REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Pučko otvoreno učilište Korak po korak je nevladina, neprofitna ustanova čija je osnovna djelatnost stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika od predškolskog do srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, te prateća nakladnička djelatnost. Osnovano je 2000. godine odlukom osnivača Udruge roditelja 'Korak po korak'.

Statut Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak

Strategija Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak

Misija

Naša misija je unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i stvaranje na dijete usmjerenih vrtića i škola u kojima je djeci i mladima omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima, u ozračju koje podržava demokratske odnose i poštuje različitosti. U promicanju vrtića i škola usmjerenih na dijete potičemo partnerstvo s obiteljima i širom zajednicom.

Upravno vijeće

Rad Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak nadzire i usmjerava Upravno vijeće: doc.dr.sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - predsjednica Upravnog vijeća; Gorana Hitrec, prof., predsjednica Udruge roditelja 'Korak po korak'; Danica Eterović, CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva;  Jadranka Bjelica, prof., ravnateljica Osnovne škole 'Fran Krsto Frankopan' iz Zagreba.

ISSA →

Pučko otvoreno učilište Korak po korak član je međunarodne udruge International Step by Step Association (ISSA →) osnovane 1997. sa sjedištem u Amsterdamu. ISSA okuplja organizacije iz 29 zemalja koje provode stručno usavršavanje odgajatelja i učitelja kroz Program Korak po korak. ISSA svojim članovima pruža stručnu i tehničku podršku u razvoju Programa Korak po korak.

Licenca

Program Korak po korak, odnosno priručnici, radni materijali i edukativni moduli, intelektualno je vlasništvo Open Society Institutea iz New Yorka. Pučko otvoreno učilište Korak po korak licencirano je za korištenje i primjenu Programa Korak po korak u Republici Hrvatskoj.
Pučko otvoreno učilište Korak po korak je akreditirano od ISSA-e za izdavanje ISSA Certifikata izvrsnosti odgajateljima i učiteljima razredne nastave za visoku kvalitetu pristupa usmjerenog na dijete.

Tim

Tim Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak čine:

 

Sanja Brajković, ravnateljica

Sanja BrajkovićSanja Brajković, po struci psihologinja, u Pučkom otvorenom učilištu 'Korak po korak' radi od 2003. godine. Usmjerena je na unapređenje kvalitete rada odgojno-obrazovnih institucija, te na pružanje podrške djeci iz ranjivih grupa. Edukatorica je za primjenu pristupa usmjerenog na dijete u vrtićima i školama. Poseban interes su joj profesionalne zajednice učenja, formativno praćenje i procjenjivanje te obrazovanje za društvenu pravdu. Sudjelovala je u radu radnih grupa za izradu međunarodnih standarda kvalitete rada za odgajatelje i učitelje (ISSA), za izradu instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO), te za izradu prijedloga Okvira za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Autorica je nekoliko priručnika i brošura te niza stručnih članaka namijenjenih odgojno-obrazovnim djelatnicima. Članica je uredništva časopisa 'Dijete, vrtić,obitelj'. U drugom je mandatu članica programske komisije ISSA-e (International Step by Step Association).

Mob: 091 485 4222
E-mail: sanja@korakpokorak.hr

 

Victoria Rauch, programska koordinatorica

Victoria RauchVictoria je magistra psihologije s položenim stručnim ispitom u području predškolske psihologije. Iskustvo stječe tijekom stručnog osposobljavanja i rada u nekoliko vrtića kao stručna suradnica psihologinja te tijekom rada s djecom s teškoćama kao asistentica u nastavi u posebnim i redovnim razrednim odjeljenjima. Vještine razvija i tijekom različitih volonterskih i honorarnih angažmana od kojih ističe pisanje, koordiniranje i/ili implementiranje projekata namijenjenih mladima sa smanjenim mogućnostima, financiranima sredstvima iz Erasmus+ fonda. Kontinuirano se usavršava, a kao posebno značajnima za njen profesionalni razvoj ističe edukacije „Foundations of Play Therapy“ i „Advanced Theory and Techniques“ završene na kanadskom Rocky Mountain Play Therapy institutu kojima se specijalizirala u području terapeutske igre. Navedene edukacije su dodatno produbile njen interes za potrebe djece te ju usmjerile prema primjeni pristupa usmjerenog na dijete u njenom daljnjem djelovanju.

Telefon: 098 946 7895
E-mail: victoria@korakpokorak.hr

 

Iva Sviben, programska asistentica

Iva VrbićIva je diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u veljači 2019. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Šagud i stekla zvanje magistra pedagogije. Ima višestruko iskustvo rada s djecom poput asistiranja u nastavi s azilantima u jednoj osnovnoj školi, animatorskog rada u igraonicama i rođendaonicama te volonitranja u Udruzi slijepih i slabovidnih osoba, a potom i u SOS Dječjem selu Lekenik. Također, iskustvo je stekla radeći i kao treća odgajateljica u Montesorri vrtiću gdje je upoznala i naučila razumjeti perspektivu i ulogu odgajatelja u odgojno - obrazovnom procesu.

Mob: 091 9854 655
E-mail: iva@korakpokorak.hr

 

Sunčana Vidaković, administrativna i računovodstvena asistentica

Sunčana VidakovićSunčana Vidaković radi na poslovima vezanim uz računovodstvo od 2003. godine. Također brine za logističku podršku svim aktivnostima Učilišta – od organizacije putovanja, smještaja, materijala i sl. Obratite joj se ako imate pitanja oko računa, potvrda o stručnom usavršavanju, pretplate na časopis ili kupnje knjiga.

Mob: 091 485 4000
E-mail: suncana@korakpokorak.hr

 Mrežu trenerica i mentorica Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak" iz cijele Hrvatske čine:

Mirjana Bakotić, pedagoginja, ravnateljica DV Cvit Mediterana, Split
Helena Burić, pedagoginja, DV Špansko, Zagreb
doc. dr. sc. Lidija Cvikić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Bojana Gotlin, odgajateljica, DV Savica, Zagreb
Helena Gašpar, odgajateljica, DV Špansko, Zagreb
Ljubo Ignac, romski pomagač, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica
Vesna Katić, pedagoginja, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Elvis Kralj, romski pomagač, OŠ Pribislavec, Pribislavec
Asja Korbar, Are You Syrious?
Renata Kubelka, defektologinja, DV Špansko, Zagreb
Boja Milan - Mustać, pedagoginja, ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik
doc. dr. sc. Petar Radosavljević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Esmina Skopljak, odgajateljica, DV Matulji, Matulji
Svjetlana Špehar-Cvjetković, odgajateljica, DV Đurđice, Rijeka
Jadranka Tomljanović, odgajateljica, DV Krijesnica, Rijeka
'prof. dr. sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Aleksandra Fabrio, psihologinja
Gorana Hitrec, psihologinja, Udruga roditelja 'Korak po korak', Zagreb
Jadranka Jovanović, pedagoginja, OŠ Andrije Mohorovičića, Matulji
Bernarda Novak, učiteljica, OŠ Dr. Ivana Novaka, Macinec
Marijeta Ranogajec, učiteljica, OŠ Samobor, Samobor
Sandra Mikšič, učiteljica, OŠ 'Sveti Matej', Viškovo
Vesna Marjanović, učiteljica OŠ Samobor, Samobor
Biljana Oršuš, romaska pomagačica, OŠ Kuršanec, Kuršanec
Vesna Perhoč, OŠ Ivana Novaka, Macinec
Dragica Varat, učiteljica, OŠ Vladimira Vidrića, Kutina
Gabrijela Žokalj, učiteljica, OŠ Bogumil Toni, Samobor
Sanja Župa, učiteljica, OŠ Spinut, Split

 

Izvještaj o radu

Izvještaj o radu u 2019. godini →

Izvještaj o radu u 2018. godini →

Izvještaj o radu u 2016. godini →

Izvještaj o radu u 2015. godini →

Izvještaj o radu u 2014. godini →

Izvještaj o radu u 2013. godini →

Izvještaj o radu u 2012. godini →

Izvještaj o radu u 2010. godini →

Izvještaj o radu u 2009. godini →

Sljedeća stranica: seminari Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

23. rujna 2021.
3.583.024 posjeta