REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Vijesti ... Događanja ...


Krenimo zajedno...uređivati i opremati Centar igre i knjižnicu igračaka u Orehovici!

listopadu 2019. godine nam predstoji otvorenje Centra igre i knjižnice igračaka Krenimo zajedno u Orehovici, u sklopu europskog projekta 'TOY to Share, Play to Care', na čemu smo posljednjih mjeseci intenzivno radili. Zadnji korak prije otvorenja uključuje uređenje i opremanje Centra. S obzirom na to da projektom nisu predviđena financijska sredstva za uređenje/opremanje, zamolili bismo Vas za pomoć.

Podršku nam možete dati na dva načina:

1. Na poveznici https://www.doniraj.org/centar-igre-i-knjiznica-igracaka-u-orehovici-12/ pokrenuli smo crowdfunding kampanju! Tamo ćete od 1.9. do 1.10.2019. moći pronaći opis našega projekta te samo u nekoliko klikova donirati novac za uređenje i opremanje Centra.

2. Možete nas podržati i doniranjem rabljenih ili novih igračaka koje prikupljamo na adresi POU Korak po korak - Ilica 73. Ukoliko živite na području Orehovice, igračke je moguće donijeti i u svaki radni dan u OŠ Orehovica, Školska 2 u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Isto tako, zamolili bismo Vas da proslijedite navedene informacije svim potencijalno zainteresiranima koji bi željeli podržati naš projekt. Na svojim društvenim mrežama možete dijeliti i video kampanje iz Korakove filmoteke koji možete pronaći klikom na: https://bit.ly/2zHrLWr.

Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti pretvoriti staru školu u Orehovici u mjesto susreta, igre, veselja, razmjene savjeta i informiranja te na taj način doprinijeti stvaranju društva po mjeri djeteta te osigurati sretno djetinjstvo svoj djeci!


Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'

U Orehovici, 03.07.2019. godine, u prostorijama Općine, okupljenim sudionicima iz različitih organizacija i institucija u sustavu zaštite i obrazovanja djece s područja Međimurske županije, predstavili smo Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'. U sklopu projekta 'TOY to Share, Care to Play', koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, predviđeno je da se u Orehovici tijekom drugog dijela 2019. godine otvori Centar igre 'Krenimo zajedno'.

Centar je inovativni, neformalni oblik podrške za djecu i njihove obitelji u zajednici, gdje se djeca mogu igrati i posuditi igračku, a roditelji se mogu susresti s drugim roditeljima u neformalnom okruženju, ali i upoznati predstavnice različitih institucija (npr. škole, socijalne zaštite, zdravlja) što olakšava prijelaz djece iz vrtića u školu i općenito pristup drugim institucijama. Dodatno, Centar igre, mjesto je gdje se djedovi i bake te stariji građani mogu aktivno uključiti u zajedničke kreativne aktivnosti s malom djecom (pripovijedanje, igranje i umjetničke aktivnosti).

Dodatno, cilj nam je bio i predstaviti tijelo koje su zadužena za kvalitetan rad Centra, Lokalni akcijski tim (LAT) sastavljen od istaknutih predstavnika različitih institucija i organizacija u zajednici LAT ima za zadaću planirati, pratiti i temeljem povratnih informacija posjetitelja Centra unaprjeđivati kvalitetu i pristupačnosti za svu djecu, a pogotovo onu djece iz ranjivih skupina i djecu rane i predškolske dobi koji nisu uključeni u vrtić.

Ovaj projekt nastavak je projekta 'TOY for inclusion' (engl. ‘Together Old and Young’, Zajedno odrasli i djeca). Kroz spomenuti projekt upravo u Sisku je, uz vodstvo Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' i u partnerstvu s Gradom Siskom, otvoren prvi Centar igre (engl. Play Hub) ‘Krenimo zajedno’ u Hrvatskoj.

U Sisku održana edukacija za nacionalne voditelje projekta i koordinatore lokalnih akcijskih timova

U prostorima Centra igre u Osnovnoj školi 'Braća Bobetko' Sisak održana je trodnevna međunarodna edukacija za nacionalne voditelje projekta i koordinatore lokalnih akcijskih timova.

Edukacija je provedena u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' iz Zagreba uz nositelja projekta iz Nizozemske, te ostalih partnera iz Slovačke, Mađarske, Italije, Latvije, Slovenije i Turske a u sklopu projekta "Toy to Share, Play to Care" sufinanciranog sredstvima EU kroz program Erasmus +.

Cilj projekta je uključiti djecu predškolske i rane školske dobi koja dolaze iz ranjivih skupina u neformalni oblik odgoja i obrazovanja kako bi se doprinijelo lakšem prijelazu u osnovnoškolsko obrazovanje te kvalitetnijim obrazovnim iskustvima i obrazovnim ishodima. Taj se cilj namjerava postići kroz formiranje spomenutih timova te stvaranje okruženja za igru i učenje kroz igru.

Ovaj projekt nastavak je projekta 'TOY for inclusion' (2017. -2019.). ‘TOY for inclusion’, (TOY je skraćenica od engl. 'Together Old and Young', Zajedno odrasli i djeca).

Isti projekt rezultirao je otvaranjem sličnih centara (eng. Play Hub) u Belgiji, Mađarskoj, Sloveniji, Italiji, Slovačkoj i Latviji. Projekt 'TOY for Inclusion' nagrađen je nagradom za cjeloživotno učenje 2018. godine od strane Platforme za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Award) u kategoriji 'Okruženja za učenje'.

U Koprivnici započeo projekt (O)DRŽI KORAK

Nositelj projekta je Udruga Roma Korak po Korak, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Korak po korak,osnovna škola Frana Koncelaka iz Drnja, osnovna škola Antuna Nemčića Gostovinskoga iz Koprivnice i Knjižnica i čitaonica Frana Galovića iz Koprivnice te Koprivničko-križevačka županija.

Ciljevi projekta su promocija uključivog i pravednijeg društva koje poštuje kulturnu raznolikost Roma i stvara jednake mogućnosti za integraciju u društvo te doprinijeti boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kako bi se realizirali ovi ciljevi i uključili predviđene ciljane skupine ovog projekta predviđene su aktivnosti koje će provoditi partneri na projektu.

Pučko otvoreno učilište Korak po korak će za učitelje razredne nastave i druge dionike uključene u odgoj i obrazovanje djece na području županije održati sljedeće edukacije:

- 'Živjeti različitosti - obrazovanje za društvenu pravdu' četverodnevna edukacija koja ima za cilj uvidjeti kako sve stupamo u socijalne odnose te osvještavanje osobnih stereotipa i predrasuda kao ograničenja osobnog i profesionalnog rasta. Također je cilj uvidjeti kako socioekonomske startne pozicije utječu na obrazovanje, zaposlenje i kasniji uspjeh u životu i kako to prevladati,

- 'Odgoj za različitosti i poučavanje djece kojoj hrvatski nije prvi jezik' je dvodnevna edukacija koja ima za cilj razvoj kompetencija učitelja za stvaranje multi-kulturalnog okruženja za učenje i za poučavanju djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, odnosno djece koja kod kuće govore bajaški jezik, i

- ‘Partnerstvo s obiteljima' - edukacija koja ima za cilj doprinijet boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Temeljem ovih edukacija stvoriti će se uvjeti za uključivanje roditelja i to kroz spomenuti program Poticajno roditeljstvo. Održati ćemo ukupno 15 radionica za roditelje i djecu, a radionice su namijenjene razvoju partnerstva roditelja i škole, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj pred-matematičkih i pred-čitalačkih vještina djece. Također, radionicama se roditelje usmjerava kako razvijati poticajno kućno okruženje za učenje za njihovo dijete.

U organizaciji drugog partnera, Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ iz Koprivnice, predviđena je provedba programa namijenjenog djeci pod nazivom Uskoči u vlak za bolji svijet koji se sastoji od dva dijela:

- Kulturno-edukativne aktivnosti koje uključuju radionice plesa, glazbe, slikanja, pričanja priča, cirkuskih vještina i robotike, i

- Bibliopedagoška aktivnost koja uključuje edukativno-zabavne šetnje po knjižnici.

Projekt '(O)DRŽI KORAK: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice sufinanciran je sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u okviru Poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije“.

Centar igre i knjižnica igračaka u Sisku (projekt 'TOY for inclusion')

U okviru međunarodnog projekta ‘TOY for inclusion’, (TOY je skraćenica od eng. ‘Together Old and Young’, Zajedno odrasli i djeca) kao jedan od oblika neformalne podrške razvoju i učenju djece i njihovih obitelji, u Sisku je, uz vodstvo Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i u partnerstvu s Gradom Siskom, otvoren Centar igre (eng. Play Hub) ‘Krenimo zajedno’. Slični su centri otvoreni u još šest evropskih zemalja: Belgiji, Italiji, Latviji, Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Projekt se odvija pod vodstvom organizacije iz Nizozemske International Child Development Initiatives (ICDI). Centar igre mjesto je gdje djeca mogu sudjelovati u različitim kreativnim, zanimljivim aktivnostima s drugom djecom i odraslima i gdje članovi njihovih obitelji mogu dobiti informacije o odgoju djece, njihovom zdravlju učenju i razvoju te gdje mogu susresti članove drugih obitelji i stručnjake. U prilogu se nalazi 'Vodič za uspješnu implementaciju' nastao na temelju iskustava nastalih kroz jednogodišnji rad Centra u Hrvatskoj i drugim zemljama.


Preuzmite vodič za uspješnu implementaciju

Sažetak rezultata istraživanja o socio-emocionalnoj dobrobiti petogodišnje djece u dječjim vrtićima

Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ provelo je istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti petogodišnje djece  u vrtićima u okviru projekta SEED ('Social and Emotional Education and Development'). Istraživanje se provodilo  u 5 europskih zemalja. Rezultati ovog istraživanja za Hrvatsku prezentirani su na našem stručnom skupu „Učimo srce(m), podrška socio-emocionalno razvoju djece u vrtićima“  koji je održan 16.11.2018. u Čakovcu, a okupio je više od 100 odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja vrtića. Donosimo vam sažetak rezultata istraživanja.

Stručni skup „Učimo srce(m) – podrška socio-emocionalnom razvoju djece u vrtićima“ u Čakovcu

Cilj projekta je ukazati na važnost socio-emocionalnog razvoja djeteta te pružiti podršku odgajateljima i drugim stručnjacima u njihovom profesionalnom razvoju. Projekt se provodi u pet zemalja u Europi  (Hrvatskoj, Mađarskoj, Latviji, Nizozemskoj i Norveškoj), a financijski ga podržava Europska komisija kao dio Erasmus+ programa.

U okviru projekta, u Čakovcu je provedeno istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti djece korištenjem UPSI-5 alata kojeg je razvila Međunarodno inicijativa za razvoj djeteta (ICDI) iz Nizozemske, a čiji će rezultati biti prezentirani na stručnom skupu. Na skupu će također izlaganja održati izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta u Rijeci na temu „Socio-emocionalna dobrobit i otpornost djece rane i predškolske dobi: Od suvremenih spoznaja do smjernica za praksu“, te prof. dr. sc. Andreja Brajša–Žganec  s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar na temu „Socio-emocionalni razvoj i dobrobit djece: Što trebamo znati?“ 

Broj mjesta je ograničen, pa Vas pozivamo da svoje mjesto osigurate ispunjavanjem prijavnog lista najkasnije do 09. studenoga 2018. kojeg možete poslati na adresu tamara@korakpokorak.hr 

Preuzmite prijavni list ovdje

RASPORED SEMINARA ZA ŠKOLSKU/PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Drage učiteljice i dragi učitelji, odgajateljice i odgajatelji, stručni suradnici, ravnateljice i ravnatelji!

Korak je spreman pratiti vas i kroz ovu novu pedagošku i školsku godinu, pružajući vam stručnu podršku različitim oblicima stručnog usavršavanja.

Pozivamo vas da pogledate što smo vam pripremili te pronađete teme u kojima biste se voljeli dodatno usavršavati!

Pogledajte naš plan edukacija za 2018. i 2019. godinu, pronađite temu i mjesto koje vam odgovara te nam pošaljite ispunjenu prijavnicu na e-mail na korakpokorak@korakpokorak.hr. Prijavnice se nalaze u rubrikama VRTIĆ/ŠKOLE - SEMINARI. Na kontakte koje u prijavnici naznačite, obavijestit ćemo Vam o terminu održavanja spomenute edukacije.

S obzirom na iskazan interes raspored će biti sklon izmjenama i zato je važno da svoje mjesto rezervirate što ranije.

Veselimo se zajedničkom druženju i učenju!

WEB platforma Članak28

Znate li što je Članak 28? Članak 28 Konvencije o pravima djeteta određuje da svako dijete ima pravo na obrazovanje te da osnovno obrazovanje mora biti besplatno i dostupno za sve. 

Članak 28 je ujedno i naziv naše nove web platforme nastale s ciljem izgradnje fleksibilnog obrazovnog sustava spremnog za uključivanje svakog djeteta tražitelja međunarodne zaštite ili azilanta u najkraćem roku u skladu sa zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Ova web stranica donosi informacije, resurse, primjere dobre prakse te preporuke koje vam mogu pomoći u što bržem i uspješnijem uključivanju djece migranata u vrtiće i škole. 
Sve to i još puno više možete pronaći na http://28.korakpokorak.hr/

Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića

Predstavljamo vam alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata. Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole. Alat je moguće koristiti umjesto ili zajedno s ostalim alatima za samoprocjenu ili samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, a sve u funkciji poboljšanja djelotvornosti vrtića i škola i unapređenja kavalitete odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovni djelatnici koji sudjeluju u procesu samoprocjene rada vrtića/škole uočit će prilike za uvođenje promjena s ciljem poboljšanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava u odnosu na integraciju djece migranata. Te će promjene kasnije moći zajednički zagovarati kod nadležnih institucija u odgoju i obrazovanju i donositelja odluka i tako utjecati na poboljšanje politike odgoja i obrazovanja. Rezultate samoprocjene moguće je koristiti za planiranje unapređenja djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova, i to u nekoliko područja relevantnih za integraciju djece migranata. Alat se može koristiti i kao polazište za rad s odgojno-obrazovnim djelatnicima kako bi razvili svoje individualne planove profesionalnog razvoja. Alat se ni u kojem slučaju ne koristi za evaluaciju prakse ustanova ili odgojno-obrazovnih djelatnika.

Nalazi se na web repozitoriju http://28.korakpokorak.hr

http://28.korakpokorak.hr/wp-c...

'DOĐI I IGRAJ SE! - Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'

S partnerima iz sedam europskih država Slovenije, Latvije, Slovačke, Belgije, Nizozemske, Italije i Mađarske sudjelujemo u projektu 'TOY for Inclusion'. U projektu koji je financiran sredstvima Europske unije,  u Sisku u partnerstvu s Gradom Siskom i OŠ braće Bobetko, otvorili smo u ožujku 2018. godine Centar igre i knjižnicu igračaka pod nazivom 'Krenimo zajedno'.

Kako bi podržali dječji razvoj i učenje, knjižnice igračaka nude roditeljima i njihovoj djeci, osobito onima koji žive u depriviranim socio-ekonomskim sredinama, veliki izbor poticajnih didaktičkih igračaka. Tako djeca od 0 do 14 godina mogu besplatno posuditi neku od gotovo 400 igračaka. Centar igre je mjesto održavanja različitih poticajnih aktivnosti i prilika za međugeneracijsko druženje djece i osoba starije životne dobi.

Do travnja se u Centar igre učlanilo točno 100 djece, održano je 7 različitih radionica gostujućih stručnjaka (odgajatelja, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, muzejskih pedagoga) za djecu ili za odrasle članove njihovih obitelji. Centar igre i knjižnica igračaka imaju svoju koordinatoricu i asistenticu, obje učiteljice zaposlene u Osnovnoj školi braće Bobetko, a otvoren je svaki utorak i četvrtak u popodnevnim satima.


PROJEKT SEED: BRIGA O SOCIO-EMOCIONALNOJ DOBROBITI DJECE

SEL (Socioemotional Learning) odnosno socio-emocionalno učenje je proces putem kojeg još kao djeca učimo prepoznavati i regulirati emocije, donositi dobre odluke, ponašati se odgovorno, razvijati pozitivne veze s drugima, pokazivati empatiju i izbjegavati neprimjerena ponašanja.  Istraživanja mentalnog zdravlja ističu kako oko 20% školske djece ima socijalne, emocionalne i druge probleme u ponašanju, a udio bi se mogao povećati kod djece lošijeg socio-ekonomskog statusa ili djece koja dolaze iz posebno osjetljivih zajednica.  “Korak po korak” je to prepoznao te od 2017. do 2019. u partnerstvu s organizacijama iz Nizozemske (ICDI i Windesheim UAS), Norveške (DMMH), Mađarske (PHF), Latvije (CEI) i Belgije (VBJK), sudjeluje u projektu SEED
Naš je cilj podići svijest o važnosti psihosocijalne dobrobiti za učenje i razvoj djece rane dobi. Posebno se to odnosi na djecu koja odrastaju u teškim okolnostima kao što su djeca migranti, djeca iz obitelji niskog socio-ekonomskog statusa, onoj koja su žrtve nasilja, i svoj ostaloj djeci iz ranjivih skupina.
Trenutno provodimo istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti djece u vrtićima. Rezultati istraživanja o socio-emocionalnoj dobrobiti djece bit će predstavljeni zainteresiranim stručnjacima i obrazovnim djelatnicima. Istovremeno će odgajatelji biti uključeni u proces kontinuiranog profesionalnog razvoja kroz zajednice učenja kako bi usvojili dodatna znanja i vještine o tome kako da promiču i njeguju socio-emocionalni razvoj djece mlađe dobi. 

 

In memoriam

prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
1950.  – 2018.

Napustila nas je Vlasta Vizek-Vidović, naša dugogodišnja suradnica i prijateljica. Vlasta je bila istaknuta znanstvenica u području psihologije obrazovanja i obrazovnih znanosti. Uz velike znanstvene doprinose, svojstvenom je otvorenošću i širinom odmah prepoznala važnost i ulogu organizacija  civilnog društva u odgoju i obrazovanju. Vlasta je od samih početaka podupirala rad Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i punih 15 godina bila je predsjednica Upravnog vijeća POU Korak po korak. Svojim strateškim promišljanjem i vizijom značajno je doprinijela unapređenju njegovog rada i njegovom institucijskom razvoju. Voljela je raditi s praktičarima pa se uključila i kao trenerica edukacije 'Uspješna škola'. Znala je reći da je potrebno 'gusto sijati i veseliti se kad tu i tamo nešto lijepo nikne'.

Uz osjećaj tuge i gubitka, osjećamo i silnu zahvalnost što smo imali privilegiju surađivati s Vlastom i što je s nama dijelila svoju mudrost i viziju.

 

Ponuda seminara za školsku/pedagošku godinu 2017./2018.

Drage učiteljice i dragi učitelji, odgajateljice i odgajatelji, stručni suradnici, ravnateljice i ravnatelji!

Korak je spreman pratiti vas iz kroz ovu pegagošku i školsku godinu, pružajući vam stručnu podršku različitim oblicima stručnog usavršavanja.

Pogledajte naš plan edukacija za 2017./2018. godinu, pronađite temu, mjesto i vrijeme koje vam najviše odgovara i pošaljite nam ispunjen prijavni list.

S obzirom na iskazan interes raspored će bit sklon izmjenama i zato je važno da svoje mjesto rezervirate što ranije. Svi koji se za bilo koji od programa prijave do 20. listopada ostvaraju popust od 20%.

Također, na našoj internet stranici pogledajte sve ostale edukacije i oblike stručnog usavršavanja u našoj ponudi i dogovorite izravno s nama onu koja će najbolje odgovarati vašim ili potrebama vaše ustanove, a neovisno o ovom rasporedu.

Kliknite na sljedeće poveznice:

Vrtićki seminari

Školski seminari

Veselimo se zajedničkom druženju i učenju!

Poziv na sudjelovanje u istraživanju - upitnik za ravnatelje vrtića

Kako bi utvrdili pristupačnosti kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u ranjivim situacijama, kao i osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti svoj djeci, neovisno o uvjetima u kojima žive, njihovom razvojnom statusu, etičkoj pripadnosti i sl. - Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' provode analizu razine i kvalitete praktične primjene zakonskih i podzakonskih akata koji uokviruju hrvatski odgojno-obrazovni sustav.

Analiza se nadovezuje na program „Korak prema inkluziji" kojeg smo providili dvije godine s ciljem osnaživanja osnažili 17 lokalnih dječjih vrtića u razvoju kvalitetne i inkluzivne prakse.

Pozivamo vas - ravnateljice i ravnatelje dječjih vrtića s područja čitave Hrvatske – da se odazovete pozivu na sudjelovanje u spomenutoj analizi i ispunite upitnik kojeg možete pronaći na sljedećem linku:

LINK

Time ćete značajno doprinjeti argumentiranom zagovaranju prava ranjivih skupina djece na različitim razinama odlučivanja, kreiranju i provedbi odgojno-obrazovnih politika, kako bi se stvorili preduvjeti koje će svoj djeci osigurati dostupnost prava sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta.

Ispunjene upitnike možete nam anonimno dostaviti putem zemaljske pošte, ili poslati mailom na masa@korakpokorak.hr

Vijesti iz Osnovne škole Huga Badalića iz Slavonskog Broda

Donosimo Vam fotografije iz Osnovne škole Huga Badalića (Jelas - Slavonski Brod) s kojom smo provodili projekt "Krenimo zajedno", podržan od strane UNICEF-a, s ciljem osnaživanje suradnje između škole i obitelji.

Čitav članak pronađite putem ove poveznice.

Vesele blagdane i sretnu i uspješnu 2016. želi Vam POU Korak po korak!

E-slikovnice "Bursunsul i Paskualina", "Naranče za sve" i "Dora i naočale"

U sklopu programa „Krenimo zajedno" koji provodi ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem „Korak po korak", predstavljamo Vam tri e-slikovnice. E-slikovnice integriraju zvuk čitanog teksta slikovnice s vizualnim podražajem isticanja riječi koja biva čitana, a sve kroz tri slikovnice prilagođene djeci iz Reading Cornera International Step by Step Associationa. Radi se o slikovnicama „Bursunsul i Paskualina", „Naranče za sve" i „Dora i naočale", a sve tri je moguće preuzeti jednostavnim klikom na dolje navedene poveznice.

Kako biste mogli pristupiti slikovnicama jednom kada ih preuzmete na svoj tvrdi disk, potrebno je imati instalirani program WinRAR koji je moguće preuzeti ovdje. Po pokretanju tog programa, stisnite u gornjem lijevom kutu „Extract to" i odaberite gdje na svoje računalo želite raspakirati sadržaj. Jednom kada se raspakira, dovoljno je u raspakiranoj mapi pokrenuti datoteku koja je istog imena kao i slikovnica (ona se otvara u vašem preferiranom internet pretraživaču).

Slikovnicu je potom moguće pokrenuti ili opcijom „START", koja će pokrenuti već ugrađeno čitanje slikovnice s isticanjem riječi, ili ako želite možete i vi ručno okretati stranice te prepustititi djetetu da samo čita slikovnicu ili da je vi čitate. Možete naravno i izmjenjivati ta dva moda zaustavljanjem ili pokretanjem čitanja s komandom u donjem desnom kutu slikovnice. Uživajte u čitanju!

BURSUNSUL I PASKUALINA

DORA I NAOČALE

NARANČE ZA SVE

Studijska posjeta mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska mreži REYN-Srbija

Od 18. do 21. listopada 2015. odvijala se studijska posjeta članova mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska - predstavnika lokalnih zajednica iz Kutine, Kuršanca, Orehovice, Siska, Slavonskog Broda, Pribislavca, predstavnici POU Korak po korak te predstavnik Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske - mreži REYN-Srbija. U okviru posjete, 19. listopada u Gradskoj vijećnici grada Kragujevca je održan okrugli stol 'Lokalne politike i primjeri dobre prakse i međusektorske suradnje u području socijalne i obrazovne inkluzije Roma'.

U popodnevnim satima organiziran je posjet naselju Bresnica i razgovor s obiteljima, te upoznavanje s resursima i provedenim aktivnostima u programima ranog razvoja 'Bibiloteka igračaka OKZ Romanipen'. Predstavnici iz Hrvatske i Srbije međusobno su podijelili iskustva u radu pedagoških asistenata/romskih pomagača na razini obrazovnih institucija i u području međusektorske suradnje te razgovarali o izazovima u praksi.

Sljedeća lokacija bila je Beograd, gdje su sudionici imali priliku sudjelovati na okruglom stolu "Razmjena iskustva u području socijalne i obrazovne inkluzije Roma u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj - nacionalni okviri i inicijative".

Posljednji dio studijske posjete je pružio priliku članovima REYN-Hrvatska da se upoznaju s provedbom programa poučavanja romskog jezika u Osnovnoj školi 'Ištvan Sečenji' u Subotici, programima rane intervencije te s djelovanjem Edukativnog centra Roma, nevladine organizacije koji povezuje i djeluje na različite aktere u zajednici, od institucija do praktičara. Ovom dijelu posjete je nazočio i generalni konzul Republike Hrvatske, g. Velimir Pleša.

Sretan vam svjetski dan učitelja!

Usmjeravaju, inspiriraju, poučavaju - teško je riječima opisati važnost učiteljske profesije za život svakog djeteta i ukupan razvoj društva. Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' i REYN - Hrvatska povodom Svjetskog dana učitelja, pružaju podršku kvalitetnom radu učitelja predstavljanjem isječka iz dokumentarnog filma 'Učiteljica'. Uskoro ćete moći vidjeti cijeli film.
Svim učiteljicama i učiteljima, odgajateljima i odgajateljicama želimo sretan Svjetski dan učitelja!

Film pogledajte OVDJE

Sljedeća stranica: o-nama Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


seminari za škole

Rijeka, 30.11.2019. Upravljanje razredom
raspored radionica
prijavni list
Split, 7.12.2019. Formativno procjenjivanje - ocjenjivanje koje učenika motivira na učenje
raspored radionica
prijavni list
Rovinj, 25. i 26.10. 2019. Poučavanje djece kojoj je hrvatski drugi jezik
raspored radionica
prijavni list

seminari za vrtiće

Bjelovar, 16.11.2019. Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa
raspored radionica
prijavni list
Zagreb, 25. i 26.10.2019. Metoda Persona Doll za rad s djecom na uvažavanju različitosti
raspored radionica
prijavni list

newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

18. listopada 2019.
3.154.584 posjeta