REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

PRAKSA-KVALITETA-IZVRSNOST je inicijativa za unapređenje kvalitete poučavanja koja se temelji na:

• Metodologiji Korak po korak
• ISSA Pedagoškim standardima
• Mentorskom pristupu profesionalnom razvoju

Metodologija poučavanja usmjerena na dijete, pedagoški standardi i mentorski pristup profesionalnom razvoju jamče uspostavu kulture kvalitete u predškolskom odgojno-obrazovnom sustavu kroz kontinuirano zalaganje za poboljšanje kvalitete rada s djecom predškolske dobi.

ISSA

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse

International Step by Step Association (ISSA) izradila je ISSA-inu definiciju kvalitetne pedagoške prakse u kojoj su opisana osnovna znanja, vještine, stavovi i metode poučavanja koji su u skladu s filozofijom i principima metodologije usmjerene na dijete. Povezani su s metodologijom Korak po korak, ali obuhvaćaju i sve razvojno-primjerene pristupe u odgoju i obrazovanju koji u centar stavljaju dijete i njegove individualne potrebe. ISSA-inda defincija kvalitetne pedagoške prakse predstavlja smjernice za odgajatelje koji u svojim grupama žele postići kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu. Odnose se na sedam glavnih područja procjene: Interakcije, Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti, Strategije poučavanja, Okruženje za učenje, Obitelj i zajednica, praćenje, procjenjivanje i planiranje i Profesionalni razvoj.

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse se primjenjuje za:

• samoevaluaciju
• planiranje unapređenja kvalitete rada
• vanjsku evaluaciju

Za pravilnu i kompetentnu primjenu ISSA-ine definicije kvalitetne pedagoške prakse možete se uključiti u edukaciju i koristiti priručnike:

• Napredne Korak po korak radionice za vrtiće
• Teorija u praksi – Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja
• Koraci prema kvalitetnoj praksi – Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja
• Edukacija za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete
• Priručnik za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete

Preuzmite ISSA-inu definiciju kvalitetne pedagoške prakse →

ISSA certifikat izvrsnosti

Odgajatelji u Hrvatskoj po prvi put imaju mogućnost dobivanja međunarodnog priznanja za kvalitetu svoga rada - ISSA Certifikata izvrsnosti, kojeg dodjeljuje International Step by Step association (ISSA). Pučko otvoreno učilište Korak po korak akreditirano je za provođenje postupka certificiranja u Hrvatskoj. Procjenu kvalitete rada odgajatelja vrše certifikatori koji su završili ISSA-inu edukaciju za certifikatore. ISSA redovito provjerava pouzdanost certifikatora.

Certifikatorice za Hrvatsku su: Sanja Brajković- nacionalna koordinatorica za certificiranje, Helena Burić, Mirjana Bakotić, Jadranka Jovanović i Vesna Marjanović

U Vodiču za certificiranje opisan je proces dobivanja ISSA Certifikata izvrsnosti.

Preuzmite Vodič za certificiranje →

Sustav mentorske podrške

Jedan od ključnih elemenata na kojemu leži praćenje, vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada je sustav mentorstva. Mentorstvo obično podrazumijeva pružanje odgovarajuće individualne podrške studentima učiteljskih fakulteta koji dolaze na praksu te odgajateljima - početnicima kojima je potrebno postupno uvođenje u profesiju. No, koncepti refleksivne prakse i supervizije mentore stavljaju u središte sustava pružanja međusobne podrške među sustručnjacima.

Sustav mentorske podrške koji razvijamo temelji se na:

• jakim stranama mentoriranog odgajatelja kao ishodištu dijaloga o kvaliteti
• utemeljenosti u modelima učenja odraslih
• poticanju unapređenja odgojno-obrazovnog rada kroz jasno određene faze vođene
   refleksije
• odnosu između mentora i mentoriranog odgajatelja utemeljenom na partnerstvu,
   međusobnom povjerenju, pozitivnoj povratnoj informaciji i otvorenom dijalogu.

Više o Edukaciji za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete →
Više o Priručniku za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete →

Prethodna stranica: seminari Sljedeća stranica: casopis-dijete-vrtic-obitelj Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. rujna 2021.
3.583.001 posjeta