REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

PRAKSA-KVALITETA-IZVRSNOST je inicijativa za unapređenje kvalitete poučavanja koja se temelji na:

• Metodologiji Korak po korak
• ISSA Pedagoškim standardima
• Mentorskom pristupu profesionalnom razvoju

Metodologija poučavanja usmjerena na dijete, pedagoški standardi i mentorski pristup profesionalnom razvoju jamče uspostavu kulture kvalitete kroz kontinuirano zalaganje za poboljšanje kvalitete poučavanja.

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse

U ISSA-inom (International Step by Step Association) dokumentu Kompetentni učitelji 21. stoljeća: Definicija kvalitetne pedagoške prakse opisana su osnovna znanja, vještine, stavovi i metode poučavanja koji su u skladu s filozofijom i principima metodologije usmjerene na dijete. Povezani su s metodologijom Korak po korak, ali obuhvaćaju i sve razvojno-primjerene pristupe u odgoju i obrazovanju koji u centar stavljaju dijete i njegove individualne potrebe. ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse predstavlja smjernice za učitelje razredne nastave koji u svojim razredima žele postići kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu. Odnosi se na sedam glavnih područja rada: Interakcije; Obitelj i zajednica; Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti; Praćenje, procjenjivanje i planiranje; Strategije poučavanja; Okruženje za učenje; Profesionalni razvoj.

Preuzmite ISSA Pedagoške standarde: 1,6 MB

ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse primjenjuje se za:

• samoevaluaciju
• planiranje unapređenja kvalitete rada
• vanjsku evaluaciju

Za pravilnu i kompetentnu primjenu ISSA Pedagoških standarda možete se uključiti u edukaciju i koristiti priručnike:

• Edukacija za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških
   standarda
• Edukacija za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na
   dijete
• Priručnik za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

ISSA certifikat izvrsnosti

Učitelji razredne nastave u Hrvatskoj imaju mogućnost dobivanja međunarodnog priznanja za kvalitetu svoga rada - ISSA Certifikat, kojeg dodjeljuje International Step by Step association (ISSA). Pučko otvoreno učilište Korak po korak akreditirano je za provođenje postupka certificiranja u Hrvatskoj. Procjenu kvalitete rada učitelja vrše certifikatori koji su završili ISSA-inu edukaciju za certifikatore. ISSA redovito provjerava pouzdanost certifikatora.

Certifikatorice za Hrvatsku su: Sanja Brajković - nacionalna koordinatorica za certificiranje, Helena Burić, Mirjana Bakotić, Jadranka Jovanović i Vesna Marjanović.

U Vodiču za certificiranje opisan je proces dobivanja ISSA Certifikata izvrsnosti.
Preuzmite Vodič za certificiranje: 470 KB

Sustav mentorske podrške

Jedan od ključnih elemenata na kojemu leži praćenje, vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada je sustav mentorstva. Mentorstvo obično podrazumijeva pružanje odgovarajuće individualne podrške studentima učiteljskih i nastavničkih fakulteta koji dolaze na školsku praksu te učiteljima-početnicima kojima je potrebno postupno uvođenje u profesiju. No, koncepti refleksivne prakse i supervizije mentore stavljaju u središte sustava pružanja međusobne podrške među sustručnjacima.

Sustav mentorske podrške koji razvijamo temelji se na:

• jakim stranama mentoriranog učitelja kao ishodištu dijaloga o kvaliteti
• utemeljenosti u modelima učenja odraslih
• poticanju unapređenja odgojno-obrazovnog rada kroz jasno određene faze vođene
   refleksije
• odnosu između mentora i mentoriranog učitelja utemeljenom na partnerstvu,
   međusobnom povjerenju, pozitivnoj povratnoj informaciji i otvorenom dijalogu.

Više o Edukaciji za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških standarda
Više o Priručniku za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških standarda

Više o Edukaciji za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete
Više o Priručniku za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

Prethodna stranica: seminari Sljedeća stranica: casopis-dijete-skola-obitelj Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Edukacija za voditelje Zajednica učenja
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Edukacija za voditelje Zajednica učenja
raspored radionica
prijavni list

newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

16. veljače 2020.
3.222.164 posjeta