REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

PRAKSA-KVALITETA-IZVRSNOST je inicijativa za unapređenje kvalitete poučavanja koja se temelji na:

• Metodologiji Korak po korak
• ISSA Pedagoškim standardima
• Mentorskom pristupu profesionalnom razvoju

Metodologija poučavanja usmjerena na dijete, pedagoški standardi i mentorski pristup profesionalnom razvoju jamče uspostavu kulture kvalitete u predškolskom odgojno-obrazovnom sustavu kroz kontinuirano zalaganje za poboljšanje kvalitete rada s djecom predškolske dobi.

ISSA

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse

International Step by Step Association (ISSA) izradila je ISSA-inu definiciju kvalitetne pedagoške prakse u kojoj su opisana osnovna znanja, vještine, stavovi i metode poučavanja koji su u skladu s filozofijom i principima metodologije usmjerene na dijete. Povezani su s metodologijom Korak po korak, ali obuhvaćaju i sve razvojno-primjerene pristupe u odgoju i obrazovanju koji u centar stavljaju dijete i njegove individualne potrebe. ISSA-inda defincija kvalitetne pedagoške prakse predstavlja smjernice za odgajatelje koji u svojim grupama žele postići kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu. Odnose se na sedam glavnih područja procjene: Interakcije, Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti, Strategije poučavanja, Okruženje za učenje, Obitelj i zajednica, praćenje, procjenjivanje i planiranje i Profesionalni razvoj.

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse se primjenjuje za:

• samoevaluaciju
• planiranje unapređenja kvalitete rada
• vanjsku evaluaciju

Za pravilnu i kompetentnu primjenu ISSA-ine definicije kvalitetne pedagoške prakse možete se uključiti u edukaciju i koristiti priručnike:

• Napredne Korak po korak radionice za vrtiće
• Teorija u praksi – Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja
• Koraci prema kvalitetnoj praksi – Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja
• Edukacija za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete
• Priručnik za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete

Preuzmite ISSA-inu definiciju kvalitetne pedagoške prakse →

ISSA certifikat izvrsnosti

Odgajatelji u Hrvatskoj po prvi put imaju mogućnost dobivanja međunarodnog priznanja za kvalitetu svoga rada - ISSA Certifikata izvrsnosti, kojeg dodjeljuje International Step by Step association (ISSA). Pučko otvoreno učilište Korak po korak akreditirano je za provođenje postupka certificiranja u Hrvatskoj. Procjenu kvalitete rada odgajatelja vrše certifikatori koji su završili ISSA-inu edukaciju za certifikatore. ISSA redovito provjerava pouzdanost certifikatora.

Certifikatorice za Hrvatsku su: Sanja Brajković- nacionalna koordinatorica za certificiranje, Helena Burić, Mirjana Bakotić, Jadranka Jovanović i Vesna Marjanović

U Vodiču za certificiranje opisan je proces dobivanja ISSA Certifikata izvrsnosti.

Preuzmite Vodič za certificiranje →

Sustav mentorske podrške

Jedan od ključnih elemenata na kojemu leži praćenje, vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada je sustav mentorstva. Mentorstvo obično podrazumijeva pružanje odgovarajuće individualne podrške studentima učiteljskih fakulteta koji dolaze na praksu te odgajateljima - početnicima kojima je potrebno postupno uvođenje u profesiju. No, koncepti refleksivne prakse i supervizije mentore stavljaju u središte sustava pružanja međusobne podrške među sustručnjacima.

Sustav mentorske podrške koji razvijamo temelji se na:

• jakim stranama mentoriranog odgajatelja kao ishodištu dijaloga o kvaliteti
• utemeljenosti u modelima učenja odraslih
• poticanju unapređenja odgojno-obrazovnog rada kroz jasno određene faze vođene
   refleksije
• odnosu između mentora i mentoriranog odgajatelja utemeljenom na partnerstvu,
   međusobnom povjerenju, pozitivnoj povratnoj informaciji i otvorenom dijalogu.

Više o Edukaciji za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete →
Više o Priručniku za mentore - Uspješno mentoriranje odgajatelja u pristupu usmjerenom na dijete →

Prethodna stranica: seminari Sljedeća stranica: casopis-dijete-vrtic-obitelj Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Edukacija za voditelje Zajednica učenja
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Edukacija za voditelje Zajednica učenja
raspored radionica
prijavni list

newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. veljače 2020.
3.226.436 posjeta