REYN-Hrvatska

REYN-Hrvatska

PRAKSA-KVALITETA-IZVRSNOST je inicijativa za unapređenje kvalitete poučavanja koja se temelji na:

• Metodologiji Korak po korak
• ISSA Pedagoškim standardima
• Mentorskom pristupu profesionalnom razvoju

Metodologija poučavanja usmjerena na dijete, pedagoški standardi i mentorski pristup profesionalnom razvoju jamče uspostavu kulture kvalitete kroz kontinuirano zalaganje za poboljšanje kvalitete poučavanja.

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse

U ISSA-inom (International Step by Step Association) dokumentu Kompetentni učitelji 21. stoljeća: Definicija kvalitetne pedagoške prakse opisana su osnovna znanja, vještine, stavovi i metode poučavanja koji su u skladu s filozofijom i principima metodologije usmjerene na dijete. Povezani su s metodologijom Korak po korak, ali obuhvaćaju i sve razvojno-primjerene pristupe u odgoju i obrazovanju koji u centar stavljaju dijete i njegove individualne potrebe. ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse predstavlja smjernice za učitelje razredne nastave koji u svojim razredima žele postići kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu. Odnosi se na sedam glavnih područja rada: Interakcije; Obitelj i zajednica; Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti; Praćenje, procjenjivanje i planiranje; Strategije poučavanja; Okruženje za učenje; Profesionalni razvoj.

Preuzmite ISSA Pedagoške standarde: 1,6 MB

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse primjenjuje se za:

• samoevaluaciju
• planiranje unapređenja kvalitete rada
• vanjsku evaluaciju

Za pravilnu i kompetentnu primjenu ISSA Pedagoških standarda možete se uključiti u edukaciju i koristiti priručnike:

• Edukacija za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških
   standarda
• Edukacija za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na
   dijete
• Priručnik za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

ISSA certifikat izvrsnosti

Učitelji razredne nastave u Hrvatskoj imaju mogućnost dobivanja međunarodnog priznanja za kvalitetu svoga rada - ISSA Certifikat, kojeg dodjeljuje International Step by Step association (ISSA). Pučko otvoreno učilište Korak po korak akreditirano je za provođenje postupka certificiranja u Hrvatskoj. Procjenu kvalitete rada učitelja vrše certifikatori koji su završili ISSA-inu edukaciju za certifikatore. ISSA redovito provjerava pouzdanost certifikatora.

Certifikatorice za Hrvatsku su: Sanja Brajković - nacionalna koordinatorica za certificiranje, Helena Burić, Mirjana Bakotić, Jadranka Jovanović i Vesna Marjanović.

U Vodiču za certificiranje opisan je proces dobivanja ISSA Certifikata izvrsnosti.
Preuzmite Vodič za certificiranje: 470 KB

Sustav mentorske podrške

Jedan od ključnih elemenata na kojemu leži praćenje, vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada je sustav mentorstva. Mentorstvo obično podrazumijeva pružanje odgovarajuće individualne podrške studentima učiteljskih i nastavničkih fakulteta koji dolaze na školsku praksu te učiteljima-početnicima kojima je potrebno postupno uvođenje u profesiju. No, koncepti refleksivne prakse i supervizije mentore stavljaju u središte sustava pružanja međusobne podrške među sustručnjacima.

Sustav mentorske podrške koji razvijamo temelji se na:

• jakim stranama mentoriranog učitelja kao ishodištu dijaloga o kvaliteti
• utemeljenosti u modelima učenja odraslih
• poticanju unapređenja odgojno-obrazovnog rada kroz jasno određene faze vođene
   refleksije
• odnosu između mentora i mentoriranog učitelja utemeljenom na partnerstvu,
   međusobnom povjerenju, pozitivnoj povratnoj informaciji i otvorenom dijalogu.

Više o Edukaciji za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških standarda
Više o Priručniku za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških standarda

Više o Edukaciji za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete
Više o Priručniku za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

Prethodna stranica: prirucnici Sljedeća stranica: korak-u-praksi Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Slavonski Brod, 29.3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Rijeka, 27.3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Rijeka, 27.3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 25.3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 25.3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Split, 21.-22.4., 5.,6.,19.-20.5.2017. - 'Korak prema kvalitetnoj praksi'
raspored radionica
prijavni list
Split, 31.3.2017. - Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa
raspored radionica
prijavni list
Slavonski Brod, 29.3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Pirovac, 30. 3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Pirovac, 30. 3.2017. - Uvodna radionica 'Kreativni ples'
raspored radionica
prijavni list
Vukovar, 4.3.2017. - Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja
raspored radionica
prijavni list

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. ožujka 2017.
2.488.570 posjeta