REYN-Hrvatska

REYN-Hrvatska


Pučko otvoreno učilište Korak po korak je nevladina, neprofitna ustanova čija je osnovna djelatnost stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika od predškolskog do srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, te prateća nakladnička djelatnost. Osnovano je 2000. godine odlukom osnivača Udruge roditelja 'Korak po korak'.

Misija

Naša misija je unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i stvaranje na dijete usmjerenih vrtića i škola u kojima je djeci i mladima omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića i škola usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom.

Upravno vijeće

Rad Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak nadzire i usmjerava Upravno vijeće: prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Upravnog vijeća; Gorana Hitrec, prof., predsjednica Udruge roditelja 'Korak po korak'; Danica Eterović, CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva; doc.dr.sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Jadranka Bjelica, prof., ravnateljica Osnovne škole 'Fran Krsto Frankopan' iz Zagreba.

ISSA →

Pučko otvoreno učilište Korak po korak član je međunarodne udruge International Step by Step Association (ISSA →) osnovane 1997. sa sjedištem u Amsterdamu. ISSA okuplja organizacije iz 29 zemalja koje provode stručno usavršavanje odgajatelja i učitelja kroz Program Korak po korak. ISSA svojim članovima pruža stručnu i tehničku podršku u razvoju Programa Korak po korak.

Licenca

Program Korak po korak, odnosno priručnici, radni materijali i edukativni moduli, intelektualno je vlasništvo Open Society Institutea iz New Yorka. Pučko otvoreno učilište Korak po korak licencirano je za korištenje i primjenu Programa Korak po korak u Republici Hrvatskoj.
Pučko otvoreno učilište Korak po korak je akreditirano od ISSA-e za izdavanje ISSA Certifikata izvrsnosti odgajateljima i učiteljima razredne nastave za visoku kvalitetu pristupa usmjerenog na dijete.

Tim

Tim Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak čine:

Nives Milinović, ravnateljica

Nives Milinović je započela karijeru kao profesorica matematike, a od 2003. je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak'. Učilište je pod njezinim vodstvom razvilo ekspertizu i resurse koji su ga pozicionirali kao važnog aktera u području unapređenja kvalitete ranog, predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Ostvarilo je brojna partnerstva u zemlji i inozemstvu i sudjelovalo u domaćim i međunarodnim projektima, te izgradilo stručan i odgovoran tim čiji su svi članovi predani misiji Učilišta. U dva mandata bila je članica i predsjednica Upravnog odbora International Step by Step Association (ISSA-e). Posebno su joj važni programi podrške djeci čija su prava najugroženija.

Mob: 091 467 4980


Sanja Brajković, programska direktorica

Sanja Brajković, po struci psihologinja, u Pučkom otvorenom učilištu 'Korak po korak' radi od 2003. godine. Usmjerena je na unapređenje kvalitete rada odgojno-obrazovnih institucija, te na pružanje podrške djeci iz ranjivih grupa. Edukatorica je za primjenu pristupa usmjerenog na dijete u vrtićima i školama. Poseban interes su joj profesionalne zajednice učenja, formativno praćenje i procjenjivanje te obrazovanje za društvenu pravdu. Sudjelovala je u radu radnih grupa za izradu međunarodnih standarda kvalitete rada za odgajatelje i učitelje (ISSA), za izradu instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO), te za izradu prijedloga Okvira za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Autorica je nekoliko priručnika i brošura te niza stručnih članaka namijenjenih odgojno-obrazovnim djelatnicima. Članica je uredništva časopisa 'Dijete, vrtić,obitelj'. U drugom je mandatu članica programske komisije ISSA-e (International Step by Step Association).

Mob: 091 485 4222


Asja Korbar, programska koordinatorica

Asja Korbar je diplomirana profesorica filozofije i hungarologinja, a u Pučkom otvorenom učilištu 'Korak po korak' radi od početka 2013. Njezini interesi vezani su uz područja društvene pravde, identiteta, jezika i višejezičnosti. Razvija ekspertizu u području obrazovanja djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, osobito djece Roma i djece koja su izbjegla. Govori engleski, talijanski i mađarski jezik, a uči bajaški rumunjski i arapski. U Učilištu često sudjeluje u razvoju projekata i pisanju projektnih prijedloga za različite donatore. 2014. je postala koordinatoricom Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska.

Mob: 095 513 2676


Maša Komadina, programska koordinatorica

Maša Komadina, diplomirana psihologinja, dio Korakovog tima postala je 2013. Svoj profesionalni razvoj započela je u području lokalnih obrazovnih politika, a nastavila na unapređenju prakse u vrtićima i školama u okviru djelovanja Učilišta. Poseban interes joj je unapređenje kvalitete rada odgajatelja i učitelje kroz zajednice učenja i mentoriranje te osiguravanje jednakih šansi za svako dijete. Voditeljica je edukacija na različite teme: ' Živjeti različitosti - obrazovanje za društvenu pravdu', 'Odgoj za različitost - interkulturalno okruženje za učenje', Zajednice učenja', 'Formativno procjenjivanje'. Također, sudjeluje u koordinaciji mreže Korak po korak trenerica i drugih suradnika.

Mob: 095 504 5098


Sunčana Vidaković, administrativna i računovodstvena asistentica

Sunčana Vidaković radi na poslovima vezanim uz računovodstvo od 2003. godine. Također brine za logističku podršku svim aktivnostima Učilišta – od organizacije putovanja, smještaja, materijala i sl. Obratite joj se ako imate pitanja oko računa, potvrda o stručnom usavršavanju, pretplate na časopis ili kupnje knjiga.

Mob: 091 485 4000
Mrežu trenerica i mentorica Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak" iz cijele Hrvatske čine:

Mirjana Bakotić, pedagoginja, ravnateljica DV Cvit Mediterana, Split
Helena Burić, pedagoginja, DV Špansko, Zagreb
Bojana Gotlin, odgajateljica, DV Savica, Zagreb
Helena Gašpar, odgajateljica, DV Špansko, Zagreb
Nevenka Holetić, odgajateljica, Dječji centar Čakovec, Čakovec
Adela Karlovčan, odgajateljica, DV Đurđice, Rijeka
Vesna Katić, pedagoginja, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Renata Kubelka, defektologinja, DV Špansko, Zagreb
Boja Milan - Mustać, pedagoginja, ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik
Esmina Skopljak, odgajateljica, DV Matulji, Matulji
Svjetlana Špehar-Cvjetković, odgajateljica, DV Đurđice, Rijeka
Marijana Todić, odgajateljica, DV Savica, Zagreb
Jadranka Tomljanović, odgajateljica, DV Krijesnica, Rijeka
Višnja Vekić-Kljajić, odgajateljica, Centar za predškolski odgoj, Osijek
Maja Vodopić, odgajateljica, DV Ciciban, Dubrovnik
mr.sc. Vesna Bedeković, pedagoginja, Virovitica
Jadranka Domazet, učiteljica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split
doc.dr.sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Aleksandra Fabrio, psihologinja
Gorana Hitrec, psihologinja, Udruga roditelja 'Korak po korak', Zagreb
Vesna Hude, psihologinja
Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
Jadranka Jovanović, pedagoginja, OŠ Andrije Mohorovičića, Matulji
Jasmina Kardoš, psihologinja, OŠ Drago Gervais, Brešca
Nada Kegalj, psihologinja, OŠ Podmurvice, Rijeka
Đurđa Krajcar, učiteljica, OŠ Banova Jaruga, Banova Jaruga
Melita Lesić, učiteljica, OŠ Beli Manastir, Beli Manastir
Mirjana Matenda, učiteljica, I. OŠ Bjelovar, Bjelovar
Bernarda Novak, učiteljica, OŠ Dr. Ivana Novaka, Macinec
Marijeta Ranogajec, učiteljica, OŠ Samobor, Samobor
Sandra Mikšič, učiteljica, OŠ Drage Gervaisa, Jurdani
Vesna Marjanović, učiteljica OŠ Samobor, Samobor
Vesna Perhoč, OŠ Ivana Novaka, Macinec
Kristina Skaler, nastavnica, Strojarsko-tehnička škola Faust Vrančić, Zagreb
Esmeralda Stanišić, OŠ Spinut, Split
Marlena Šahinović, učiteljica, OŠ Vladimira Nazora, Feričanci
Kristina Ujčić-Čučak, učiteljica, OŠ Vežica, Rijeka
Dragica Varat, učiteljica, OŠ Vladimira Vidrića, Kutina
prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Jadranka Vučković, defektologinja, OŠ Dobri, Split
Fadila Zoranić, pedagoginja, OŠ Spinut, Split
Gabrijela Žokalj, učiteljica, OŠ Bogumil Toni, Samobor
Sanja Župa, učiteljica, OŠ Spinut, Split

Izvještaj o radu

Izvještaj o radu u 2009. godini →

Izvještaj o radu u 2010. godini →

Izvještaj o radu u 2012. godini →

Izvještaj o radu u 2013. godini →

Izvještaj o radu u 2014. godini →

Izvještaj o radu u 2015. godini →

Prethodna stranica: o-nama Sljedeća stranica: praksa-kvaliteta-izvrnost Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Rijeka, 20.5.2017- 'Integrirano poučavanje'
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 6.5.2017- 'Integrirano poučavanje'
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Rijeka 13.5.2017- 'Partnerstvo s obitelji'
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 6.5.2017- 'Partnerstvo s obitelji'
raspored radionica
prijavni list

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

25. travnja 2017.
2.523.713 posjeta