REYN-Hrvatska

Članak 28.

REYN-Hrvatska

Vijesti ... Događanja ...


Novo, prošireno izdanje kurikuluma za vrtiće!

Novo, prošireno izdanje priručnika obogaćeno je novim spoznajama iz područja neuroznanosti i teorije privrženosti, a veći naglasak stavljen je na kvalitetu interakcija (s odgajateljima, roditeljima, okruženjem) koje oblikuju živote djece.

Ova publikacija namijenjena je odgojno- obrazovnim stručnjacima u odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu i svima onima koji skrbe o djeci i njihovim obiteljima. Ona donosi više od dvadeset godina ekspertize iz više od trideset zemalja i nudi brojne konkretne primjere iz prakse

Temelji se na prvom priručniku - Kurikulum za vrtiće; Razvojno primjereni program za djecu od 3 do 6 godina, nastao 1994. godine, a dao je teoretsku osnovu, skup resursa i načela za podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima u novim praksama.

Priručnik izlazi u listopadu, 2020. godine, a cijena priručnika je 230 kn. Svoje primjerke možete naručiti već sada, slanjem narudžbenice na suncana@korakpokorak.hr 

Narudžbenicu preuzmite ovdje: https://l.facebook.com/l.php?u... 

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu

Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' sudjeluje u međunarodnom HEAD projektu koji za cilj ima profesionalni razvoj ravnatelja osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske i Makedonije usmjeren na stvaranje inkluzivnih škola. Aktivnosti Učilišta usmjerene su na podršku ravnateljima i ravnateljicama osnovnih škola i obuhvaćaju:

 1. · Razvoj programa stručnog usavršavanja ravnatelja/ica s naglaskom na razvoj inkluzivne školske kulture.
 2. · Provedbu programa stručnog usavršavanja ravnatelja/ica.
 3. · Analizu učinka programa stručnog usavršavanja ravnatelja/ica.
 4. · Aktivnosti zagovaranja promjena javnih politika.

Nositelj projekta je 'Network of Education Policy Centers' (NEPC) a partnerske organizacije su:  

 1. · NSO-CNA Leiderschapsacademie, Nizozemska
 2. · Šola za ravnatelje, Slovenija
 3. · Pedagoški institut, Slovenija
 4. · Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Sjeverna Makedonija
 5. · Македонскиот центар за граѓанско образование, Sjeverna Makedonija
 6. · Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Hrvatska
 7. · Forum za slobodu odgoja, Hrvatska

posebno izdanje časopisa ´Dijete, vrtić, obitelj´

tema broja: Kad vrtić ne radi

Zavirite u posebno izdanje časopisa 'Dijete vrtić, obitelj' koje smo, štreberski se pridržavajući preporuka o socijalnoj distanci, učinili dostupnim svima, on-line, na sljedećoj poveznici te se poslužite odličnim idejama za rad i resursima koji će vas držati uposlenima u vrijeme izolacije. Zahvalni smo svim autoricama koje su spremno i brzo odgovorile na ideju o posebnom izdanju časopisa i poklonile i vama i nama odlično štivo. Posebne zahvale Bojani Gotlin, urednici časopisa i Heleni Burić, članici uredništva, na nešto izgubljenih noći i poklonjenih dana. Za #ostanidoma već svi znamo, mijenjamo ga u #ostanidomauzDVO.

Do čitanja i on-line refleksija! 

https://www.flipbookpdf.net/we...

SJEME PROMJENE: Podržavanje socio-emocionalne dobrobiti djece

‘SEED [1](eng. sjeme): Socio-emocionalno učenje i razvoj’ je europski projekt osmišljen s ciljem da ukaže na važnost socio-emocionalne dobrobiti djece u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te da podrži profesionalni razvoj odgajatelja koji rade s djecom između 2,5 do 6 godina u području socio-emocionalne dobrobiti.
Tijekom SEED projekta provedeno je istraživanje te je unaprijeđena praksa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, Mađarskoj, Latviji, Norveškoj i Nizozemskoj o čemu više možete pročitati ovdje.

Ovaj sažetak smjernica za rad koji smo nazvali 'Sjeme promjene' rezultat je drugog dijela SEED projekta u kojem smo pilotirali proces grupne refleksije nazvan 'WANDA' s praktičarima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem da im pomognemo u nošenju sa svakodnevnim izazovima u njihovoj praksi kako bi oni mogli bolje podržati socio-emocionalnu dobrobit djece za
koju skrbe.

Više informacija o SEED projektu i aktivnostima u okviru projekta možete pronaći na web stranici.

SEED projekt financiran je iz Erasmus+ programa Europske komisije – Strateško partnerstvo za školsko obrazovanje (2017. – 2019.).

[1] eng. kratica od 'social and emotional education and development.

BROŠURA

ZAPOČEO JE PROJEKT 'TRANSITION IS OUR MISSION' (TIM; 'Zajedno za lakši prijelaz')

Poznato je kako osiguravanje uspješnog prijelaza iz vrtićkog u školsko okruženje znatno doprinosi dobrobiti djece i njihovim boljim obrazovnim ishodima te da su  u osiguravanju uspješnog prijelaza  ključni upravo odgojno-obrazovni djelatnici iz škola i vrtića. Unatoč tome, nedavna istraživanja pokazuju kako stručnjaci iz vrtića i škola djeluju na različitim razinama te da ne postoji zajedničko razumijevanje tranzicije (Dunlop, Fabian, 2007; Margetts i Kiening, 2013; Moss, 2013). Zbog toga nas izuzetno veseli što smo i mi dio projekta „Transition is our mission“ čiji nositelj je Pedagoški institut iz Ljubljane, a koji je sufinanciran sredstvima EU kroz program Erasmus +.

Kroz ovaj projekt bit će nam omogućeno:

·         pružiti detaljan pregled situacije kada je riječ o osiguravanju uspješnog prijelaza iz vrtića u školu

·         upoznati različite europske modele prijelaza iz vrtića u školu;

·         organizirati zajednice učenja za odgajatelje i učitelje u cilju boljeg razumijevanja tranzicije i njegovog unaprjeđenja

·         razvoj kvalitetne i inovativne edukacije na temu olakšavanja prijelaza iz vrtića u školu

·         organizirati edukaciju te razviti priručnik na temu prijelaza iz vrtića u školu za stručnjake iz područja predškolskog i rano osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

·         organizirati edukaciju za potencijalne edukatore (tzv. trening trenera) kroz implementaciju Webinara.

Projekt je započeo u Ljubljani 21. i 22.10. gdje je održan sastanak partnera: Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Izglītības iniciatīvu centrs - IIC Center for Education Initiatives iz Latvije te osnovne škole i vrtići iz Valmierea (Latvija), Starega trga pri Ložu (Slovenija) i Siska. Iz Siska su nam se pridružile predstavnice OŠ Braće Bobetko te vrtića DV Sisak Novi.

Vjerujemo da ćemo do 2022. godine, do kada traje projekt, doprinijeti razvoju interesa i kompetencija predškolskih i školskih profesionalaca za osiguravanje uspješnog prijelaza djece iz vrtićkog u školsko okruženje. 

Uključene zajednice

Istraživanja, ali i praksa, pokazuju da se zatvorenici nakon izlaska suočavaju s mnogim teškoćama. Navedimo samo neke: narušene ili prekinute obiteljske i društvene veze, niska razina obrazovanja i slabe mogućnosti ulaska na tržište rada, te općenito negativni stavovi društva prema bivšim zatvorenicima. Takav odnos prema roditelju/ima može dodatno opteretiti obiteljske odnose te odrastanje i razvoj djece koja mogu biti etiketirana, socijalno isključivana i diskriminirana.

Projekt 'Uključene zajednice' provodi se na širem području Varaždina, Zadra, Osijeka i Zagreba, a cilj mu je osnažiti navedene zajednice, odnosno predstavnike tih zajednica (članove civilnog društva, obrazovanja, socijalne zaštite, pravosuđa i drugih) za kvalitetnije uključivanje roditelja iz ranjivih skupina, posebno roditelja – bivših zatvorenika, socijalno ugroženih i marginaliziranih te članova njihove obitelji u zajednicu.

Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' kao partner u projektu zajedno s Udrugom 'RODA' i nositeljem projekta Udrugom roditelja 'Korak po korak' ovim ciljevima pridonosi kroz provedbu edukacije za društvenu pravdu te za unapređenje intersektorske suradnje za spomenute predstavnike zajednica. Uz navedenu edukaciju predviđen je niz aktivnosti koje će rezultirati povećanjem vještina u području rada s ranjivim skupinama (trening socijalnih vještina, javnog zagovaranja, savjetodavni rad i dr.). Uz navedene aktivnosti jačanja kapaciteta članova zajednice, predviđena je i izrada publikacije te videomaterijala kojim će se pridonijeti senzibilizaciji stručne i opće javnosti o važnosti uključivanja ranjivih skupina u društvo i stvaranja jednakih prilika za svako dijete.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta: 1.029.353,12 kn. Iznos koji sufinancira EU: 874.950,15 kn. Razdoblje provedbe projekta: 11. srpnja 2019. – 11. listopada 2020.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak'

 

OTVOREN NOVI CENTAR IGRE I KNJIŽNICA IGRAČAKA 'KRENIMO ZAJEDNO' U OREHOVICI

U prostoru Osnovne škole 'Orehovica', u partnerstvu Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak, općine Orehovica i Osnovne škole 'Orehovica', otvoren je Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'. Ovo je drugi takav Centar, dok je prvi otvoren 2018. godine u Sisku.

Centar igre otvoren je kako bi stvorio okruženje u kojem se djeca, roditelji, ali i stariji članovi zajednice mogu družiti, susretati i igrati. Unutar Centra opremljena je knjižnica igračaka, u kojoj djeca mogu besplatno posuditi igračku ili društvenu igru. Na taj nastoji se pridonijeti obogaćivanju kućnog okruženja djece te stvoriti više prilika za učenje i druženje s obitelji i prijateljima.

Centar igre otvoren je u okviru EU projekta 'Toy to Share, Play to Care', u okviru kojeg se slični centri igre otvaraju i na području Slovačke, Mađarske, Italije, Latvije, Nizozemske, Slovenije i Turske.

U uređenju i opremanju Centra sudjelovali su i brojni donatori, škole i vrtići, poslovni sektor te privatne osobe – na čemu im se iskreno zahvaljujemo. 

Krenimo zajedno...uređivati i opremati Centar igre i knjižnicu igračaka u Orehovici!

listopadu 2019. godine nam predstoji otvorenje Centra igre i knjižnice igračaka Krenimo zajedno u Orehovici, u sklopu europskog projekta 'TOY to Share, Play to Care', na čemu smo posljednjih mjeseci intenzivno radili. Zadnji korak prije otvorenja uključuje uređenje i opremanje Centra. S obzirom na to da projektom nisu predviđena financijska sredstva za uređenje/opremanje, zamolili bismo Vas za pomoć.

Podršku nam možete dati na dva načina:

1. Na poveznici https://www.doniraj.org/centar-igre-i-knjiznica-igracaka-u-orehovici-12/ pokrenuli smo crowdfunding kampanju! Tamo ćete od 1.9. do 1.10.2019. moći pronaći opis našega projekta te samo u nekoliko klikova donirati novac za uređenje i opremanje Centra.

2. Možete nas podržati i doniranjem rabljenih ili novih igračaka koje prikupljamo na adresi POU Korak po korak - Ilica 73. Ukoliko živite na području Orehovice, igračke je moguće donijeti i u svaki radni dan u OŠ Orehovica, Školska 2 u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Isto tako, zamolili bismo Vas da proslijedite navedene informacije svim potencijalno zainteresiranima koji bi željeli podržati naš projekt. Na svojim društvenim mrežama možete dijeliti i video kampanje iz Korakove filmoteke koji možete pronaći klikom na: https://bit.ly/2zHrLWr.

Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti pretvoriti staru školu u Orehovici u mjesto susreta, igre, veselja, razmjene savjeta i informiranja te na taj način doprinijeti stvaranju društva po mjeri djeteta te osigurati sretno djetinjstvo svoj djeci!


Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'

U Orehovici, 03.07.2019. godine, u prostorijama Općine, okupljenim sudionicima iz različitih organizacija i institucija u sustavu zaštite i obrazovanja djece s područja Međimurske županije, predstavili smo Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'. U sklopu projekta 'TOY to Share, Care to Play', koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, predviđeno je da se u Orehovici tijekom drugog dijela 2019. godine otvori Centar igre 'Krenimo zajedno'.

Centar je inovativni, neformalni oblik podrške za djecu i njihove obitelji u zajednici, gdje se djeca mogu igrati i posuditi igračku, a roditelji se mogu susresti s drugim roditeljima u neformalnom okruženju, ali i upoznati predstavnice različitih institucija (npr. škole, socijalne zaštite, zdravlja) što olakšava prijelaz djece iz vrtića u školu i općenito pristup drugim institucijama. Dodatno, Centar igre, mjesto je gdje se djedovi i bake te stariji građani mogu aktivno uključiti u zajedničke kreativne aktivnosti s malom djecom (pripovijedanje, igranje i umjetničke aktivnosti).

Dodatno, cilj nam je bio i predstaviti tijelo koje su zadužena za kvalitetan rad Centra, Lokalni akcijski tim (LAT) sastavljen od istaknutih predstavnika različitih institucija i organizacija u zajednici LAT ima za zadaću planirati, pratiti i temeljem povratnih informacija posjetitelja Centra unaprjeđivati kvalitetu i pristupačnosti za svu djecu, a pogotovo onu djece iz ranjivih skupina i djecu rane i predškolske dobi koji nisu uključeni u vrtić.

Ovaj projekt nastavak je projekta 'TOY for inclusion' (engl. ‘Together Old and Young’, Zajedno odrasli i djeca). Kroz spomenuti projekt upravo u Sisku je, uz vodstvo Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' i u partnerstvu s Gradom Siskom, otvoren prvi Centar igre (engl. Play Hub) ‘Krenimo zajedno’ u Hrvatskoj.

U Sisku održana edukacija za nacionalne voditelje projekta i koordinatore lokalnih akcijskih timova

U prostorima Centra igre u Osnovnoj školi 'Braća Bobetko' Sisak održana je trodnevna međunarodna edukacija za nacionalne voditelje projekta i koordinatore lokalnih akcijskih timova.

Edukacija je provedena u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' iz Zagreba uz nositelja projekta iz Nizozemske, te ostalih partnera iz Slovačke, Mađarske, Italije, Latvije, Slovenije i Turske a u sklopu projekta "Toy to Share, Play to Care" sufinanciranog sredstvima EU kroz program Erasmus +.

Cilj projekta je uključiti djecu predškolske i rane školske dobi koja dolaze iz ranjivih skupina u neformalni oblik odgoja i obrazovanja kako bi se doprinijelo lakšem prijelazu u osnovnoškolsko obrazovanje te kvalitetnijim obrazovnim iskustvima i obrazovnim ishodima. Taj se cilj namjerava postići kroz formiranje spomenutih timova te stvaranje okruženja za igru i učenje kroz igru.

Ovaj projekt nastavak je projekta 'TOY for inclusion' (2017. -2019.). ‘TOY for inclusion’, (TOY je skraćenica od engl. 'Together Old and Young', Zajedno odrasli i djeca).

Isti projekt rezultirao je otvaranjem sličnih centara (eng. Play Hub) u Belgiji, Mađarskoj, Sloveniji, Italiji, Slovačkoj i Latviji. Projekt 'TOY for Inclusion' nagrađen je nagradom za cjeloživotno učenje 2018. godine od strane Platforme za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Award) u kategoriji 'Okruženja za učenje'.

U Koprivnici započeo projekt (O)DRŽI KORAK

Nositelj projekta je Udruga Roma Korak po Korak, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Korak po korak,osnovna škola Frana Koncelaka iz Drnja, osnovna škola Antuna Nemčića Gostovinskoga iz Koprivnice i Knjižnica i čitaonica Frana Galovića iz Koprivnice te Koprivničko-križevačka županija.

Ciljevi projekta su promocija uključivog i pravednijeg društva koje poštuje kulturnu raznolikost Roma i stvara jednake mogućnosti za integraciju u društvo te doprinijeti boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kako bi se realizirali ovi ciljevi i uključili predviđene ciljane skupine ovog projekta predviđene su aktivnosti koje će provoditi partneri na projektu.

Pučko otvoreno učilište Korak po korak će za učitelje razredne nastave i druge dionike uključene u odgoj i obrazovanje djece na području županije održati sljedeće edukacije:

- 'Živjeti različitosti - obrazovanje za društvenu pravdu' četverodnevna edukacija koja ima za cilj uvidjeti kako sve stupamo u socijalne odnose te osvještavanje osobnih stereotipa i predrasuda kao ograničenja osobnog i profesionalnog rasta. Također je cilj uvidjeti kako socioekonomske startne pozicije utječu na obrazovanje, zaposlenje i kasniji uspjeh u životu i kako to prevladati,

- 'Odgoj za različitosti i poučavanje djece kojoj hrvatski nije prvi jezik' je dvodnevna edukacija koja ima za cilj razvoj kompetencija učitelja za stvaranje multi-kulturalnog okruženja za učenje i za poučavanju djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, odnosno djece koja kod kuće govore bajaški jezik, i

- ‘Partnerstvo s obiteljima' - edukacija koja ima za cilj doprinijet boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Temeljem ovih edukacija stvoriti će se uvjeti za uključivanje roditelja i to kroz spomenuti program Poticajno roditeljstvo. Održati ćemo ukupno 15 radionica za roditelje i djecu, a radionice su namijenjene razvoju partnerstva roditelja i škole, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj pred-matematičkih i pred-čitalačkih vještina djece. Također, radionicama se roditelje usmjerava kako razvijati poticajno kućno okruženje za učenje za njihovo dijete.

U organizaciji drugog partnera, Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ iz Koprivnice, predviđena je provedba programa namijenjenog djeci pod nazivom Uskoči u vlak za bolji svijet koji se sastoji od dva dijela:

- Kulturno-edukativne aktivnosti koje uključuju radionice plesa, glazbe, slikanja, pričanja priča, cirkuskih vještina i robotike, i

- Bibliopedagoška aktivnost koja uključuje edukativno-zabavne šetnje po knjižnici.

Projekt '(O)DRŽI KORAK: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice sufinanciran je sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u okviru Poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije“.

Centar igre i knjižnica igračaka u Sisku (projekt 'TOY for inclusion')

U okviru međunarodnog projekta ‘TOY for inclusion’, (TOY je skraćenica od eng. ‘Together Old and Young’, Zajedno odrasli i djeca) kao jedan od oblika neformalne podrške razvoju i učenju djece i njihovih obitelji, u Sisku je, uz vodstvo Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i u partnerstvu s Gradom Siskom, otvoren Centar igre (eng. Play Hub) ‘Krenimo zajedno’. Slični su centri otvoreni u još šest evropskih zemalja: Belgiji, Italiji, Latviji, Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Projekt se odvija pod vodstvom organizacije iz Nizozemske International Child Development Initiatives (ICDI). Centar igre mjesto je gdje djeca mogu sudjelovati u različitim kreativnim, zanimljivim aktivnostima s drugom djecom i odraslima i gdje članovi njihovih obitelji mogu dobiti informacije o odgoju djece, njihovom zdravlju učenju i razvoju te gdje mogu susresti članove drugih obitelji i stručnjake. U prilogu se nalazi 'Vodič za uspješnu implementaciju' nastao na temelju iskustava nastalih kroz jednogodišnji rad Centra u Hrvatskoj i drugim zemljama.


Preuzmite vodič za uspješnu implementaciju

Sažetak rezultata istraživanja o socio-emocionalnoj dobrobiti petogodišnje djece u dječjim vrtićima

Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ provelo je istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti petogodišnje djece  u vrtićima u okviru projekta SEED ('Social and Emotional Education and Development'). Istraživanje se provodilo  u 5 europskih zemalja. Rezultati ovog istraživanja za Hrvatsku prezentirani su na našem stručnom skupu „Učimo srce(m), podrška socio-emocionalno razvoju djece u vrtićima“  koji je održan 16.11.2018. u Čakovcu, a okupio je više od 100 odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja vrtića. Donosimo vam sažetak rezultata istraživanja.

Stručni skup „Učimo srce(m) – podrška socio-emocionalnom razvoju djece u vrtićima“ u Čakovcu

Cilj projekta je ukazati na važnost socio-emocionalnog razvoja djeteta te pružiti podršku odgajateljima i drugim stručnjacima u njihovom profesionalnom razvoju. Projekt se provodi u pet zemalja u Europi  (Hrvatskoj, Mađarskoj, Latviji, Nizozemskoj i Norveškoj), a financijski ga podržava Europska komisija kao dio Erasmus+ programa.

U okviru projekta, u Čakovcu je provedeno istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti djece korištenjem UPSI-5 alata kojeg je razvila Međunarodno inicijativa za razvoj djeteta (ICDI) iz Nizozemske, a čiji će rezultati biti prezentirani na stručnom skupu. Na skupu će također izlaganja održati izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta u Rijeci na temu „Socio-emocionalna dobrobit i otpornost djece rane i predškolske dobi: Od suvremenih spoznaja do smjernica za praksu“, te prof. dr. sc. Andreja Brajša–Žganec  s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar na temu „Socio-emocionalni razvoj i dobrobit djece: Što trebamo znati?“ 

Broj mjesta je ograničen, pa Vas pozivamo da svoje mjesto osigurate ispunjavanjem prijavnog lista najkasnije do 09. studenoga 2018. kojeg možete poslati na adresu tamara@korakpokorak.hr 

Preuzmite prijavni list ovdje

RASPORED SEMINARA ZA ŠKOLSKU/PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Drage učiteljice i dragi učitelji, odgajateljice i odgajatelji, stručni suradnici, ravnateljice i ravnatelji!

Korak je spreman pratiti vas i kroz ovu novu pedagošku i školsku godinu, pružajući vam stručnu podršku različitim oblicima stručnog usavršavanja.

Pozivamo vas da pogledate što smo vam pripremili te pronađete teme u kojima biste se voljeli dodatno usavršavati!

Pogledajte naš plan edukacija za 2018. i 2019. godinu, pronađite temu i mjesto koje vam odgovara te nam pošaljite ispunjenu prijavnicu na e-mail na korakpokorak@korakpokorak.hr. Prijavnice se nalaze u rubrikama VRTIĆ/ŠKOLE - SEMINARI. Na kontakte koje u prijavnici naznačite, obavijestit ćemo Vam o terminu održavanja spomenute edukacije.

S obzirom na iskazan interes raspored će biti sklon izmjenama i zato je važno da svoje mjesto rezervirate što ranije.

Veselimo se zajedničkom druženju i učenju!

WEB platforma Članak28

Znate li što je Članak 28? Članak 28 Konvencije o pravima djeteta određuje da svako dijete ima pravo na obrazovanje te da osnovno obrazovanje mora biti besplatno i dostupno za sve. 

Članak 28 je ujedno i naziv naše nove web platforme nastale s ciljem izgradnje fleksibilnog obrazovnog sustava spremnog za uključivanje svakog djeteta tražitelja međunarodne zaštite ili azilanta u najkraćem roku u skladu sa zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Ova web stranica donosi informacije, resurse, primjere dobre prakse te preporuke koje vam mogu pomoći u što bržem i uspješnijem uključivanju djece migranata u vrtiće i škole. 
Sve to i još puno više možete pronaći na http://28.korakpokorak.hr/

Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića

Predstavljamo vam alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata. Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole. Alat je moguće koristiti umjesto ili zajedno s ostalim alatima za samoprocjenu ili samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, a sve u funkciji poboljšanja djelotvornosti vrtića i škola i unapređenja kavalitete odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovni djelatnici koji sudjeluju u procesu samoprocjene rada vrtića/škole uočit će prilike za uvođenje promjena s ciljem poboljšanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava u odnosu na integraciju djece migranata. Te će promjene kasnije moći zajednički zagovarati kod nadležnih institucija u odgoju i obrazovanju i donositelja odluka i tako utjecati na poboljšanje politike odgoja i obrazovanja. Rezultate samoprocjene moguće je koristiti za planiranje unapređenja djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova, i to u nekoliko područja relevantnih za integraciju djece migranata. Alat se može koristiti i kao polazište za rad s odgojno-obrazovnim djelatnicima kako bi razvili svoje individualne planove profesionalnog razvoja. Alat se ni u kojem slučaju ne koristi za evaluaciju prakse ustanova ili odgojno-obrazovnih djelatnika.

Nalazi se na web repozitoriju http://28.korakpokorak.hr

http://28.korakpokorak.hr/wp-c...

'DOĐI I IGRAJ SE! - Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno'

S partnerima iz sedam europskih država Slovenije, Latvije, Slovačke, Belgije, Nizozemske, Italije i Mađarske sudjelujemo u projektu 'TOY for Inclusion'. U projektu koji je financiran sredstvima Europske unije,  u Sisku u partnerstvu s Gradom Siskom i OŠ braće Bobetko, otvorili smo u ožujku 2018. godine Centar igre i knjižnicu igračaka pod nazivom 'Krenimo zajedno'.

Kako bi podržali dječji razvoj i učenje, knjižnice igračaka nude roditeljima i njihovoj djeci, osobito onima koji žive u depriviranim socio-ekonomskim sredinama, veliki izbor poticajnih didaktičkih igračaka. Tako djeca od 0 do 14 godina mogu besplatno posuditi neku od gotovo 400 igračaka. Centar igre je mjesto održavanja različitih poticajnih aktivnosti i prilika za međugeneracijsko druženje djece i osoba starije životne dobi.

Do travnja se u Centar igre učlanilo točno 100 djece, održano je 7 različitih radionica gostujućih stručnjaka (odgajatelja, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, muzejskih pedagoga) za djecu ili za odrasle članove njihovih obitelji. Centar igre i knjižnica igračaka imaju svoju koordinatoricu i asistenticu, obje učiteljice zaposlene u Osnovnoj školi braće Bobetko, a otvoren je svaki utorak i četvrtak u popodnevnim satima.


PROJEKT SEED: BRIGA O SOCIO-EMOCIONALNOJ DOBROBITI DJECE

SEL (Socioemotional Learning) odnosno socio-emocionalno učenje je proces putem kojeg još kao djeca učimo prepoznavati i regulirati emocije, donositi dobre odluke, ponašati se odgovorno, razvijati pozitivne veze s drugima, pokazivati empatiju i izbjegavati neprimjerena ponašanja.  Istraživanja mentalnog zdravlja ističu kako oko 20% školske djece ima socijalne, emocionalne i druge probleme u ponašanju, a udio bi se mogao povećati kod djece lošijeg socio-ekonomskog statusa ili djece koja dolaze iz posebno osjetljivih zajednica.  “Korak po korak” je to prepoznao te od 2017. do 2019. u partnerstvu s organizacijama iz Nizozemske (ICDI i Windesheim UAS), Norveške (DMMH), Mađarske (PHF), Latvije (CEI) i Belgije (VBJK), sudjeluje u projektu SEED
Naš je cilj podići svijest o važnosti psihosocijalne dobrobiti za učenje i razvoj djece rane dobi. Posebno se to odnosi na djecu koja odrastaju u teškim okolnostima kao što su djeca migranti, djeca iz obitelji niskog socio-ekonomskog statusa, onoj koja su žrtve nasilja, i svoj ostaloj djeci iz ranjivih skupina.
Trenutno provodimo istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti djece u vrtićima. Rezultati istraživanja o socio-emocionalnoj dobrobiti djece bit će predstavljeni zainteresiranim stručnjacima i obrazovnim djelatnicima. Istovremeno će odgajatelji biti uključeni u proces kontinuiranog profesionalnog razvoja kroz zajednice učenja kako bi usvojili dodatna znanja i vještine o tome kako da promiču i njeguju socio-emocionalni razvoj djece mlađe dobi. 

 

In memoriam

prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
1950.  – 2018.

Napustila nas je Vlasta Vizek-Vidović, naša dugogodišnja suradnica i prijateljica. Vlasta je bila istaknuta znanstvenica u području psihologije obrazovanja i obrazovnih znanosti. Uz velike znanstvene doprinose, svojstvenom je otvorenošću i širinom odmah prepoznala važnost i ulogu organizacija  civilnog društva u odgoju i obrazovanju. Vlasta je od samih početaka podupirala rad Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i punih 15 godina bila je predsjednica Upravnog vijeća POU Korak po korak. Svojim strateškim promišljanjem i vizijom značajno je doprinijela unapređenju njegovog rada i njegovom institucijskom razvoju. Voljela je raditi s praktičarima pa se uključila i kao trenerica edukacije 'Uspješna škola'. Znala je reći da je potrebno 'gusto sijati i veseliti se kad tu i tamo nešto lijepo nikne'.

Uz osjećaj tuge i gubitka, osjećamo i silnu zahvalnost što smo imali privilegiju surađivati s Vlastom i što je s nama dijelila svoju mudrost i viziju.

 

Sljedeća stranica: o-nama Početna stranica
Korak po korak na Facebooku


forum


kontakti


newsletter

korak po korak je program metoda poučavanja usmjerenih na dijete

31. listopada 2020.
3.393.915 posjeta