zahtjev razvojno primjerenog kurikuluma i konstruktivističkog pristupa poučavanju.

Prof. Dr. Sc. Mira Čudina Obradović

Posebno su istaknuti i obrazloženi psihološki činitelji koji utječu na uspješno učenje matematike te je navedeno kako se sve može pomoći djeci da postignu bolje razumijevanje matematičkih radnji. Dakako, s pravom se naglašava kako je osnovni izvor poteškoća koje se javljaju u učenju matematike nerazumijevanje onoga što se radi, a ono je najčešće posljedica nejasnoća što se javljaju u komunikaciji između djece i poučavatelja, te brzine kojom se želi svladati određeno gradivo.

Prof. Dr. Sc. Mirko Polonijo

 

Kurikulum za inkluziju

Razvojno-primjereni program za rad s djecom s posebnim potrebama, Ellen R. Daniels & Kay Stafford

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Kurikulum za inkluziju.pdf (15,59 MB)

Priručnik daje informacije odgajateljima i učiteljima u vrtićima i školama za pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama. Razvoj inkluzivnih grupa je zanimljiv i predškolskim timovima, odgajateljicama i učiteljicama te roditeljima, jer im neposredno omogućuje uviđati djetetov napredak. Integrirane grupe predstavljaju područje koje bi moralo zahvatiti cjelovitu preobrazbu sustava odgoja i obrazovanja. Taj proces zahtijeva opsežnu predanost svih pripadnika odgojno-obrazovnog sustava, od ravnatelja do domara te pogotovo roditelja i obitelji. U priručniku su predstavljena praktična iskustva, koja su posljedica uspješnih iskustava uvođenja inkluzivnih grupa s tipičnom djecom i djecom s posebnim potrebama. Objašnjena su teorijska i praktična saznanja i savjeti za oblikovanje inkluzivnih grupa.

 

Kurikulum za jaslice

Razvojno-primjereni program za rad s djecom od 0 do 3 godine, Eleanor Stokes Szanton

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Kurikulum_za_jaslice.pdf (14,82 MB)

Polazeći od teorijskih polazišta Programa Korak po korak, ovaj priručnik nudi odgajateljima praktične savjete koje mogu primijeniti u radu s dojenčadi i djecom jasličke dobi. Kurikulum se bavi emocionalnim, društvenim, spoznajnim, jezičnim i tjelesnim razvojem djece te dobi pa odgajateljima pomaže da prepoznaju i odgovore na temperament i interese svakog djeteta, da stvore sigurno, zdravo i poticajno okruženje te da zajedno s obiteljima i drugim stručnjacima osiguraju kvalitetu programa.

 

Kurikulum za vrtiće

Razvojno-primjereni program za djecu od 3 do 6 godina, Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh

Priručnik je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu

Ovaj priručnik odgajateljima predškolske djece nudi pomoć u svakodnevnom radu. Polazeći od osnovnih postavki Programa Korak po korak, daje odgovore na pitanja iz suvremene prakse kao što su: Koje su odrednice humanističko-razvojnog pristupa? Što je pristup usmjeren na dijete? Kako individualizirati proces poučavanja? Kako pratiti, promatrati i bilježiti dječji razvoj? Kako surađivati s roditeljima na dobrobit djece? Ovaj priručnik nije samo praktičan savjetnik odgajateljima u neposrednom radu s djecom, nego i vrlo poticajno i korisno štivo za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa.

 

"Vidiš li me?"

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Vidis li me.pdf (1,94 MB)

Romska djeca u Hrvatskoj odrastaju u okruženju u kojem se uz njihov identitet, jezik kojim govore, i uz činjenicu da često žive u siromašnim obiteljima, veže niz stereotipa i predrasuda. Te stereotipe i predrasude, bilo da su ih usvojili kod kuće, u lokalnoj zajednici u kojoj žive, a ponekad i u odgojno-obrazovnim institucijama, usvajaju i njihovi kolege i kolegice u razredima. Sve to, uz niz drugih nepovoljnih okolnosti, negativno utječe na odgojnoobrazovna postignuća romske djece pa je uvođenje multikulturalnog obrazovanja i obrazovanja za društvenu pravdu u tim razredima neophodno.

Međutim, u svim razredima u kojima djeca uočavaju međusobne razlike, a to je sigurno u svakom razredu u Republici Hrvatskoj, isto je tako neophodno poticati razvoj pozitivnih osjećaja u odnosu na vlastite višestruke identitete te međusobno poštivanje različitosti. Ovaj priručnik svim učiteljima i učiteljicama daje i neke odgovore kako to učiniti u vlastitom razredu.

U ovom priručniku učiteljice i učitelji imat će priliku propitati vlastitu osjetljivost za probleme s kojima se tijekom osnovnoškolskog obrazovanja susreću ona djeca i obitelji koji se ističu po svojoj različitosti. Učitelji će imati priliku kritički propitati promoviraju li možda i oni u svojim institucijama umjesto različitosti jednoličnost i asimilaciju bez obzira na potrebe svakog djeteta. Također, razmatraju se različite ideje za primjenu materijala i strategija koje će u učionici odražavati različitost koja postoji u razredu, lokalnoj zajednici i svijetu u kojem djeca žive.

Vodič za primjenu multikulturalnog obrazovanja u osnovnim školama "Vidiš li me?" razvijen je u suradnji POU Korak po korak i UNDP-a u sklopu projekta "Platforma za uključivanje Roma u Međimurskoj županiji", na temelju iskustava dvadeset i osmero odgojno-obrazovnih djelatnika osnovne škole Kuršanec koji su kroz spomenuti projekt bili uključeni u edukaciju o obrazovanju za društvenu pravdu.

 

"Što siromaštvo čini djeci?"

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Sto siromastvo cini djeci.pdf (1,92 MB)

REYN-Hrvatska predstavlja brošuru namijenjenu djelatnicima u području odgoja i obrazovanja, točnije rečeno svim odraslima koji rade s djecom i za djecu.

Istraživanje UNICEF-a, čiji su prvi nalazi objavljeni krajem prošle godine, pokazuju da je u 2012.-toj 20,5% djece predškolske dobi u Hrvatskoj živjelo ispod praga relativnog siromaštva. Siromaštvo, koje je odgovornost čitavog društva, i posljedica sistema tržišnog i društvenog funkcioniranja te neravnomjerne raspodjele dobara, u ranoj dječjoj dobi često ostavlja trajne i neizbrisive posljedice na zdravlje, obrazovanje i sveukupan razvoj djeteta. Život i svakodnevica djeteta nije odvojena od obiteljskog i društvenog konteksta u kojemu ono raste. Dio borbe protiv siromaštva je i ublažavanje razornih posljedica koje ono ima po razvoj i dobrobit djeteta, u čemu važnu ulogu ima i odgoj i obrazovanje - i na razini institucija, i na razini pojedinaca.

Kako se posljedice siromaštva odražavaju u školskoj svakodnevici djeteta, i kakve konkretne korake možemo poduzeti kako bismo te posljedice ublažili? Neke od mogućih odgovora pronađite u brošuri "Što siromaštvo čini djeci?" koja je dio naše zagovaračke kampanje 'Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?'.

Pozivamo Vas da besplatno preuzmete brošuru putem ovog linka te da je podijelite sa svojim suradnicima i suradnicama te sa svima onima kojih se ova tema tiče...

 

"Čuješ li me?"

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Cujes li me.pdf (2,99 MB)

Jeste li ikada bili u situaciji da poučavate dijete kojemu hrvatski nije prvi jezik, iako je ono možda rođeno i odraslo u Hrvatskoj? Možda ste bili u situaciji u kojoj više djece, veći dio razredne skupine ili čak čitava skupina ne govori hrvatski jezik, a pritom se od svakog djeteta očekuje da svlada gradivo na hrvatskom, da postupa prema uputama koje mu dajete te da polaže testove jednako kao i djeca kojoj je hrvatski prvi jezik.Na koje načine možemo podržati dijete kojemu hrvatski nije prvi jezik i primjereno ga poučavati, imajući pritom visoka očekivanja od njega? U brošuri koja je dio REYN-ove kampanje "Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?" donosimo Vam informacije o poznavanju jezika s aspekta razvoja djeteta, o jezicima koje govore djeca Romi u Hrvatskoj - u prvom redu o romskom (Romani chib) i bajaškom, o nekim zabludama koje imamo vezanim uz očekivanja i obrazovne ciljeve za djecu kojoj hrvatski nije prvi jezik, kao i savjete koji će Vam koristiti u praksi - kako primjereno podučavati dijete različita predmetna područja na hrvatskom jeziku tako da u isto vrijeme usvaja i hrvatski jezik te kako pokazati djetetu da doista cijenite njegov jezik, kulturu i identitet. Izdavanje brošure podržala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

"Tko sam ja? - pitanje grupnog i osobnog identiteta"

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Tko sam ja.pdf (3,83 MB)

Razvoj pozitivnog osjećaja identiteta ključan je za razvoj samopoštovanja i samopouzdanja.

Djeca koja se osjećaju vrijednom i sposobnom zbog onoga što jesu, vjerojatnije će u životu biti optimistična i razvijati sve svoje potencijale te postizati visoke rezultate u školi. Pozitivan osjećaj identiteta također pomaže djeci da budu otvorena za ljude iz drugih sredina jer je manje vjerojatno da će se bojati razlika ili se loše odnositi prema drugoj djeci samo kako bi se sama bolje osjećala.

Ova brošura će vam omogućiti da se upoznate s pojmovima osobnog i grupnog identiteta, osvijestite važnost podržavanja i razvijanja djetetove pozitivne slike o sebi, razumijete važnost vidljivosti dječjeg identiteta u vrtićkom i školskom okruženju, te posljedice negiranja dječjeg identiteta.

 

"Vrtić za sve - gradimo zajednicu koja omogućuje jednake šanse za svako dijete"

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Vrtic za sve.pdf (2,82 MB)

Za mnogu djecu polazak u vrtić je prvo iskustvo u strukturiranom okruženju s odraslim osobama i drugom djecom. To je prilika da razviju vještine koje će im biti temelj za učenje u osnovnoj školi. Stoga je uključivanje djece Roma u predškolske programe jedna od mjera koja može značajno utjecati na smanjenje nejednakih šansi u daljnjem obrazovanju.

Koji su najvažniji razlozi zbog kojih djecu Rome treba uključiti u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koje su najčešće prepreke, te što nam je po tom pitanju činiti, je li pristup dovoljan ili je potrebno postići i kvalitetu, te na koji način, možete pronaći u ovoj brošuri namijenjenoj predškolskim djelatnicima i jedinicama lokalne samouprave.

 

"Kutak za roditelje - zašto i kako graditi partnerstvo s obiteljima?"

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Kutak za roditelje.pdf (2,58 MB)

Roditelji, obitelji i kućno okruženje najutjecajnije su snage u oblikovanju dječjeg razvoja. Snažno partnerstvo između odgojno-obrazovnih ustanova i obitelji važno je za dječji razvoj i učenje.

Na koji način ostvariti partnerstvo s roditeljima iz manjinskih zajednica, što mogu učiniti učitelji, a što škola kako bi unaprijedili suradnju s roditeljima i omogućila im da organizirano, smisleno i dosljedno sudjeluju u donošenju odluka koje se tiču njihove djece, možete pronaći u brošuri 'KUTAK ZA RODITELJE – zašto i kako graditi partnerstvo s obiteljima?'.

 

SJEME PROMJENE: Podržavanje socio-emocionalne dobrobiti djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju metodom grupne refleksije

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

SEED Guidelines Summary Croatian.pdf (2,58 MB)

 

Zajedno za lakši prijelaz (engl. 'Transition is our Mission - TIM')

Brošuru je moguće BESPLATNO preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Čime je popločan put na prijelazu djece iz vrtića u školu? (2,18 MB)

Prethodna stranica: e-slikovnice Sljedeća stranica: casopis-quotdijete-vrtic-obiteljquot Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. rujna 2021.
3.582.942 posjeta